Je bent hier
Home ProjectVertrouwensbanden

Vertrouwensbanden

In schooljaar 2020-2021 was het thema van de scholierencongressen ’taboes’. Leerlingen vanuit heel Nederland kwamen online samen om te praten over pesten, stress en seks. Het bleek dat veel scholieren niet goed weten bij wie ze op school terecht kunnen als zij met een probleem zitten, vragen hebben of zorgen willen bespreken. Vertrouwenspersonen zijn soms niet bekend bij de scholieren of niet toegankelijk. Voor het LAKS is het belangrijk dat leerlingen op school kunnen praten over hun problemen of zorgen. Daarom voert het LAKS dit jaar een onderzoek uit naar vertrouwensbanden op scholen.

Taboes in het onderwijs

De scholierencongressen van 2020-2021 over taboes in het onderwijs hebben uitgewezen dat er verschillende thema’s zijn die leerlingen lastig vinden om te bespreken op school (met medeleerlingen, mentoren/docenten of vertrouwenspersonen). Tijdens deze congressen ging dat vooral over stress, seks en pesten, maar leerlingen gaven in het algemeen aan dat ze niet goed weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen, zorgen of problemen. Een uitgebreid verslag van de scholierencongressen en de bevindingen kun je lezen in het rapport “Taboes in het onderwijs“. Naar aanleiding van de bevindingen heeft het LAKS besloten om een onderzoek te doen naar vertrouwensnetwerken op middelbare scholieren.

Verkennend onderzoek naar vertrouwensbanden

In de periode november-december 2021 gaat het LAKS in samenwerking met jongerenonderzoeksbureau Onetwentyone een verkennend onderzoek doen naar vertrouwensbanden. Daarvoor gaat het LAKS naar een aantal verschillende middelbare scholen in Nederland. Op de scholen praten we met een groep leerlingen over de vertrouwensbanden op hun school (denk aan: mentoren, vertrouwenspersonen, klachtencommissie, zorgcoördinator, schoolpsycholoog, enz.). Daarnaast gaan we met twee tweetallen leerlingen dieper in op hun ervaringen met de vertrouwensband op hun school.

Op dit moment zoekt het LAKS nog naar één vmbo-school die mee willen werken aan het onderzoek. Mocht je interesse hebben om met jouw school mee te doen, dan is dat heel fijn! Vraag in dat geval eerst aan de zorgcoördinator of afdelingsleider of daar toestemming voor is. Je kunt hen de onderstaande brief laten lezen. Neem daarna contact met ons op via info@laks.nl om jouw school aan te melden! Het LAKS maakt dan gauw een afspraak om langs te komen.

Informatie en uitnodiging onderzoek vertrouwensbanden

Vervolg

De resultaten en de eindrapportage van het onderzoek verwacht het LAKS rond januari of februari te kunnen delen. En met de resultaten van dit verkennende onderzoek wil het LAKS een advies schrijven voor de betrokken personen in de vertrouwensband op school. Zulke handreikingen zijn wel beschikbaar, maar zijn niet geschreven op basis van de ervaringen en meningen van scholieren zelf.

In december 2021 zal het LAKS in samenwerking met CJP een korte enquête uitzetten onder jongeren om ook op grotere schaal te peilen wat jongeren vinden van de vertrouwensbanden op hun school. De resultaten van deze enquête verwacht het LAKS in januari te kunnen delen op deze pagina en op de sociale mediakanalen.

Deel dit bericht
DELEN: