Je bent hier
Home Blog LAKS schaart zich achter ‘PO in actie’!

LAKS nieuws

LAKS schaart zich achter ‘PO in actie’!

Vandaag staken de onderwijzers van het basisonderwijs. Hoge werkdruk en een oneerlijk salaris maakt het beroep van onderwijzer zwaar en onaantrekkelijk, zo stellen zij zelf vast, maar ook het OESO-rapport. Bovendien dreigt het toenemende lerarentekort deze problemen in het primair onderwijs te vergroten.

Als er niets gebeurt, kan de kwaliteit van het funderend onderwijs alleen maar afnemen. Uiteindelijk heeft dat ook effect op leerlingen in het voortgezet onderwijs. Van de basisschool tot aan de universiteit: iedereen heeft het recht op goed betaalde en gemotiveerde docenten.  
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) demonstreert vandaag mee met PO in actie. “Het probleem van het lerarentekort is groter dan het PO, ook het VO moet zich zorgen maken. Daarom zijn we vandaag solidair met alle meesters en juffen!”, aldus Anouk Gielen, voorzitter LAKS. Uit het OESO-rapport van juni 2017 bleek dat Nederlandse docenten vergeleken met Europese collega’s zeer veel les geven. Ook bleek dat docenten relatief minder verdienen dan mensen met hetzelfde opleidingsniveau in een andere branche. De conclusie van het rapport was eenduidig: “De lage salarissen in het onderwijs maken het moeilijk om het lerarentekort op te lossen. Zeker in Nederland.” Het leidt tot hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor nieuwe studenten. Dat geldt voor zowel PO als VO.
Voor het voortgezet onderwijs nemen de signalen toe dat er scholen kampen met problemen om genoeg gekwalificeerde docenten aan te trekken. Het gaat om specifieke vakdocenten (wiskunde en Duits), om eerstegraads docenten en om docenten in krimpregio’s, op moeilijke scholen enzovoorts. Als vacatures te lang open blijven staan, lopen scholieren het onderwijs mis waar ze recht op hebben.
OCW bereidt oplossing voor zoals het aanspreken van “stille reserves” die wellicht als docent “inzetbaar” zijn. Scholieren willen echter geen “inzetbare” docenten, maar intrinsiek gemotiveerde docenten. De oplossing ligt volgens ons minder bij onderwijsinnovaties waardoor scholen met minder hetzelfde moeten doen, of bij onderzoeken naar de vraag “waarom minder mensen kiezen voor het vak van onderwijzer”, maatwerktrajecten voor zij-instromers, een aanvulling op de lerarenbeurs, regionale samenwerking, enzovoorts. Het antwoord is simpeler dan dat: een eerlijk salaris en een verlaging van de werkdruk. Wellicht dat de nieuw geworven docenten dan ook langdurig aanblijven.
Het LAKS loopt daarom vandaag mee met ‘Po in actie’ en hoopt dat het nieuwe kabinet het probleem van het lerarentekort serieus neemt.
DELEN: