Je bent hier
Home Blog LAKS: Bijna helft van de vmbo’ers is negatief over veiligheid op school

LAKS nieuws

LAKS: Bijna helft van de vmbo’ers is negatief over veiligheid op school

Nieuw onderzoek wijst aan dat bijna helft van de vmbo’ers negatief is over de veiligheid op school. Dit blijkt uit de LAKS-monitor, een grootschalig tevredenheidsonderzoek dat elke twee jaar wordt gedaan door het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit jaar hebben 46.143 scholieren uit het hele land en van elk niveau hun stem laten horen. Met deze resultaten gaat het LAKS weer aan de slag om de belangen van scholieren op allerlei manieren te behartigen.

‘Waarom leer ik dit eigenlijk?’
Scholieren lijken steeds minder goed te weten waarom ze iets moeten leren. In 2016 gaf 61 procent nog aan te weten waarom ze iets moeten leren, in 2020 is dit gezakt naar 55 procent. In 2018 was dit 59 procent. Gelukkig weten we dat er op dit moment veel gebeurt wat betreft de manieren en vormen van lesgeven. LAKS heeft, samen met andere onderwijsorganisaties, meegewerkt aan de curriculumherziening. Deze resultaten onderstrepen nogmaals dat een onderwijsherziening voor leerlingen op korte termijn écht nodig is.

‘Dat het voor leerlingen steeds minder duidelijk wordt waarom ze iets moeten leren, onderstreept nogmaals het belang een onderwijsherziening.’ – Nienke Luijckx

Bijna helft van de vmbo’ers is negatief over veiligheid op school
Twee derde van de scholieren geeft aan zich veilig te voelen op school. We zien echter grote verschillen tussen leerniveaus: op het vmbo is 51 procent positief over de veiligheid op school, tegenover 68 procent op havo en 82 procent op vwo. Het LAKS vindt deze grote verschillen echt zorgelijk. Iedere scholier zou zich veilig moeten voelen op school, ongeacht op welk schoolniveau je zit. Dit is zelfs wettelijk vastgelegd in de Wet Veiligheid op school. We hopen dat er de komende jaren weer extra aandacht komt om deze wet na te streven, zodat deze verschillen verdwijnen.

‘Dat er zo’n groot verschil zit in het veiligheidsgevoel tussen vmbo’ers en vwo’ers laat zien dat er nog steeds veel segregatie is in het onderwijs.’ – Nienke Luijckx

Docenten doen het goed
Scholieren laten wel weten dat ze in het algemeen heel tevreden te zijn over hun docenten. Ruim 70 procent oordeelt in zijn algemeen (zeer) positief over hun docenten. Vooral de kennis van hun vak (78%) wordt positief beoordeeld. Daarnaast voelen scholieren zich met respect behandeld door docenten (78%). Als LAKS zijn we erg blij met deze cijfers, zeker gezien de hoge werkdruk van docenten. Dit laat zien dat docenten erg worden gewaardeerd door hun leerlingen.

Naast dat de LAKS-monitor een goede manier is om de medezeggenschap op schoolniveau te verbeteren, is de monitor een belangrijk reflectiemiddel en dient als een rode draad voor LAKS haar speerpunten en doelstellingen. De gehele LAKS-monitor 2020 lezen? Klik dan hier.

DELEN: