Je bent hier
Home Blog Het LAKS roept op tot #REDMIJNDIPLOMA

LAKS nieuws

Het LAKS roept op tot #REDMIJNDIPLOMA

Op 21 november heeft onderwijsminister Wiersma in een Kamerbrief laten weten dat er nauwelijks maatregelen komen voor de examenkandidaten van 2023. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt de getroffen maatregelen niet afdoende om de huidige examenkandidaten te stimuleren om hun diploma te halen en roept daarom op tot aktie met #REDMIJNDIPLOMA!

Onderwijs tijdens corona

De huidige examenkandidaten hebben het grootste deel van hun onderwijs in de coronapandemie, en met de gevolgen van de pandemie, moeten volgen. Zo hebben vmbo-leerlingen geen enkel jaar zonder corona op de middelbare school gezeten, hetzelfde geldt voor leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo. Janouke van Meerveld, voorzitter LAKS: “Ondanks dat corona bijna niet meer op het nieuws wordt benoemd, betekent dat niet dat het geen gevolgen meer heeft. Al deze leerlingen hebben nog te maken met de gevolgen van afgelopen twee jaar.”

Herkansing en spreiding

Gelukkig blijven alle scholen open, maar hebben leerlingen nog steeds veel lesuitval door onder andere ziekteverzuim en het lerarentekort. Dit in combinatie met de vertragingen die leerlingen hebben opgelopen op cognitief en emotioneel vlak, maakt dat het LAKS vindt dat er meer maatregelen nodig zijn. Het LAKS pleit voor een extra herkansing en de mogelijkheid om de examens te kunnen spreiden over twee tijdvakken. Dit doet meer recht aan de lastige situatie voor examenkandidaten.

Stress en onzekerheid

Van Meerveld: “Weten dat je de mogelijkheid hebt om je examens te spreiden en wanneer het nodig is een extra herkansing te kunnen maken, geeft examenkandidaten veel rust. Veel leerlingen ervaren heel veel stress of ze hun examen kunnen halen en geven aan het niet meer te trekken door deze stress en onzekerheid.” Om dit onder de aandacht te brengen en om de minister te overtuigen om leerlingen tegemoet te komen, gaat het LAKS over tot aktie met #REDMIJNDIPLOMA.

Actie

#REDMIJNDIPLOMA is een aktie waarin het LAKS iedere dag aandacht vraagt voor de examenkandidaten en de noodzaak voor meer maatregelen voor de eindexamens benadrukt. Volg het LAKS op Instagram via @LAKSstagram om onze aktie te volgen!

 

DELEN: