Je bent hier
Home Zorg in Onderwijs

Informatie

Zorg in Onderwijs

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle kinderen op een school moeten zitten die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben, moet daar ruimte voor zijn op school. Als … Lees verder

Jouw school moet er voor zorgen dat leerlingen die langdurig of chronisch ziek zijn en daardoor (tijdelijk) niet naar school kunnen voldoende onderwijs krijgen. Dat gaat ook op voor leerlingen met een chronische aandoening die … Lees verder

In principe mag de school een zorgleerling niet weigeren. In de wet passend onderwijs staat dat elke school een zorgplicht heeft. Dit betekent dat leerlingen met een zorgvraag niet geweigerd mogen worden. Binnen zes tot … Lees verder

Voor de schoolexamens stelt jouw school zelf regels op. Deze regels kan je vinden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in het examenreglement van jouw school. Als je deze stukken opvraagt kun … Lees verder

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs moeten scholen aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben hulp bieden. Dit betekent dus dat als jij dyscalculie hebt, de school ervoor moet zorgen dat jij … Lees verder

Sinds de wet Passend Onderwijs is ingevoerd, zijn alle scholen verplicht jou te ondersteunen wanneer jij dat nodig hebt. Ook dyslexie valt onder deze regeling!
Waaruit die ondersteuning bestaat en hoe dat er in de praktijk … Lees verder