Je bent hier
Home Blog LAKS-bestuur 2020-2021 treedt terug, nieuw bestuur geïnstalleerd

LAKS nieuws

LAKS-bestuur 2020-2021 treedt terug, nieuw bestuur geïnstalleerd

Op vrijdag 2 juli is het bestuur 2020-2021 van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ontheven uit haar functie om vervangen te worden door het volgende bestuur van zeven scholieren. Net afgetreden voorzitter Nienke Luijckx: “Het was een mooi, bevlogen en betekenisvol bestuursjaar. Dat we in zulke verscheidene thema’s een grote stem hebben gehad was ontzettend eervol.”

Coronacrisis
Het afgetreden bestuur nam het stokje van hun voorgangers over midden in de coronacrisis. Dat betekende voor de zeven scholieren een jaar van veel thuiswerken en weinig schoolbezoeken en rechtstreeks contact met de achterban. Inhoudelijk was er echter juist veel te doen. Het LAKS-bestuur sprak zich uit over wat er in dit ingewikkelde jaar moest gebeuren met de examens, was betrokken bij het Nationaal Programma Onderwijs en wees telkens op het belang van leerlingwelzijn, bijvoorbeeld door zich hard te maken voor heropening van de scholen en aandacht voor mentaal herstel na de pandemie.

Toetscultuur
Naast het reageren op de actualiteit wist het bestuur ook de nodige eigen plannen uit te voeren. Zo zetten de scholieren het thema van toetscultuur in het onderwijs prominent op de agenda met een online congres en rapportage, spraken zij zich uit over de rol van taalgebruik in kansenongelijkheid en richtten zij in samenwerking met Nr. 5 Foundation een raad op voor thuiszittende leerlingen. Verder heeft het LAKS-bestuur zich actief gemengd in de debatten over kansenongelijkheid, een veilig schoolklimaat en passend onderwijs.

Nieuwe bestuur
In het nieuwe bestuur zitten wederom 7 scholieren die het komende jaar de taak hebben om de 1.000.000 scholieren te vertegenwoordigen. Zij zijn vanaf mei ingewerkt door het oude bestuur en zullen vanaf dit moment aan de plannen voor komend jaar gaan werken. Voorzitter Iben Maas: “We hebben onwijs veel zin om voort te bouwen op het werk van onze voorgangers, samen met onze achterban nieuwe plannen te maken en zo een stem te geven aan al die verschillende scholieren in het voortgezet onderwijs.”

In het oude bestuur zaten de volgende bestuursleden: Voorzitter Nienke Luijckx (Hoogland), secretaris Bennie Neplenbroek (Heino), penningmeester Jorrit Koster (Voorburg) en de algemeen bestuursleden Myriam van de Wiel (Amersfoort), Pieter Regoort (Terneuzen), Kiki Ritmeijer (Empel) en Yusra Sayed (Krommenie). Zij zijn opgevolgd door voorzitter Iben Maas (Voorburg), secreatris Skye van den IJssel (Lelystad), penningmeester Maarten de Vries (Zeist), en de algemeen bestuursleden Menno Adelaar (Amersfoort), Sarah Broekmeulen (Helmond), Iris Schijvens (Leiden) en Ferdy Adriaansen (Etten-Leur).

DELEN: