LAKS-monitor

Wat is de LAKS Monitor?

De LAKS Monitor is ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder leerlingen. De monitor geeft scholen en leerlingraden informatie over wat er op hun school goed gaat en waar zorg nodig is. Het zijn concrete handvatten om onderwijskwaliteit te verbeteren. De editie van 2022 werd door meer dan 51.000 leerlingen ingevuld. Benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk het hier!

Meedoen aan de LAKS Monitor?

In het voorjaar gaan we op zoek naar scholen die mee willen doen aan de monitoreditie van 2023. Hier onder staan de belangrijkste redenen om mee te doen op een rijtje.

De belangrijkste voordelen van de LAKS-monitor:

1. GRATIS: Deelname aan de LAKS-monitor is helemaal gratis! Alle deelnemende scholen ontvangen dus gratis een compleet overzicht van de tevredenheid van leerlingen op school. Dit is uitgesplitst naar jaarlaag, niveau en klas.

2. VRAGENLIJST: Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten en kan op een computer, tablet of mobiele telefoon. De vragenlijst van 2022 kan je hier inkijken.

3. VENSTERSVRAGEN: Alle deelnemende scholen doen met de LAKS-monitor automatisch mee aan Scholen op de Kaart (Venstersvragen) van de VO-raad.

4. SOCIALE VEILIGHEID: In de LAKS-monitor zijn vragen opgenomen over sociale veiligheid op school. De vragen zijn in samenspraak met de VO-raad en de Inspectie van het Onderwijs geformuleerd. Door mee te doen aan de LAKS-monitor voldoet je school dus aan wettelijke verplichting om de veiligheid te meten.

5. KWALITEITSCHOLEN: Als de school een licentie heeft bij Kwaliteitscholen kan de LAKS-monitor ook via Kwaliteitscholen worden afgenomen.

6. PORTAL: Op de portal voor scholen vind je alle relevante informatie over het onderzoek terug zoals de vragenlijst, het operationeel plan, de onderzoeksverantwoording, een uitgebreide informatiefolder en nog veel meer praktische informatie.

7. ONLINE TOOL: Op www.resultaten.laks-monitor.nl staan alle resultaten per school. Deze online vergelijkingssite is ontwikkeld door Onderwijs Innovatie Groep (OiG).

8. LEERLINGENRADEN: Door mee te doen aan de LAKS-monitor hebben leerlingenraden een goed overzicht van de leerling-tevredenheid op hun school en kunnen ze aan de slag om dit om te zetten in actiepunten. LAKS biedt trainingen aan om de leerlingenraden op weg te helpen.