Je bent hier
Home Zoekresultaten "examens"
 

?

Wat moet ik doen als mijn school iets fout doet met de centrale eindexamens?

Heb je een klacht over geluidsoverlast tijdens de examens, of heeft de surveillant je niet de hulpmiddelen laten gebruiken die je wel zou mogen gebruiken? Of heeft de school een andere fout gemaakt?

Je kunt uiteraard een klacht indienen via www.examenklacht.nl. Als wij veel klachten krijgen over een school, zullen wij contact opnemen met de school of de inspectie.

Wij kunnen echter niet alle individuele klachten behandelen. Ben jij echt benadeeld door je school, dien dan (ook) een klacht in bij de beroepscommissie van je school. Deze commissie zal dan kijken naar jouw situatie, eventueel samen met de inspectie. Dan zal er een uitspraak volgen specifiek op jouw situatie.

?

Examenklacht.nl geopend voor flexibele examens

Vandaag start de afnameperiode voor de flex-examens van eindexamenkandidaten op vmbo-bb en vmbo-kb. Dat betekent dat scholen vanaf vandaag de examens kunnen inplannen. De afnameperiode loop tot 21 juli. Ook als je de flexibele examens maakt kan je bij het LAKS klagen over je examens. Vandaag gaat de website examenklacht.nl live. Heb je problemen gehad met je examen? Dien dan een klacht in bij het LAKS. Lees hier meer over waar je allemaal over kan klagen.

Eindexamenklachtenlijn

Ieder jaar organiseert het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) de eindexamenklachtenlijn. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen in de examenperiode klachten indienen over de eindexamens. Het LAKS houdt contact met het College van Toetsen en Examens, Cito en de Inspectie van het Onderwijs om fouten in de examens snel op te sporen en om de belangen van de eindexamenkandidaten te behartigen. Vorig jaar werd het recordaantal van meer dan 300.000 klachten ingediend bij het LAKS.

?

LAKS reageert op besluit geen maatregelen eindexamens

Ondanks breed gesteunde oproep tot #redmijndiploma treft de minister geen maatregelen voor eindexamenleerlingen

Afgelopen week heeft minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs in een schriftelijke reactie aan het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Kamercommissie van OCW laten weten dat hij geen extra maatregelen zal treffen voor de eindexamenkandidaten van 2023-2024. Deze keuze maakt hij ondanks het feit dat er door het onderwijsveld veel zorgen zijn geuit. Naast het LAKS deden ook de VO-raad, SPV, Ouders en Onderwijs, en verschillende politieke partijen al oproepen aan de minister. De minister erkent in zijn reactie de lastige situatie van de examenkandidaten, maar laat het na om gepaste maatregelen te treffen. De minister denkt dat het scholen zelf lukt om maatregelen te nemen die examenkandidaten helpen met hun stress en hun opgelopen achterstanden en steunt leerlingen daarom niet met extra examenmaatregelen.

Over deze keuze is veel teleurstelling in het onderwijsveld. Janouke van Meerveld, voorzitter LAKS: “De oplossingen die minister Wiersma noemt in de brief zijn niet afdoende. Hij stelt onder andere voor dat leerlingen zelf met hun school in gesprek moeten om zich voor te bereiden op het examen. Dat is de omgekeerde wereld. Het probleem ligt niet bij de scholier, maar het systeem dat hen in steek heeft gelaten.” Het LAKS betreurt dat de minister niet in beweging komt om de examenkandidaten een eerlijke kans op het diploma te bieden.

Afgelopen december stuurde het LAKS, samen met de VO-raad en SPV, een brief naar de minister  met de vraag of hij tóch maatregelen wilde overwegen. Ook hebben ze in december een maand lang aktie gevoerd onder de noemer #redmijndiploma. Dit deed de scholierenvereniging om breed aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waar de eindexamenkandidaten zich in bevinden. De petitie, met de oproep om een extra herkansing en de mogelijkheid tot spreiding over twee tijdvakken te krijgen, is inmiddels meer dan 10.000 keer ondertekend. Deze petitie heeft het LAKS in januari overhandigd aan de Kamercommissie van OCW en nu ligt er deze teleurstellende reactie van de minister.

Van Meerveld: “We willen nog een keer onze grote zorg uitspreken: jongeren voorbereiden op de maatschappij doe je door ruimte te bieden en recht te doen aan de situaties van deze examenkandidaten en niet door ze onnodig te laten vastlopen in het systeem. Daarom vragen wij de minister nog een keer dringend: geef de eindexamenkandidaten van 2023 een extra herkansing en mogelijkheid tot spreiding.” Het LAKS blijft de komende tijd namens examenkandidaten oproepen tot #redmijndiploma.

De reactie die het LAKS aan de minister heeft gestuurd naar aanleiding van de brief kun je hier lezen.

?

Welke eindexamens doe ik op het VAVO?

Je mag zelf kiezen voor welke vakken je eindexamens maakt. Mocht je gezakt zijn en daardoor het VAVO gaan doen, volg je de vakken om een volledig diploma te krijgen.

?

Wat gaat er gebeuren met de eindexamens 2023?

De eindexamens van 2023 zullen weer bijna net zo zijn als de examens voor corona. Minister Wiersma heeft slechts kleine maatregelen aangekondigd. Zo is het tweede tijdvak langer dan gebruikelijk en is de afname periode van de cspe’s en digitale examens langer voor vmbo kandidaten.

De tijdvakken
De centrale schriftelijke examens vinden plaats in twee tijdvakken. In principe doe je je examens in het eerste tijdvak en is het tweede tijdvak voor inhalen en herkansen. Het is dit jaar niet mogelijk om je examens te spreiden over de tijdvakken.

 • Tijdvak 1: 11 mei t/m 30 mei 
 • Tijdvak 2: 19 juni t/m 30 juni 

Afnamedagen cspe’s en digitale examens
De afnamedagen van de cspe’s en de vmbo flexibele en digitale examens zijn 3 april tot en met 21 juli.

Reactie LAKS
Het LAKS is teleurgesteld in de beperkte maatregelen die de minister wil nemen. De eindexamenkandidaten van 2023 hebben de laatste jaren veel achterstand opgelopen vanwege corona en de daarmee samenhangende lesuitval. Het LAKS heeft daarom actie gevoerd met #redmijndiploma, om aandacht te vragen voor de problemen van eindexamenkandidaten van 2023. Helaas heeft de minister toch anders besloten. Lees hier de reactie van het LAKS op dit besluit.

?

LAKS: Laat leerlingen niet in het ongewisse bij vertraagde en kwijtgeraakte examens

Gisteren concludeerde PostNL dat van twaalf scholen de examens zijn vertraagd en in enkele gevallen zelfs zijn kwijtgeraakt. Scholierenbond LAKS vreest ervoor dat leerlingen flink benadeeld worden door deze vermissing. Voorzitter Nienke Luijckx: “Examenkandidaten hebben een buitengewoon moeilijk examenjaar achter de rug. Ze hebben zich ondanks alle wisselende maatregelen toch weten te motiveren om examens te doen. Volledig buiten hun macht om zijn er nu grote fouten gemaakt, laten we bij het zoeken van een oplossing leerlingen hier buiten laten.”

Het LAKS vraagt aan het ministerie om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de benadeelde leerlingen. Luijckx: “Er zitten nu 200.000 examenkandidaten in spanning of het hun school betreft waar examens zijn vertraag of kwijtgeraakt. Het minste dat we momenteel kunnen doen is publiekelijk aangeven welke leerlingen morgen helaas niet hun uitslag krijgen.” In het omgaan met de kwijtgeraakte examens deinst de scholierenclub terug voor een scenario waarin leerlingen een herexamen moeten doen.

De scholierenbond vraagt daarom ook dat er actief gekeken wordt naar oplossingen voor de gedupeerde scholieren die het maken van een herexamen voorkomen. “We hebben leerlingen examens laten maken na een moeilijke tijd en er bereiken ons al signalen van scholen die leerlingen vragen sowieso een herexamen te maken. Na een heel ingewikkeld jaar zijn ze met een paar extra maatregelen net aan klaar om de examens te maken. Deze extra belasting en kostbare tijdsinvestering buiten hun schuld kunnen zij er niet bij hebben. Hen simpelweg vragen het examen volledig opnieuw te doen kan niet de oplossing zijn.” , aldus Luijckx.

Tussen het tweede en derde tijdvak zit nog minder tijd voor de tweede correctie. “Een leerling moet er op kunnen vertrouwen dat er op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met het examen, zowel door de school maar zeker door het vervoersbedrijf. Laten we hier voor de andere tijdvakken extra oog voor houden. We moeten dan ook zeker kijken hoe zoiets in de toekomst voorkomen kan worden. Voor nu leven we vooral mee met de leerlingen in onzekerheid en de leerlingen die al slecht nieuws hebben gekregen. We roepen alle betrokken organisaties op om alles op alles te zetten en onconventioneel te denken om deze leerlingen te helpen.”, pleit Luijckx.

?

LAKS lanceert examenklacht.nl voor schoolexamens

Met ingang van maandag 30 maart lanceert het LAKS examenklacht.nl, waar scholieren terecht kunnen met klachten over hun schoolexamens. Het gaat om een aanpassing van de welbekende eindexamenklachtenlijn. “Het is in deze onzekere tijden heel belangrijk dat scholieren ergens terecht kunnen met hun klachten en problemen. Zeker nu er zoveel gewicht ligt op de schoolexamens en er veel verschillen tussen scholen kunnen ontstaan.”, aldus Corlien Douma, algemeen bestuuslid bij het LAKS en tevens de coördinator van de Eindexamenklachtenlijn.

Knelpunten in kaart

Sinds het besluit bekend werd om de centrale schriftelijke en praktijkexamens af te gelasten, stromen de vragen van scholieren binnen bij het LAKS. Al die vragen en knelpunten wil het LAKS in kaart brengen. Douma: “Dat kan gaan van klachten bij het digitaal afnemen van de examens tot aan onduidelijkheid over het programma en de planning van toetsen. Scholen krijgen veel ruimte om nu zelf de examens vorm te geven en daar werken ze hard aan, maar daardoor liggen ook fouten en verschillen tussen scholen op de loer. Wij hopen duidelijk te krijgen waar scholen én scholieren daarbij nog hulp of aanwijzingen kunnen gebruiken.”

Noodzakelijk

Vorige week maakte minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs bekend dat de centraal examens niet door zouden gaan. Leerlingen slagen op basis van hun schoolexamencijfers. Scholen hebben tot begin juni de tijd om de schoolexamens af te nemen, ook in een andere vorm. Scholen mogen het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting, waarin staat wat de scholieren moeten hebben afgerond voordat ze aan hun CE’s beginnen) — met instemming van de medezeggenschapsraad van de school — aanpassen, zodat ze toetsen anders kunnen plannen of inrichten.  Douma: “Scholen mogen dus heel veel zelf bepalen en er zijn weinig landelijke richtlijnen, terwijl er veel afhangt van de schoolexamens. Juist nu is het noodzakelijk dat eindexamenkandidaten ergens terecht kunnen met hun klachten en signalen worden doorgegeven. De infrastructuur van de Eindexamenklachtenlijn die we al hadden, kunnen we hier goed voor gebruiken.”

Zelfde website, andere vorm

Traditioneel opent het LAKS tijdens de examenperiode de Eindexamenklachtenlijn, waar scholieren terecht kunnen met klachten over onder andere de inhoud en de omstandigheden van hun centrale examens. De afgelopen dagen heeft het LAKS hard gewerkt om dit project anders vorm te geven. Corlien Douma: “Door de maatregelen omtrent corona kunnen we dit jaar geen callcenter met een belteam opzetten en kunnen leerlingen dus alleen klagen via de website examenklacht.nl. Deze hebben we helemaal omgevormd tot een meldpunt gericht op de schoolexamens. We brengen daarmee in kaart waar vooral over geklaagd wordt en hopen dat scholen en beleidsmakers gebruik gaan maken van de signalen die wij binnenkrijgen.”

?

LAKS: flexibiliteit voor eindexamenleerlingen wenselijk, onzekerheid over centrale eindexamens blijft

Het LAKS is te spreken over de meeste maatregelen van het ministerie van OCW om de schoolexamens door te laten gaan. Dinsdagmiddag verscheen een kamerbrief van minister Slob, waarin hij aankondigt ruimte te bieden om eindexamenleerlingen hun schoolexamens indien gewenst later te mogen maken. Het besluit is voortgekomen uit meerdere overleggen tussen het ministerie van OCW, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren en andere onderwijsorganisaties. Voorzitter van het LAKS Pieter Lossie: “Het afronden van de schoolexamens is nodig om je diploma te halen, een topprioriteit voor leerlingen. Het is daarom goed als die op een verantwoorde manier door kunnen gaan. Daarnaast krijgen veel scholieren door dit besluit eindelijk duidelijkheid voor de komende tijd.”

Ook de digitale- en praktijk examens op het vmbo gaan gewoon door. Deze kennen een flexibele afnameperiode en kunnen onder de voorwaarden van het RIVM gewoon vanaf 30 maart op een verantwoorde manier afgenomen worden. Deze voorwaarden houden onder andere in dat alle aanwezige leerlingen en leraren klachtenvrij moeten zijn. Daarnaast moeten de leerlingen in kleine groepen verspreid worden in het gebouw en moet er tussen ieder onderling minstens 1,5 meter afstand gehouden.

Met de maatregelen wordt gedacht aan het belang van eindexamenkandidaten om hun schoolexamen af te ronden en aan het belang van de gezondheid van leerlingen. LAKS-voorzitter Pieter Lossie: “Als je je niet goed voelt, hoef je dus geen risico te gaan nemen met je eigen gezondheid of die van anderen. Blijf dan thuis. Iedereen vindt dat je je schoolexamen dan moet kunnen inhalen. Ook is het goed om te horen dat de minister afspraken gaat maken om de inschrijvingsdatum voor het vervolgonderwijs, die nu op 1 mei gepland staat, te verlaten. Veel open dagen gaan niet door en vanwege alle hectiek hebben scholieren langer de tijd nodig om een passende studiekeuze te kunnen maken.”

Vooralsnog gaan de centrale schriftelijke examens door voor de examenkandidaten. Minister Slob geeft aan dat er op het moment verschillende scenario’s uitgewerkt worden. Uiterlijk 6 april wordt bekend of deze eindexamens zeker doorgaan. “Het zijn lastige en uitzonderlijke tijden. We hopen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de centrale schriftelijke examens. Voor nu adviseren wij leerlingen zich te blijven voorbereiden op de examens. Voor scholieren voor wie dat thuis lastig gaat, moet naar andere faciliteiten gekeken worden. In de voorbereiding op zoiets belangrijks als het examen, is elke verstoring vervelend. We begrijpen echter dat niemand dit had kunnen zien aankomen en zijn blij met de mogelijkheden die er nu komen om die verstoring te compenseren en blijven hierover in gesprek met het ministerie.”, aldus Lossie.

?

Waar kan ik oefenen voor de digitale examens/praktijkexamens?

Voorbeelden van digitale examens of praktijkexamens vind je op de website van Cito. Voor de praktijkexamens moet je in het navigatiemenuutje links even klikken op schriftelijke en praktische examens vmbo, dan op het jaartal en dan klikken op de items met ‘cspe’ in de naam. Daarnaast worden jaarlijks per vak drie voorbeeldexamens aan de scholen beschikbaar gesteld.

?

Wanneer komen de antwoorden van de digitale examens vmbo-bb en kb?

De antwoorden van de digitale examens worden niet op websites gepubliceerd tijdens de examenperiode, in september komen ze online. Dit komt doordat scholen zelf bepalen wanneer ze de examens afnemen. Niet alle leerlingen maken het examen dus op hetzelfde moment. Hierdoor zouden leerlingen antwoorden op kunnen zoeken voor hun examen als ze al online zouden staan.

?

De digitale en praktijkexamens zijn begonnen!

Praktijkexamens begonnen: LAKS opent Examenklacht.nl

Vandaag begint de examenperiode! Terwijl veel scholieren zich nog voorbereiden op de centraal schriftelijke eindexamens, breekt voor de nodige anderen nu al een spannende tijd aan. Vanaf vandaag kunnen namelijk de digitale en praktijkexamens worden afgenomen. Daarmee is ook de LAKS Eindexamenklachtenlijn en de website Examenklacht.nl weer in gebruik genomen.

Digitale en praktijkexamens

Op het vmbo basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg worden examens op de meeste scholen digitaal afgenomen. Scholen kunnen daarvoor ieder moment tussen 1 april en 20 juni kiezen. De beroepsgerichte vakken worden geëxamineerd met praktijkexamens. Dit is bij bijna alle vmbo-bb en kb-scholen het geval. Denk bijvoorbeeld aan het examen plantenteelt. Daarvoor moet een kandidaat bijvoorbeeld laten zien dat hij of zij een microscoop kan bedienen of gewassen kan oogsten. Juist bij die praktijkexamens kunnen makkelijk dingen misgaan: reden voor het LAKS om nu al examenklacht.nl te openen.

Voorbereidingen CSE-tijd in volle gang

Intussen zijn bij het LAKS ook de voorbereidingen in volle gang voor de piekdagen rond het centraal schriftelijk eindexamen. Vrijwilligers voor het Belteam worden ingewerkt en ingeroosterd en inhoudelijke vakexperts worden nog geworven. “Zo weten we zeker dat we straks ieders klacht goed kunnen verwerken.”, aldus Bibi Reiniers, bestuurslid bij het LAKS. Intussen kan iedereen die, bijvoorbeeld bij zijn of haar digitale of praktijkexamen, dingen meemaakt die niet kloppen, terecht op Examenklacht.nl. Natuurlijk is het LAKS zoals altijd ook bereikbaar voor andere vragen en klachten van scholieren, via het algemene nummer 030-7900910. Het LAKS wenst alle examenkandidaten veel succes!

———————————————————————————————————
Noot voor de redactie, persoonsgegevens niet ter publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

LAKS Perslijn: 030-7900-900 of 0642604486

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is de vertegenwoordiger van alle 950.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland.

?

Wanneer maak ik schoolexamens?

Voor al je examenvakken maak je schoolexamens. Schoolexamens worden over het algemeen afgenomen gedurende je examenjaar, en soms ook in het voorlaatste leerjaar. In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA), of in een apart examenreglement, geeft jouw school aan hoe zij de schoolexamens afnemen en wat je per vak moet doen om het af te ronden.

Een klein aantal vakken rond je volledig af met schoolexamens. Het gaat dan bijvoorbeeld om je profielwerkstuk, maatschappijleer of ANW. De cijfers die je hiervoor met je schoolexamens haalt, komen in een combinatiecijfer op je eindlijst bij je diploma. Voor sommige vakken krijg je geen cijfer, maar een voldoende of onvoldoende, zoals gym. In de meeste vakken moet je ook centraal eindexamen doen, dan wordt je eindcijfer berekend met je schoolexamencijfer en je eindexamencijfer.

?

Ik doe mee aan een loting voor mijn vervolgstudie. Kan ik mijn cijfers ophogen door staatsexamens?

Nee. Je kunt je gemiddelde eindcijfer niet ophogen door in een bepaald vak ook staatsexamen te doen. Een eenmaal door de school afgegeven cijferlijst wordt niet opengebroken.

?

Hoe bereid ik mij voor op de staatsexamens?

Voorbereiding op de staatsexamens
Maak bij het je eigen maken van de examenstof gebruik van een lesmethode of een examenkatern. Het LAKS of DUO hebben geen lijst van methodes die je per vak zou kunnen gebruiken. Informeer zo nodig in je omgeving naar schoolmethodes die gebruikt worden of informeer bij een vo school in je buurt.

Oefenen schriftelijke examens
Voor het oefenen van examens verwijzen we naar een examenbundel of oude examens. Laat de gemaakte examens door een ander nakijken. Oude examens zijn te vinden op Examenblad (stel linksboven een bepaald jaar in en vind onder het gewenste niveau en gewenste vak de ‘examendocumenten’ van dat jaar). Voor de schriftelijke college-examens staan oefenexamens op DUO (onder ‘oefenexamens’ bij de staatsexamens vwo-havo-vmbo).

Voorbereiding op de mondelinge college-examens
Bekijk op DUO de informatiefilm mondeling staatsexamen onder ‘Hoe het staatsexamen VO werkt’ bij de staatsexamens vwo-havo-vmbo.

?

Ik ben nog geen 18, mag ik dan deelnemen aan de staatsexamens?

Ja, dat mag!

?

Als ik gezakt ben, kan ik dan via de staatsexamens nog in hetzelfde schooljaar mijn diploma halen?

Nee, het is niet mogelijk om je aan te melden voor het staatsexamen in juni of augustus. Deze periodes zijn bedoeld voor kandidaten die een uitgesteld examen of een herexamen hebben. Je kunt je wel inschrijven voor de staatsexamens voor het volgende schooljaar.

?

Wat kost deelname aan staatsexamens?

Deelnemen aan een staatsexamen kost € 144,- per vak. Voor een vak met alleen een college-examen en voor de rekentoets betaal je € 71,-. Een volledig examen (alle vakken) voor één schoolsoort kost maximaal € 720,- per jaar. Kijk hier voor meer informatie.

?

Wat zijn staatsexamens VO en hoe werkt het?

Het staatsexamen is bedoeld voor mensen die niet deelnemen aan het ‘gewone’ onderwijs. Door in 1 of meerdere vakken per jaar examen te doen, kun je langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het halen van een VO-diploma. Je kunt ook in één jaar alle vakken afleggen die tot een diploma leiden. Let op: Als je kiest voor staatsexamens krijg je hier geen onderwijs bij.

Staatsexamens VO zijn bedoeld voor

 • kandidaten die zichzelf, dus zonder les of school, op een examen voorbereiden, bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters, (chronisch) zieke leerlingen, ouderen, gedetineerden en topsporters;
 • leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso);
 • leerlingen van scholen die geen examenlicentie hebben (geen toestemming om examen af te nemen), zoals een aantal particuliere scholen.

Een staatsexamen bestaat uit twee onderdelen:

 • het centraal (schriftelijk) examen. Dit is hetzelfde centraal examen op reguliere scholen en wordt op hetzelfde moment afgenomen (mei/juni).
 • een college-examen. Dit is te vergelijken met de schoolexamens in het reguliere onderwijs. Het bestaat meestal uit een mondeling examen, soms aangevuld met een schriftelijk onderdeel. Dit vindt vaak plaats in de eerste week van de zomervakantie van jouw regio.

Kandidaten die staatsexamen doen, weten dus later dan leerlingen die in het reguliere onderwijs examen doen of ze geslaagd zijn, namelijk nadat ze de college-examens hebben afgerond. Om organisatorische redenen krijgen staatsexamen-kandidaten na de mondelinge examens te horen wat de uitslag is van de schriftelijke examens. Als de kandidaten na de mondelingen aan alle exameneisen voldoen, dan krijgen zij ter plaatse het diploma.

Voor de staatsexamens moet je je uiterlijk 31 december aanmelden. Kijk hier voor meer informatie. De staatsexamens VO worden afgenomen op verschillende locaties, verspreid over het land. Je kunt je voorkeur uitspreken voor een van die locaties.

?

Moet ik altijd schoolexamens maken op het vavo?

Nee, dat hoeft niet. Het vavo stelt voor de kandidaat aan het begin van de cursus een PTA vast. In dat PTA, dat dekkend moet zijn voor het voorgeschreven schoolexamenprogramma, kan zijn vastgelegd dat onderdelen van het eerder afgesloten SE met de daarvoor behaalde cijfers worden overgenomen, en welke onderdelen dat zijn. Die onderdelen worden dus niet opnieuw gedaan. Dat kan zelfs voor het hele SE. Of er kan zijn vastgelegd dat alles over moet en dus niets wordt overgenomen. De school beslist wat overgedaan moet worden. Wat dus niet mag, is iets (een heel SE of een stukje daarvan) opnieuw doen en dan het hoogste van beide resultaten kiezen. Voor gezakte en doublerende kandidaten op dagscholen geldt overigens dezelfde regel.

?

Wanneer mag ik worden uitgesloten van de centraal examens?

Soms worden leerlingen uitgesloten van het centraal examen. Dat mag niet zo maar.

Wanneer mag uitsluiten van het examen wel?

Een school kan een leerling terugtrekken en/of uitsluiten van het centraal examen in de volgende gevallen:

 • Als de leerlinh duidelijk aangeeft dat die dat zelf wil (en met toestemming van ouders/verzorgers als die jonger is dan 18 jaar)
 • Als de leerling het programma van toetsing en afsluiting (pta) nog niet volledig heeft afgerond en het is niet mogelijk dat PTA op korte termijn in te halen.
 • Bij een ‘onregelmatigheid’ zoals plagiaat, spieken, afwezigheid zonder geldige reden bij schoolexamen en/of centraal examen, niet voldoen aan een deadline voor het profielwerkstuk of sectorwerkstuk zonder geldige reden, spijbelen etc.

De school moet zich hierbij aan de regels houden. Het besluit hoort dus op tijd aan jou en je ouders/verzorgers duidelijk gemaakt te worden. Ook mag je in beroep gaan en moet de school moet de uitsluiting melden aan de onderwijsinspectie.

Wanneer mag uitsluiten van een examen niet?

Een school mag een leerlingen niet uitsluiten van het centraal examen of terugtrekken in de volgende gevallen:

 • als de leerling slechte resultaten heeft behaald, terwijl hij wel het volledige pta heeft afgerond.  Ook met een 3 voor Nederlands (of een ander vak) mag je dus gewoon op examen!
 • Als de leerling volgens de school onder voorwaarden over is gegaan (dit heet voorwaardelijke bevordering). Voorwaardelijke bevordering naar het examenjaar is niet toegestaan (artikel 8.8., derde lid, uitvoeringsbesluit WVO 2020). Scholen mogen dus ook geen contracten met leerlingen sluiten waarin wordt afgesproken dat een leerling overgaat naar het examenjaar, mits hij/zij goede cijfers haalt.

 

?

Wat als ik te laat kom tijdens de centraal examens?

Ben je minder dan een half uur te laat, dan mag je gewoon naar binnen en je examen maken. Je stopt wel tegelijkertijd met de rest.

Kom je meer dan een half uur te laat, dan mag de school je niet meer toelaten tot het examen. De directeur van je school beslist of je een geldige reden hebt voor het te laat komen en of je het examen mag inhalen.

?

Mag ik formules in mijn rekenmachine zetten voor tijdens de examens?

Sinds 2016 mag je geen gebruik meer maken van formules of documenten in je grafische rekenmachine (GR). Je dient voor aanvang van een examen je GR ofwel te resetten (RESET-functie), ofwel in de Examenstand te zetten. De Examenstand is een soort vliegtuigmodus voor je GR; daarmee reset je niet je hele GR.

Sinds voorjaar 2016 levert Casio de fx-CG20 en fx-9860GII(en SD) met Examenstand. Heb je nog een oudere versie zonder Examenstand? In de meeste gevallen kun je je rekenmachine upgraden met de examenstand.

?

LAKS Ontvangt Recordaantal Klachten!

Tijdvak 1 zit erop. Vandaag kwam met de examens Fries, Russisch, Spaans, Turks en Arabisch een einde aan het eerste tijdvak van de Centrale Examens. Voor een deel van de examenkandidaten zijn daarmee de eindexamens achter de rug. Voor een ander deel begint de voorbereiding op examens die ingehaald moeten worden en/of op herkansingen. De tussenbalans laat zien dat de examens tot nu toe 302.000 klachten opleverde. “We hebben dit jaar een recordaantal klachten ontvangen in het eerste tijdvak! Ook hebben we dit jaar voor het eerst meer klachten ontvangen van vmbo gl/tl leerlingen dan van vwo-leerlingen”, aldus Rafke Hagenaars, coördinator en woordvoerder van de eindexamenklachtenlijn.

Het LAKS was voorbereid op klachten over de voorbereiding op en de inhoud en organisatie van de examens. Klachten over opgaven werden bekeken door vak experts en doorgezet naar het College voor Toetsen en Examens. In een aantal gevallen leverde dit een aanpassing van het correctievoorschrift op, zoals voor het examen Engels vwo en voor bedrijfseconomie vwo. Bij klachten over de organisatie van de examens werden scholen aangesproken en werd, indien nodig, de Inspectie van het Onderwijs ingeschakeld. De voorbereiding op de examens was een heikel punt. Rafke Hagenaars, coördinator van de Eindexamenklachtenlijn: We kregen voorafgaand aan de examens al veel signalen van scholieren die veel lesuitval hadden, die kampten met stress en onzekerheid en die zich daardoor niet goed voorbereid op het centraal schriftelijk examen voelden. Veel klachten die we nu hebben ontvangen gaan dan ook over dat leerlingen zich niet goed voorbereid voelden op het examen en dat er veel dingen in het examen kwamen die zij niet behandeld hebben gekregen in de les”.

Het LAKS heeft in het begin van het jaar de actie #RedMijnDiploma gevoerd. Met deze actie wilde het LAKS een extra herkansing en de mogelijkheid tot spreiding van de examens verwezenlijken. De petitie van #RedMijnDiploma is meer dan 10.000 keer ondertekend, maar helaas is hier geen gehoor aan gegeven. Het LAKS is benieuwd wat dit met de resultaten van de eindexamens heeft gedaan.
Op dit moment worden de laatste examens uit het eerste tijdvak nagekeken en worden door College voor Toetsen en Examens de N-termen bepaald, waarin de dagelijkse rapportages van het LAKS worden meegenomen. Op woensdag 14 juni zijn de N-termen bekend en weten eindexamenkandidaten of ze geslaagd zijn of niet.

Het tweede tijdvak is van maandag 19 juni tot en met vrijdag 30 juni. In deze periode kunnen Centraal Examens ingehaald en herkanst worden. Klachten in het tweede tijdvak kunnen online ingediend worden via www.examenklacht.nl. Het LAKS blijft in deze gehele examenperiode voor vragen en klachten over examens en andere kwesties op school bereikbaar op het reguliere telefoonnummer 030-7900910. De uitslag van het tweede tijdvak is op vrijdag 30 juni.

Het LAKS wenst alle eindexamenkandidaten veel succes met de uitslag en eventuele inhaalexamens en herkansingen!

?

Prestatiedruk en toetscultuur

Sinds het bestuursjaar 2019 wordt er bij het LAKS gewerkt aan het in kaart brengen van de prestatiedruk en toetscultuur die er heerst op middelbare scholen in Nederland. Hieronder lees je wat het LAKS tot nu toe heeft gedaan en welke plannen er nog liggen voor het komende jaar.

Prestatiedruk, wat is dat?

Prestatiedruk betekent dat je een druk ervaart om te moeten presteren. Dit is niet altijd negatief: soms kan het je helpen om ergens mee aan de slag te gaan of om je toetsweek goed door te komen. Op die manier helpt prestatiedruk je om jezelf te motiveren. Prestatiedruk wordt wel een probleem als je de druk de hele tijd ervaart en niet alleen tijdelijk tijdens een toetsweek of project. Er zijn helaas veel leerlingen die constant druk ervaren om te moeten presteren en dan wordt prestatiedruk dus een probleem. Daar wil LAKS iets aan doen! 

Uit ons onderzoeksrapport blijkt dat leerlingen overal prestatiedruk kunnen ervaren, bijvoorbeeld ook bij hun bijbaantje of op de sportclub. Maar de leerlingen ervaren prestatiedruk het sterkst en het vaakst op school. Dit komt waarschijnlijk doordat leerlingen het idee hebben dat hun succes op school erg bepalend is voor hun (succes in de) toekomst.

Hoge druk

School kan dus voor veel prestatiedruk zorgen bij leerlingen. Dat komt grotendeels door de nadruk op cijfers en toetsen, de hoeveelheid huiswerk, door leerlingenvolgsystemen zoals Magister waarin ouders alles kunnen zien, en onrealistische verwachtingen en demotiverende resultaten. Dit noemen we de toetscultuur. Als de druk te hoog wordt, kunnen leerlingen bovendien in een stress-cyclus terecht komen: door de hoge druk kunnen leerlingen slecht slapen, daardoor presteren ze minder goed en daardoor wordt de druk nog hoger.

Gelukkig biedt het onderwijs ook factoren die de druk kunnen verlagen, zoals: leerlingen helpen om een doel en visie te hebben, helpen om realistische verwachtingen te scheppen, helpen plannen en door erkenning te geven aan leerlingen. Bovendien helpt het als er een gemotiveerde sfeer hangt in de klas.

Toetscultuur, wat is dat?

Volgens het LAKS is de toetscultuur op middelbare scholen een ongezonde focus op toetsen en cijfers. Scholieren rollen van de ene toets naar de andere en zitten te stressen of ze wel genoeg geleerd hebben. Als de toets voorbij is, is de stof weer snel vergeten en leert de scholier dus alleen voor een cijfer, niet om de stof te onthouden of toe te passen. Kortom, zweten, weten, vergeten.

Omdat we bij het LAKS vinden dat de druk bij de scholieren te hoog oploopt, zijn we gaan onderzoeken waar deze toetscultuur vandaan komt, hoe deze eruit ziet en wat we eraan kunnen doen om het te verbeteren.

Uitkomst: het toetscultuur verslag

Zo gezegd, zo gedaan! Er is een werkgroep opgesteld en zij zijn in gesprek gegaan met verschillende organisaties in het onderwijsveld, bijvoorbeeld met de Inspectie van het Onderwijs en het College van Toetsen en Examens. Ook heeft het LAKS een congres georganiseerd en dit gaf ons nog meer waardevolle input die we gebruikt hebben om een verslag te schrijven over de toetscultuur: wat is het, hoe ziet het eruit, wat zijn de grootste problemen, hoe is het ontstaan en hoe zouden we het kunnen verbeteren. Wil je meer weten? Lees dan het verslag:

Verslag Toetscultuur

Hoe nu verder?

Afgelopen jaren hebben we het probleem van de toetscultuur op de kaart gezet. Zo zijn we vorig jaar de toetscultuurtafel gestart. Tijdens zo’n toetscultuur tafel komen allerlei onderwijspartijen bij elkaar om de toetscultuur te verbeteren. Dit jaar willen we dit verder uitwerken naar samenwerking en oplossingen, waarin we vooral het leerling perspectief mee zullen nemen. Concreet willen wij ons op drie hoofdacties focussen:

 • Het LAKS wil een flyer maken voor leerlingenraden over hoe je voor een beter toetsbeleid op jouw school kunt zorgen.
 • Het LAKS wil onderzoek doen naar scholen waar formatief evalueren een grote rol speelt in het onderwijsproces van leerlingen, om erachter te komen hoe leerlingen op deze scholen dit ervaren.
 • Het LAKS wil de gesprekstafel toetscultuur voortzetten om het leerling perspectief te vertegenwoordigen en deze op tafel te blijven leggen in plaats van dat deze onder de tafel geschoven te wordt.

Onze visie

Toetsen, testen en resultaten verzamelen. Dat is wat er nu in de praktijk gebeurd op school, met als gevolg dat de toets- en prestatiedruk onder scholieren enorm hoog is. Als LAKS vinden we dit zorgwekkend. Helemaal als we daarbij ook nog kijken naar de dalende cijfers van het mentaal welzijn onder scholieren, waarin schooldruk een grote rol speelt. Om dit aan te pakken pleit het LAKS voor een verandering in hoe we omgaan met evalueren en toetsen, zodat de trend van toenemende prestatiedruk wordt tegengegaan. In plaats van summatief evalueren, met een focus op cijfers, zijn wij voor formatief evalueren, waarbij de leerling centraal staat.

Wij vinden:

 • dat de minister het advies vanuit de gesprekstafel toetscultuur serieus moet nemen in verdere ontwikkelingen, om zo de toetscultuur aan te pakken.
 • dat de inspectie niet alleen naar meetbare resultaten moet kijken zoals cijfers van toetsen en examens, maar ook ruimte moet maken vinnen haar inspectiekader voor alternatieve manieren van evalueren

 

 

 

?

Wat kun je doen als je (online) wordt gepest?

Praten over het pesten kan enorm helpen of opluchten, hoe eng en moeilijk dit ook is. Misschien vind je het fijn om met iemand op school over het pesten te praten, bijvoorbeeld met je mentor of met een fijne docent. Soms wil je je verhaal echter liever bij een ‘onbekende’ kwijt. Daarom geeft het LAKS hieronder een aantal opties waar jij je verhaal kwijt kan, vragen kunt stellen en/of tips kunt krijgen. Ook als je niet zelf gepest wordt, maar ziet dat het op jouw school of in je klas gebeurd kun je bij deze opties terecht.

Word je (online) gepest en wil je daarover praten?

Voel je je eenzaam en wil je daar graag met iemand over praten?

Contact met het LAKS

Natuurlijk mag je ons ook altijd bellen en zullen we je vervolgens naar de juiste instantie(s) proberen te helpen. Dat doen we graag! Heb je vragen over schoolregels of toetsen/examens of andere dingen die met school te maken hebben? Neem dan sowieso contact op met het LAKS!