Organisatie

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een vereniging van, voor en door scholieren. Het bestuur van het LAKS bestaat enkel uit scholieren van het voortgezet onderwijs. De leden van het LAKS zijn aangesloten leerlingenraden, verspreid door heel Nederland. De leden worden vaak gevraagd over wat zij van bepaalde onderwijszaken vinden. Vanwege onze grote achterban kan het LAKS spreken namens de Nederlandse scholier.

Om de organisatie draaiende te houden wordt het bestuur ondersteund door drie medewerkers.Daarnaast zijn er verschillende commissies van zowel de leden als het bestuur die een ondersteunende, uitvoerende of controlerende functie hebben. Hieronder vind je een overzicht zodat duidelijk is wie waar over gaat.

Het bestuur

 

Het LAKS-bestuur bestaat dit jaar uit zeven scholieren:

Nienke Luijckx: voorzitter nienke@laks.nl
Bennie Neplenbroek: secretaris bennie@laks.nl
Jorrit Koster: penningmeester jorrit@laks.nl
Yusra Sayed: algemeen bestuurslid yusra@laks.nl
Kiki Ritmeijer: algemeen bestuurslid kiki@laks.nl
Myriam van de Wiel: algemeen bestuurslid myriam@laks.nl
Pieter Regoort: algemeen bestuurslid pieter.regoort@laks.nl

 

Medewerkers

 

Op het LAKS-kantoor in Utrecht werken vier fantastische beleidsmedewerkers en een geweldige projectmedewerker van maandag tot en met donderdag die het bestuur ondersteunen:

Alex Friso (beleidsmedewerker) alex@laks.nl

Max Bloem (beleidsmedewerker) max@laks.nl

Elina Stokvis (beleidsmedewerker) elina@laks.nl

Nena Grob (beleidsmedewerker) nena@laks.nl

Emma Verhaar (beleidsmedewerker) emma@laks.nl

Miron van Wijngeeren (projectmedewerker LAKS-monitor) miron@laks.nl

En dan hebben we ook nog...

Presidium

Het presidium bestaat uit  2-4 personen en is verantwoordelijk voor het voorzitten en leiden van de algemene ledenvergaderingen (ALV). Als je stukken of moties voor de algemene vergadering wilt indienen moet je bij hen zijn. Ook zorgen zij ervoor dat besluiten volgens de statuten en het huishoudelijk reglement (HR) genomen mogen worden. Het presidium bestaat uit oud-bestuursleden. Je kunt ze bereiken via presidium@laks.nl.

Sollicitatiecommissie (SoCo)

De taak van de SoCo is het uitvoeren van de sollicitatieprocedure voor een nieuw bestuur. Je kunt bij hen terecht met al je vragen over het worden van LAKS-bestuurder. Voor de voorjaarsvergadering van het LAKS voeren ze sollicitatiegesprekken en beoordelen ze kandidaten op hun geschiktheid als bestuurder. Op basis van die beoordelingen draagt de SoCo een bestuur voor op de voorjaarsvergadering. Je kunt ze bereiken via soco@laks.nl.

Voortgangscommissie (VoCo)

De VoCo spreekt zich naar de ALV uit over de voortgang van de organisatie en het functioneren van de bestuursleden hierin. In de VoCo zitten vier leden, en voor elke ALV schrijven ze een verslag over de afgelopen periode. Je kunt ze bereiken via voco@laks.nl.

De financiële administratie van het LAKS wordt uitgevoerd door Stichting COMBO.

Archief

Het archief van de vereniging wordt beheerd door het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Toegang tot het archief is aan te vragen bij de secretaris (bestuur@laks.nl).

Verenigingsdocumenten

Verschillende stukken zoals statuten, notulen, activiteitenplannen en jaarverslagen zijn te downloaden op deze pagina.