Je bent hier
Home Blog LAKS: scholieren hebben zorgen over het coronavirus

LAKS nieuws

LAKS: scholieren hebben zorgen over het coronavirus

Minister Slob bevestigt vandaag dat het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs open zullen blijven vanwege het beperkte risico en het maatschappelijk belang. Inmiddels gaan er petities rond onder middelbare scholieren met meer dan tienduizend handtekeningen waarin wordt opgeroepen om scholen alsnog te sluiten. “Het belangrijkste is nu dat scholen de vrijheid krijgen om hun eigen afweging te maken; een kleine school in Groningen loopt minder gevaar dan een grote school in Noord-Brabant”, aldus Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS.

Het coronavirus houdt iedereen in Nederland druk bezig. Het virus en de daarbij gepaarde maatregelen zijn niet alleen gespreksonderwerp bij volwassenen, ook bij scholieren roept het veel vragen op. Met name de positie van aankomende school- en eindexamens is nog onzeker.

“We houden goed in de gaten hoe maatregelen zich de komende tijd ontwikkelen, voorop staat voor ons dat scholieren niet het slachtoffer mogen worden van de omstandigheden. Mochten er op grote schaal scholen en lessen uitvallen, zal moeten worden gekeken naar extra herkansingsmogelijkheden”, aldus Lossie.

Het feit dat er gekozen is voor een nationale maatregel zou niet moeten uitsluiten dat scholen zelf maatwerk gaan toepassen. Scholen verschillen in regio, schoolpopulatie en hygiëne. Schoolleiders en -besturen zullen daarom bij zichzelf ten rade moeten gaan of hun schoolsituatie wel veilig genoeg is om de gezondheid van hun leerlingen te kunnen garanderen. Lossie: “Het is essentieel dat scholen verantwoordelijkheid nemen en daar ook de vrijheid in krijgen. Pauzes met honderden leerlingen in een aula zijn niet meer verantwoordelijk en staan haaks op de boodschap van het Kabinet om groepen van meer dan 100 mensen te vermijden.”

Het LAKS voelt er met de huidige kennis echter niet veel voor om alle scholen de komende tijd dicht te gooien. “Het gevaar is dat het een onnodige maatregel is die ten koste kan gaan van zo’n 200.000 middelbare scholieren die de komende maanden eindexamen doen. Zij missen bij sluiting van de scholen essentiële voorbereidende lessen of komen in de knoop met het afronden van hun schoolexamens. Uiteraard staat de gezondheid van scholieren voor ons voorop, maar als deze niet op het spel staan lijkt het ons beter om zoveel mogelijk hinder te vermijden.”

DELEN: