Je bent hier
Home Zoekresultaten "examens"
 

?

Welke eindexamens doe ik op het VAVO?

Je mag zelf kiezen voor welke vakken je eindexamens maakt. Mocht je gezakt zijn en daardoor het VAVO gaan doen, volg je de vakken om een volledig diploma te krijgen.

?

Wat gaat er gebeuren met de eindexamens 2022?

De eindexamens van 2022 gaan door. Minister Slob heeft wel besloten om een aantal regels voor de eindexamens van 2022 aan te passen.  Zo kunnen leerlingen net zoals vorig jaar hun centrale eindexamens over meerdere tijdvakken spreiden en krijgen leerlingen een tweede herkansingsmogelijkheid. Daarnaast sluiten leerlingen van het vmbo hun beroepsgerichte profielvak deels met een cspe en deels met een schoolexamen af. De specifieke regels vind je op een rij:   

Spreiding over drie tijdvakken 

De examens worden niet zoals gewoonlijk in één tijdvak afgenomen maar in drie tijdvakken.  

  • Tijdvak 1: 12 mei t/m 30 mei 
  • Tijdvak 2: 13 juni t/m 24 juni 
  • Tijdvak 3: 5 t/m 8 juli 

In de tijdvakken 1 en 2 kun je je examens maken. In tijdvak 2 en 3 kun je je herkansingen maken. Als je bijvoorbeeld in quarantaine zit of veel lessen van een vak gemist hebt, kun je samen met je school beslissen om het vak in tijdvak 2 te maken. Dit geeft je meer tijd om je op dat examen voor te bereiden.  

Eén extra herkansing 

In plaats van alleen één centraal eindexamen te mogen herkansen, mag je dit jaar twee centrale eindexamens herkansen. Je kunt een vak zowel in tijdvak 2 als in tijdvak 3 herkansen. Het is helaas niet mogelijk om twee keer hetzelfde vak te herkansen. Als je op het vmbo-bb of -kb zit heb je daarnaast nog een herkansing voor het beroepsgerichte profielvak.

Beroepsgerichte profielvakken en het cspe

De centraal schriftelijke en praktische examens (cspe’s) gaan dit jaar wederom niet door, maar de eindtermen van de praktijkvakken vervallen niet. Deze zullen nu door middel van schoolexamens getoetst worden. Dit naar aanleiding van de grote achterstanden bij praktijkvakken door de uitval van veel lessen.

Daarnaast is de periode waarin de flexibele digitale centrale examens BB en KB afgenomen worden verlengd tot en met 22 juli 2022.  

?

Wat is de uiterlijke inschrijfdatum voor de staatsexamens?

Van half oktober tot en met 31 december kun je je aanmelden voor een staatsexamen.

De schriftelijke examens vinden plaats in mei en/of juni, het mondelinge college-examen in juli.

?

LAKS: Laat leerlingen niet in het ongewisse bij vertraagde en kwijtgeraakte examens

Gisteren concludeerde PostNL dat van twaalf scholen de examens zijn vertraagd en in enkele gevallen zelfs zijn kwijtgeraakt. Scholierenbond LAKS vreest ervoor dat leerlingen flink benadeeld worden door deze vermissing. Voorzitter Nienke Luijckx: “Examenkandidaten hebben een buitengewoon moeilijk examenjaar achter de rug. Ze hebben zich ondanks alle wisselende maatregelen toch weten te motiveren om examens te doen. Volledig buiten hun macht om zijn er nu grote fouten gemaakt, laten we bij het zoeken van een oplossing leerlingen hier buiten laten.”

Het LAKS vraagt aan het ministerie om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de benadeelde leerlingen. Luijckx: “Er zitten nu 200.000 examenkandidaten in spanning of het hun school betreft waar examens zijn vertraag of kwijtgeraakt. Het minste dat we momenteel kunnen doen is publiekelijk aangeven welke leerlingen morgen helaas niet hun uitslag krijgen.” In het omgaan met de kwijtgeraakte examens deinst de scholierenclub terug voor een scenario waarin leerlingen een herexamen moeten doen.

De scholierenbond vraagt daarom ook dat er actief gekeken wordt naar oplossingen voor de gedupeerde scholieren die het maken van een herexamen voorkomen. “We hebben leerlingen examens laten maken na een moeilijke tijd en er bereiken ons al signalen van scholen die leerlingen vragen sowieso een herexamen te maken. Na een heel ingewikkeld jaar zijn ze met een paar extra maatregelen net aan klaar om de examens te maken. Deze extra belasting en kostbare tijdsinvestering buiten hun schuld kunnen zij er niet bij hebben. Hen simpelweg vragen het examen volledig opnieuw te doen kan niet de oplossing zijn.” , aldus Luijckx.

Tussen het tweede en derde tijdvak zit nog minder tijd voor de tweede correctie. “Een leerling moet er op kunnen vertrouwen dat er op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met het examen, zowel door de school maar zeker door het vervoersbedrijf. Laten we hier voor de andere tijdvakken extra oog voor houden. We moeten dan ook zeker kijken hoe zoiets in de toekomst voorkomen kan worden. Voor nu leven we vooral mee met de leerlingen in onzekerheid en de leerlingen die al slecht nieuws hebben gekregen. We roepen alle betrokken organisaties op om alles op alles te zetten en onconventioneel te denken om deze leerlingen te helpen.”, pleit Luijckx.

?

LAKS lanceert examenklacht.nl voor schoolexamens

Met ingang van maandag 30 maart lanceert het LAKS examenklacht.nl, waar scholieren terecht kunnen met klachten over hun schoolexamens. Het gaat om een aanpassing van de welbekende eindexamenklachtenlijn. “Het is in deze onzekere tijden heel belangrijk dat scholieren ergens terecht kunnen met hun klachten en problemen. Zeker nu er zoveel gewicht ligt op de schoolexamens en er veel verschillen tussen scholen kunnen ontstaan.”, aldus Corlien Douma, algemeen bestuuslid bij het LAKS en tevens de coördinator van de Eindexamenklachtenlijn.

Knelpunten in kaart

Sinds het besluit bekend werd om de centrale schriftelijke en praktijkexamens af te gelasten, stromen de vragen van scholieren binnen bij het LAKS. Al die vragen en knelpunten wil het LAKS in kaart brengen. Douma: “Dat kan gaan van klachten bij het digitaal afnemen van de examens tot aan onduidelijkheid over het programma en de planning van toetsen. Scholen krijgen veel ruimte om nu zelf de examens vorm te geven en daar werken ze hard aan, maar daardoor liggen ook fouten en verschillen tussen scholen op de loer. Wij hopen duidelijk te krijgen waar scholen én scholieren daarbij nog hulp of aanwijzingen kunnen gebruiken.”

Noodzakelijk

Vorige week maakte minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs bekend dat de centraal examens niet door zouden gaan. Leerlingen slagen op basis van hun schoolexamencijfers. Scholen hebben tot begin juni de tijd om de schoolexamens af te nemen, ook in een andere vorm. Scholen mogen het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting, waarin staat wat de scholieren moeten hebben afgerond voordat ze aan hun CE’s beginnen) — met instemming van de medezeggenschapsraad van de school — aanpassen, zodat ze toetsen anders kunnen plannen of inrichten.  Douma: “Scholen mogen dus heel veel zelf bepalen en er zijn weinig landelijke richtlijnen, terwijl er veel afhangt van de schoolexamens. Juist nu is het noodzakelijk dat eindexamenkandidaten ergens terecht kunnen met hun klachten en signalen worden doorgegeven. De infrastructuur van de Eindexamenklachtenlijn die we al hadden, kunnen we hier goed voor gebruiken.”

Zelfde website, andere vorm

Traditioneel opent het LAKS tijdens de examenperiode de Eindexamenklachtenlijn, waar scholieren terecht kunnen met klachten over onder andere de inhoud en de omstandigheden van hun centrale examens. De afgelopen dagen heeft het LAKS hard gewerkt om dit project anders vorm te geven. Corlien Douma: “Door de maatregelen omtrent corona kunnen we dit jaar geen callcenter met een belteam opzetten en kunnen leerlingen dus alleen klagen via de website examenklacht.nl. Deze hebben we helemaal omgevormd tot een meldpunt gericht op de schoolexamens. We brengen daarmee in kaart waar vooral over geklaagd wordt en hopen dat scholen en beleidsmakers gebruik gaan maken van de signalen die wij binnenkrijgen.”

?

LAKS: flexibiliteit voor eindexamenleerlingen wenselijk, onzekerheid over centrale eindexamens blijft

Het LAKS is te spreken over de meeste maatregelen van het ministerie van OCW om de schoolexamens door te laten gaan. Dinsdagmiddag verscheen een kamerbrief van minister Slob, waarin hij aankondigt ruimte te bieden om eindexamenleerlingen hun schoolexamens indien gewenst later te mogen maken. Het besluit is voortgekomen uit meerdere overleggen tussen het ministerie van OCW, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren en andere onderwijsorganisaties. Voorzitter van het LAKS Pieter Lossie: “Het afronden van de schoolexamens is nodig om je diploma te halen, een topprioriteit voor leerlingen. Het is daarom goed als die op een verantwoorde manier door kunnen gaan. Daarnaast krijgen veel scholieren door dit besluit eindelijk duidelijkheid voor de komende tijd.”

Ook de digitale- en praktijk examens op het vmbo gaan gewoon door. Deze kennen een flexibele afnameperiode en kunnen onder de voorwaarden van het RIVM gewoon vanaf 30 maart op een verantwoorde manier afgenomen worden. Deze voorwaarden houden onder andere in dat alle aanwezige leerlingen en leraren klachtenvrij moeten zijn. Daarnaast moeten de leerlingen in kleine groepen verspreid worden in het gebouw en moet er tussen ieder onderling minstens 1,5 meter afstand gehouden.

Met de maatregelen wordt gedacht aan het belang van eindexamenkandidaten om hun schoolexamen af te ronden en aan het belang van de gezondheid van leerlingen. LAKS-voorzitter Pieter Lossie: “Als je je niet goed voelt, hoef je dus geen risico te gaan nemen met je eigen gezondheid of die van anderen. Blijf dan thuis. Iedereen vindt dat je je schoolexamen dan moet kunnen inhalen. Ook is het goed om te horen dat de minister afspraken gaat maken om de inschrijvingsdatum voor het vervolgonderwijs, die nu op 1 mei gepland staat, te verlaten. Veel open dagen gaan niet door en vanwege alle hectiek hebben scholieren langer de tijd nodig om een passende studiekeuze te kunnen maken.”

Vooralsnog gaan de centrale schriftelijke examens door voor de examenkandidaten. Minister Slob geeft aan dat er op het moment verschillende scenario’s uitgewerkt worden. Uiterlijk 6 april wordt bekend of deze eindexamens zeker doorgaan. “Het zijn lastige en uitzonderlijke tijden. We hopen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de centrale schriftelijke examens. Voor nu adviseren wij leerlingen zich te blijven voorbereiden op de examens. Voor scholieren voor wie dat thuis lastig gaat, moet naar andere faciliteiten gekeken worden. In de voorbereiding op zoiets belangrijks als het examen, is elke verstoring vervelend. We begrijpen echter dat niemand dit had kunnen zien aankomen en zijn blij met de mogelijkheden die er nu komen om die verstoring te compenseren en blijven hierover in gesprek met het ministerie.”, aldus Lossie.

?

Waar kan ik oefenen voor de digitale examens/praktijkexamens?

Voorbeelden van digitale examens of praktijkexamens vind je op de website van Cito. Voor de praktijkexamens moet je in het navigatiemenuutje links even klikken op schriftelijke en praktische examens vmbo, dan op het jaartal en dan klikken op de items met ‘cspe’ in de naam. Daarnaast worden jaarlijks per vak drie voorbeeldexamens aan de scholen beschikbaar gesteld.

?

Wanneer komen de antwoorden van de digitale examens vmbo-bb en kb?

De antwoorden van de digitale examens worden niet op websites gepubliceerd tijdens de examenperiode, in september komen ze online. Dit komt doordat scholen zelf bepalen wanneer ze de examens afnemen. Niet alle leerlingen maken het examen dus op hetzelfde moment. Hierdoor zouden leerlingen antwoorden op kunnen zoeken voor hun examen als ze al online zouden staan.

?

De digitale en praktijkexamens zijn begonnen!

Praktijkexamens begonnen: LAKS opent Examenklacht.nl

Vandaag begint de examenperiode! Terwijl veel scholieren zich nog voorbereiden op de centraal schriftelijke eindexamens, breekt voor de nodige anderen nu al een spannende tijd aan. Vanaf vandaag kunnen namelijk de digitale en praktijkexamens worden afgenomen. Daarmee is ook de LAKS Eindexamenklachtenlijn en de website Examenklacht.nl weer in gebruik genomen.

Digitale en praktijkexamens

Op het vmbo basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg worden examens op de meeste scholen digitaal afgenomen. Scholen kunnen daarvoor ieder moment tussen 1 april en 20 juni kiezen. De beroepsgerichte vakken worden geëxamineerd met praktijkexamens. Dit is bij bijna alle vmbo-bb en kb-scholen het geval. Denk bijvoorbeeld aan het examen plantenteelt. Daarvoor moet een kandidaat bijvoorbeeld laten zien dat hij of zij een microscoop kan bedienen of gewassen kan oogsten. Juist bij die praktijkexamens kunnen makkelijk dingen misgaan: reden voor het LAKS om nu al examenklacht.nl te openen.

Voorbereidingen CSE-tijd in volle gang

Intussen zijn bij het LAKS ook de voorbereidingen in volle gang voor de piekdagen rond het centraal schriftelijk eindexamen. Vrijwilligers voor het Belteam worden ingewerkt en ingeroosterd en inhoudelijke vakexperts worden nog geworven. “Zo weten we zeker dat we straks ieders klacht goed kunnen verwerken.”, aldus Bibi Reiniers, bestuurslid bij het LAKS. Intussen kan iedereen die, bijvoorbeeld bij zijn of haar digitale of praktijkexamen, dingen meemaakt die niet kloppen, terecht op Examenklacht.nl. Natuurlijk is het LAKS zoals altijd ook bereikbaar voor andere vragen en klachten van scholieren, via het algemene nummer 030-7900910. Het LAKS wenst alle examenkandidaten veel succes!

———————————————————————————————————
Noot voor de redactie, persoonsgegevens niet ter publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

LAKS Perslijn: 030-7900-900 of 0642604486

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is de vertegenwoordiger van alle 950.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland.

?

Wat is de uiterlijke inschrijfdatum voor de staatsexamens?

Van half oktober tot en met 31 december kun je je aanmelden voor een staatsexamen. De schriftelijke examens vinden plaats in mei en/of juni, het mondelinge college-examen in juli.