Je bent hier
Home Toetsen

Informatie

Toetsen

Ja. De afgelopen jaren is er vanuit verschillende hoeken, inclusief vanuit het LAKS, veel kritiek geweest op de rekentoets. In februari 2019 heeft de Tweede Kamer gestemd over de rekentoets, en is er besloten om … Lees verder

Van half oktober tot en met 31 december kun je je aanmelden voor een staatsexamen. De schriftelijke examens vinden plaats in mei en/of juni, het mondelinge college-examen in juli.

Er zijn in Nederland geen landelijke regels die vaststellen hoeveel toetsen je mag maken per week.
Wel hebben veel scholen hierover regels opgesteld in het schoolreglement de schoolgids, het examenreglement of het Programma voor Toetsing en … Lees verder

Op 1 oktober van het nieuwe schooljaar moet er een nieuw, geldig PTA liggen. Vanaf 1 oktober kunnen leerlingen zich dan beroepen op dit PTA. Voor 1 oktober vinden er meestal geen schoolexamens plaats, dus … Lees verder

Voor al je examenvakken maak je schoolexamens. Schoolexamens worden over het algemeen afgenomen gedurende je examenjaar, en soms ook in het voorlaatste leerjaar. In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA), of in een apart … Lees verder

Schoolexamens vallen onder de bevoegdheid van het schoolbestuur. Er zijn geen landelijke regels, zoals bij het CSE, die de norm of herkansings-mogelijkheden omschrijven. Misschien heeft jouw school hier een regel over opgenomen, bijvoorbeeld in het … Lees verder

Nee. Tenzij anders aangegeven in het leerlingenstatuut, mag iedere andere docent zelf (mits redelijk) zijn punten bepalen.

Helaas hebben we geen goed nieuws voor je. Het komt heel af en toe voor dat een toets kwijtraakt. Zoek eerst in je examenreglement of hier regels over zijn. Als er niets in het examenreglement … Lees verder

Nee, het LAKS kan hier niks aan doen. De luistertoetsen vallen namelijk onder de schoolexamens, en daarvoor zijn geen landelijke regels. Iedere school stelt zelf de regels op en bepaalt zelf welke toets haar leerlingen … Lees verder

Het is normaal dat docenten een eigen versie maken van een toets.┬áHet is niet de bedoeling dat het niveau en de manier van toetsen teveel van elkaar verschillen. Het beste kun je dit met de … Lees verder

Een school mag zelf regels opstellen voor toetsing en beoordeling. Deze regels nemen zij op in het PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting). Op 1 oktober van het nieuwe schooljaar moet er een nieuw, geldig … Lees verder