Eindexamenproblemen?!

Help er ging iets mis bij mijn examen!

We hopen natuurlijk dat de examens vlekkeloos verlopen, maar soms gaat er iets fout. Hier lees je waar je terecht kunt met de verschillende problemen die je tegen kunt komen.

Er ging iets mis in de organisatie!

Mocht je de voorgeschreven hulpmiddelen niet gebruiken? Startte het examen door omstandigheden te laat? Vergat de surveillant de Errata voor te lezen? Was er geluidsoverlast? Problemen als deze zijn organisatorisch, dit noemen we onregelmatigheden!

Stap 1: Meld dit direct bij de examensecretaris van de school! Misschien is het probleem wel heel makkelijk op te lossen, door bijvoorbeeld met surveillanten af te spreken dat ze geen klikkende hakken meer dragen!
Stap 2: Dien je klacht ook in bij het LAKS! Dan zijn wij ervan op te hoogte en kunnen we je helpen.
Stap 3: Afhankelijk van de ernst van de onregelmatigheid zoeken we contact met de onderwijsinspectie. Zij onderzoeken dan of er echt fouten gemaakt zijn en nemen een beslissing over de geldigheid van de examens.

Er ging iets mis bij een beslissing!

Handelde jij volgens de school tegen de regels en werd er een maatregel genomen? Ben je het daar niet mee eens?
Stap 1: Ga in beroep tegen de genomen beslissing. Dit kan bij de Commissie van Beroep. In het examenreglement vind je de informatie zoals het adres van de commissie van beroep.
Stap 2: Wacht de beslissing van de Commissie van beroep af! Ze mogen hier vijf dagen over doen.
Stap 3: Kom je er niet uit? Twijfel dan niet en bel het LAKS zodat we je kunnen helpen.

Er ging iets mis door persoonlijke omstandigheden!

Kwam je te laat? Kan gebeuren. Als je minder dan een halfuur te laat bent mag je nog naar binnen.
Als je meer dan een halfuur te laat bent heb je wel een probleem. Na een halfuur gaat de deur namelijk dicht. Als dit gebeurd, zal je de directeur op de hoogte moeten brengen van jouw verhindering. Hij maakt een proces-verbaal en oordeelt of de reden waarom je te laat bent een geldige is. Hij zal bepalen wat het vervolg is, dit wordt jou schriftelijk meegedeeld.

Is er iets heel ergs gebeurd?
Overweeg dan eerst of het een goed idee is om het examen wel te gaan maken (let op: Het moet dan wel heel ernstig zijn). Ga naar de directeur van jouw school als je beslist het examen niet te maken. Hij maakt een proces-verbaal melding. Ook zal hij bepalen of er sprake is van verhindering met een geldige reden. Hij zal zijn oordeel schriftelijk melden aan jou en je ouders/verzorgers en hierin informeren over de gevolgen.

Er ging iets mis bij de Inhoud!

Zaten er inhoudelijke fouten in het examen? Rare vragen? Franse woorden in het Nederlands examen? Dien dan direct een klacht in bij het LAKS. Een goede klacht benoemt alles, is netjes en goed onderbouwd!