Je bent hier
Home Blog LAKS: stille onderwijscrisis gaande in het voortgezet onderwijs

LAKS nieuws

LAKS: stille onderwijscrisis gaande in het voortgezet onderwijs

Om scholieren geen slachtoffer te laten worden van een onderwijscrisis in het voortgezet onderwijs, moet er spoedig in geïnvesteerd worden. Dat stelt het LAKS op de dag dat leraren gaan staken voor structurele investeringen. “Wij krijgen van scholieren te horen dat er op hun school vakken noodgedwongen geschrapt worden vanwege het tekort aan leraren. Examenklassen die een vak weken missen vanwege een uitgevallen docent en een tekort aan invalskrachten is ook niet zeldzaam meer”, aldus Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS. Wat hem betreft zouden er investeringen gemaakt moeten worden waar zowel leraren als leerlingen baat bij hebben: kleinere klassen, meer bevoegde leraren en bevordering van het lerarenberoep.

Het lerarentekort is een structureel probleem dat zal groeien zonder structurele investeringen. Het LAKS merkt nu al onder scholieren dat het lerarentekort invloed heeft op de kwaliteit en de hoeveelheid onderwijs die scholieren aangeboden krijgen. “Gevolgen van het tekort zijn voor scholieren dat een bevoegde docent geen zekerheid meer is, dat er veel gestuntel optreedt bij uitval van een docent en dat persoonlijke aandacht door overdrukke docenten en grote klassen vaak minimaal is. Volgens voorspellingen zal dit tekort zonder extra investeringen in het voortgezet onderwijs het komende decennium meer dan verdubbelen. Scholieren zullen dan nog meer slachtoffer worden van deze onderwijscrisis.”

Ondanks dat de problemen door het lerarentekort in het primair onderwijs enorm groot zijn, moeten de problemen door het lerarentekort in het voortgezet onderwijs zeker niet onderschat worden. Volgens Lossie is er in het voortgezet onderwijs meer sprake van een stille onderwijscrisis. Lossie: “Het is zichtbaar als het lerarentekort op een basisschool nijpend is: klassen met leerlingen die geen reguliere lessen kunnen volgen moeten worden opgevangen, in het ergste geval kan dat niet op school. Op middelbare scholen is een nijpend lerarentekort veel minder zichtbaar: scholieren hebben een tussenuur extra of beginnen een uurtje later. Iets wat ouders minder opvalt.”

Volgens het LAKS hangt het lerarentekort samen met de daling van de kwaliteit van het onderwijs de afgelopen 20 jaar. “Doordat docenten minder tijd, energie en bevoegdheid hebben, kunnen zij niet altijd meer aan de kwaliteit voldoen waar ze aan zouden willen voldoen.” Volgens de LAKS-voorman ligt een deel van de oplossing bij de aantrekkelijkheid van het onderwijs: “Leerlingen in Nederland zijn de meest ongemotiveerde leerlingen en tegelijkertijd lukt het de overheid niet om genoeg mensen te motiveren om voor de klas te gaan staan. Dat vraagt soms om dezelfde oplossingen: meer autonomie in de klas, een relevanter curriculum en meer waardering vanuit de hele samenleving voor het onderwijs.” Het LAKS hoopt dat er zoveel mogelijk scholieren meestaken om te laten zien dat het ook namens scholieren menens is.

DELEN: