Commissies en werkgroepen

Wij zouden niet kunnen functioneren zonder onze super actieve achterban. Dat betekent dat niet alleen het bestuur en de medewerkers zich heel hard in zetten voor het goed functioneren van de vereniging, maar ook heel veel leden zich actief inzetten om LAKS draaiende te houden.

Het Presidium

Het presidium bestaat uit drie personen en is verantwoordelijk voor het voorzitten en leiden van de algemene ledenvergaderingen (ALV). Als je stukken of moties voor de algemene vergadering wilt indienen moet je bij hen zijn. Ook zorgen zij ervoor dat besluiten volgens de statuten en het huishoudelijk reglement (HR) genomen mogen worden. Het presidium bestaat dit jaar uit Fierke Koolen, Lucas van de Vijver en Sara Korving. Je kunt ze bereiken via presidium@laks.nl. Als je vragen hebt over de gang van zaken rond om een algemene ledenvergadering kun je hen het beste benaderen.

De Sollicitatiecommissie (SoCo)

De sollicitatiecommissie stelt een nieuw bestuur samen. Best een belangrijke taak dus. Zij dragen een nieuw bestuur voor waar de algemene ledenvergadering mee in moet stemmen.Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij soco@laks.nl. Voor vragen of onduidelijkheden over het bestuursschap kun je info@laks.nl een mailtje sturen.
De leden van de SoCo voor het bestuur 2020-2021 zijn Jordy Klaas, Steven de Jong, Laura Korn, Hester Marseille en Xander van Boven. Namens het bestuur 2020/2021 zal Nienke Luijckx de rol als adviserend lid vervullen.

De Voortgangscommissie (VoCo)

De naam zegt het al: de voortgangscommissie houdt een oogje in het zeil als het gaat om de voortgang van de vereniging. Zij kijken naar de ontwikkelingen van de vereninging en het functioneren van de bestuursleden. Daarnaast controleert de VoCo de penningmeester op het beleid. In de VoCo zitten vier leden, en voor elke ALV schrijven ze een verslag over de afgelopen periode. Voor vragen kun je bij hen terecht via voco@laks.nl

De VoCo bestaat voor deze periode bestaat uit: Martha van de Lindeloof, Menno Adelaar, Koen van de Berg & Rostam Darweshi.