Je bent hier
Home Blog LAKS in aktie tegen het schuldenstelsel

LAKS nieuws

LAKS in aktie tegen het schuldenstelsel

Op 24 november komen wij, samen met veel andere jongerenorganisaties in aktie tegen het ‘leenstelsel’, wat eigenlijk een schuldenstelsel is. Ik nodig jullie uit om met ons mee te demonstreren:

Schuldenstelsel?
Sinds een aantal jaren is de basisbeurs komen te vervallen en moet je lenen om te kunnen studeren. Met die lening moet je de kosten van de studie betalen, een woning, je boodschappen en zo voort.
Dat zorgt ervoor dat je als scholier niet zomaar meer kan gaan studeren, maar jezelf dus vaak in diepe schulden moet steken om alles te kunnen betalen.

Dit maakt dat veel scholieren niet zomaar durven te gaan studeren, omdat je dus een flinke lening aangaat. Of ze kiezen voor een andere studie, omdat die dichterbij huis is. Studenten kunnen door die schuld nog maar moeilijk een huis kopen na hun studie. Het is dus een flinke last..
Het ministerie heeft toen beloofd dat het geld wat met het leenstelsel bespaard werd, in het onderwijs zou worden gestoken, maar die belofte blijft uit…

Aktie
Ik maak mij zorgen om deze ontwikkeling. Iedereen zou moeten kunnen studeren, zonder dat je zorgen hebt over geld. Het onderwijs moet voor iedereen kansen blijven bieden!

Daarom gaan wij een demonstratie organiseren. We gaan met veel scholieren en studenten een mars lopen tegen dit schuldenstelsel. Om nog een keer een signaal te maken naar de politiek dat het nu echt klaar is.

Zaterdag 24 november van 13:00-15:00 in Den Haag. Kijk even op deze pagina voor het evenement, klik aan dat je aanwezig bent en blijf op de hoogte over locatie, vervoer en andere zaken!

Het is tijd voor echte investeringen, het is tijd voor aktie, weg met het schuldenstelsel!

Ik zie jullie daar!

Jordy Klaas

Voorzitter bestuur

 

PERSBERICHT:

Scholieren en studenten komen in aktie tegen het schuldenstelsel

Utrecht, 29 oktober 2018 – Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) organiseert samen met LSVb, JOB, ROOD en FNV Jong een mars tegen het schuldenstelsel op zaterdag 24 november in Den Haag. De belangenbehartiger van scholieren heeft zich bij de invoering van het zogenoemde leenstelsel al verzet. Nu de gevolgen ook onacceptabel blijken blijft het LAKS zich verzetten. LAKS-voorzitter Jordy Klaas: ‘Scholieren moeten zich diep in de schulden steken om te kunnen studeren. Zo biedt het onderwijs niet meer de gelijke kansen die het zou moeten bieden.’

De negatieve gevolgen van het schuldenstelsel zijn duidelijk: steeds minder scholieren durven te studeren en een flinke lening aan te gaan en steeds minder mbo’ers stromen door naar het hbo. Scholieren van wie de ouders niet gestudeerd hebben, gaan zelf ook minder snel studeren, evenals scholieren met een migratieachtergrond.

Voorzitter Klaas: ‘Het onderwijs is met het schuldenstelsel niet altijd meer voor iedereen toegankelijk. De gelijke kansen die het onderwijs zou moeten bieden, worden zo niet meer geboden.’ De scholierenorganisatie waarschuwt dat dit ook gevolgen heeft voor de hele samenleving. Volgens het LAKS zorgt de kansenongelijkheid in het onderwijs voor een kloof verder in de maatschappij. De studentenbonden kwamen eerder dit jaar ook al met het bericht dat studenten na het afstuderen nog moeilijk een huis kunnen kopen, omdat ze door hun hoge schuld bijna geen hypotheek meer krijgen.

De gevolgen van het leenstelsel zijn volgens het LAKS groot voor alle jongeren, zeker nu er een vaste rente komt op de studieschuld en blijkt dat de beloofde investeringen in het onderwijs uitblijven. ‘Het is daarom dat we met zoveel jongerenorganisaties dit organiseren, bijna iedereen krijgt met de problemen van het schuldenstelsel te maken. Het is goed dat we de krachten bundelen.’

‘Elke scholier moet kunnen studeren, zonder dat hij of zij zich diep in de schulden moet steken. Weg met het schuldenstelsel, het is tijd voor aktie, tot de 24e !’

DELEN: