Je bent hier
Home Leerlingenraad training Samenwerken in de leerlingenraad?

Samenwerken in de leerlingenraad?

Samenwerken en rollen verdelen.

Een leerlingenraad functioneert goed als iedereen weet wat er gedaan moet worden. Daarom is het handig om de rollen te verdelen. Als de rollen verdeeld zijn kan je elkaar namelijk aanspreken als iets niet gebeurd. Veel leerlingenraden hebben drie rollen. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Hieronder leggen we uit wat de taakverdeling in een leerlingenraad kan zijn. Het is een voorbeeld. Je kan het altijd anders aanpakken.

Het is handig om een rolverdeling te maken zodat iedereen wat er wordt verwacht, maar de rollen geven geen hiërarchie aan. Ook staan ze niet voor altijd vast. Jullie kunnen ervoor kiezen om na een tijd een ander lid ook de kans te geven om voorzitter te zijn. Ieder lid van de leerlingenraad is even onmisbaar. Ieder lid hoort zich waardevol te voelen. Zorg er daarom voor dat iedereen aan het woord komt. Een voorzitter of secretaris is niets wanneer deze niet vertrouwd wordt of de mening van de leden niet meeneemt. Jullie zijn samen de leerlingenraad, niet alleen

Welke rollen zijn er?

Voorzitter: De voorzitter leidt de vergadering en coördineert de taken binnen de leerlingenraad. Ook is hij/zij het aanspreekpunt voor de schoolleiding en de docenten. De voorzitter is ook het aanspreekpunt voor de mensen van buitenaf. De voorzitter geeft mensen binnen de vergadering de beurt om te spreken zodat er geen chaos ontstaat. Daarnaast let de voorzitter erop dat alle punten besproken worden en dat er niet te lang stil wordt gestaan bij één onderwerp.

De voorzitter is eerlijk, serieus en houdt goed in de gaten of iedereen zich goed voelt en zijn taken kan uitoefenen. Ook is het belangrijk dat de voorzitter ervoor zorgt dat ieders mening aan bod komt. De voorzitter is dus vooral niet zelf aan het woord.

De secretaris: de secretaris is het communicatiewonder en logistieke meesterbrein. Zo wordt alles van de leerlingenraad bijgehouden. Hierbij kun je denken aan het maken en verspreiden van de agenda (een lijst van punten waar jullie over gaan vergaderen) en de aantekeningen van de vergadering. Verder zorgt de secretaris ervoor dat de post van de leerlingenraad wordt opgehaald en is de secretaris de contactpersoon voor de leerlingen. Op de vergadering wordt door de secretaris verteld wat jullie aan post hebben ontvangen en wat er is verstuurd.

De secretaris is sociaal en zorgt voor duidelijkheid. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen weet waarover er wordt vergaderd.

De penningmeester: de penningmeester regelt alle geldzaken. Als de raad een eigen budget heeft, wordt dat door de penningmeester beheerd. Jullie moeten dus ook bespreken hoe jullie dit controleren. De penningmeester houdt bij wat er met het geld gebeurt, zodat de leerlingenraad altijd kan zien wat zij met het geld hebben gedaan. Ook kan er vooraf een begroting worden opgesteld. Hierin staat per onderwerp en project hoeveel geld de leerlingenraad eraan wil uitgeven.

De penningmeester is nauwkeurig en weet precies of er genoeg geld is (ook in de toekomst!).

Algemene leden: Algemene leden kunnen ieder een vaste eigen taak krijgen. Zij kunnen bijvoorbeeld: problemen onderzoeken, plannen bedenken om de school te verbeteren, zichtbaarheidsacties organiseren, enzovoort. Als er veel scholieren in de leerlingenraad zitten, kunnen de algemene leden samen werkgroepen vormen. Denk aan een werkgroep ‘Leerlingen evalueren Docenten’ een werkgroep ‘ledenwerving’ en een werkgroep ‘school verbeteren’.  Op de vergadering vertellen alle leden per werkgroep hoe het met hun activiteiten gaat, zodat iedereen op de hoogte blijft van wat elk lid of werkgroepje doet. De algemene leden zijn actief en hebben zin om plannen te bedenken en uit te voeren.

Tot slot

Een leerlingenraad met enkel mensen van hetzelfde niveau, oudere leerlingen, vrienden en vriendinnen of populaire mensen heeft niet goed door wat er binnen de school speelt. Je bent als leerlingenraad een vertegenwoordiging van alle scholieren. Daarom moet je er ook voor zorgen dat je leden hebt die van alle kanten van de school komen. Dan kunnen alle leerlingen zich in de leerlingenraad herkennen én weet je van alle leerjaren en niveaus wat er speelt. Alleen dan kan je als leerlingenraad van maximale waarde zijn.

Samen is de leerlingenraad een topteam!

Deel dit bericht
DELEN: