Commissies en werkgroepen

Wij zouden niet kunnen functioneren zonder onze super actieve achterban. Dat betekent dat niet alleen het bestuur en de medewerkers zich heel hard in zetten voor het goed functioneren van de vereniging maar ook heel veel leden zich actief inzetten om LAKS draaiende te houden.

Het presidium

Het presidium bestaat uit drie personen en is verantwoordelijk voor het voorzitten en leiden van de algemene ledenvergaderingen (ALV). Als je stukken of moties voor de algemene vergadering wilt indienen moet je bij hen zijn. Ook zorgen zij ervoor dat besluiten volgens de statuten en het huishoudelijk reglement (HR) genomen mogen worden. Het presidium bestaat dit jaar uit Anouk Gielen, Jente Koopmans en Max Wezenaar. Je kunt ze bereiken via presidium@laks.nl. Als je vragen hebt over de gang van zaken rond om een algemene ledenvergadering kun je hen het beste benaderen.

De Sollicitatiecommissie (SoCo)

De sollicitatiecommisse stelt een nieuw bestuur samen. Best een belangrijke taak dus. Zij dragen een nieuw bestuur voor waar de algemene ledenvergadering mee in moet stemmen.Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij soco@laks.nl. Voor vragen of onduidelijkheden over het bestuursschap kun je info@laks.nl een mailtje sturen. De soco voor schooljaar 2018/2019 bestaat uit Sven Annen, Max Patelski, Joyce van der Wegen, Cato van Hoegee,  Fahad el Rahaui en Jordy Klaas.

De Voortgangscommissie (VoCo)

De naam zegt het al: de voortgangscommissie houdt een oogje in het zeil als het gaat om de voortgang van de vereniging. Zij kijken naar de ontwikkelingen van de vereninging en het functioneren van de bestuursleden. Wanneer er problemen zijn in de organisatie die niet direct kunnen worden opgelost treedt de VoCo op als bemiddelaar. Daarnaast controleert de VoCo de penningmeeser op het beleid. In de VoCo zitten vier leden. Voor vragen kun je bij hen terecht via voco@laks.nl

De VoCo bestaat voor het schooljaar 2018-2019 uit: Lizelot van den Berg, Soesha Sandker, Jona Wolf & Lucas van de Vijver.

Werkgroep 'What the VAK?!'