Je bent hier
Home Rekentoets

Informatie

Rekentoets

De afgelopen jaren is er vanuit verschillende hoeken, inclusief het LAKS, veel kritiek geweest op de rekentoets. In februari 2019 heeft de Tweede Kamer gestemd over de rekentoets, en is er besloten om de rekentoets

Elke scholier heeft vier kansen voor de rekentoets. Deze kansen zijn verdeeld over de laatste twee schooljaren. Één kans vindt plaats in het leerjaar voor het laatste jaar, de andere drie in het laatste jaar.

Het is de bedoeling dat je de rekentoets zélf haalt. Om daarvoor te zorgen zijn er verschillende versies van de rekentoets in gebruik. Daarom kan het zijn dat jij een andere toets krijgt dan je

Op vmbo maak je de 2F toets. Als je de toets op een hoger niveau wilt doen mag je hem ook op niveau 3F doen.

Op vmbo-bb mag je in plaats van niveau 2F ook de rekentoets op het lagere niveau 2A doen. Maar als je later wilt doorstuderen op mbo-niveau 3, dan moet je niveau 2F gehaald hebben.  

Je moet de rekentoets maken, maar het resultaat van de rekentoets telt niet mee om te kunnen slagen. Wel is het zo dat het cijfer van de rekentoets op je cijferlijst komt te staan (voor

Alle informatie op deze site gaat over het voortgezet onderwijs. Doe je een mbo-opleiding? Kijk dan op www.jobmbo.nl.

De rekentoets is een digitale toets. Er bestaan verschillende versies van de rekentoets. De rekentoets wordt niet standaard na het maken ervan openbaar gemaakt. Er zijn namelijk nog niet genoeg opgaven beschikbaar in de zogenoemde

Je mag jouw rekentoets na afloop inzien, dat moet jouw school mogelijk maken. Je mag je gemaakte werk inzien, de toetsvragen, de juiste antwoorden en score per toetsvraag. Je docent mag jouw gemaakte toets ook inzien.

Als je eindexamen doet via het staatsexamen, moet je ook de rekentoets maken. Meld je dus ook aan voor de rekentoets tijdens je inschrijving. Je mag de rekentoets bij de staatsexamens alleen vaker dan één

Als je eindexamen doet via de VAVO (voortgezet algemeen volwassenonderwijs), moet je ook de rekentoets gemaakt hebben. Heb je deze al gemaakt toen je op een reguliere middelbare school zat? Dan hoef je de toets

In het voortgezet onderwijs heb je recht op vier kansen in de laatste twee schooljaren. Je hebt maximaal drie kansen in het laatste jaar. Bij een herkansing telt niet het laatste cijfer, maar het hoogste

Het cijfer voor de rekentoets vervalt als je zakt, je moet de rekentoets dus opnieuw maken. Als je naar het vavo gaat, dan gelden er andere regels. Kijk dan hier.

Het cijfer voor de rekentoets vervalt als je blijft zitten, je moet de rekentoets dus opnieuw maken. Als je overstapt van vwo 5 naar havo 5 of van havo 4 naar vmbo 4, dan mag

Van vmbo-bb naar vmbo-kb/gl/tl: Als je op bb de 2F rekentoets gemaakt hebt, dan hoef je op een hoger vmbo-niveau de rekentoets niet opnieuw te maken. Heb je de 2A toets gemaakt? Dan moet je

Ja, een school mag een leerling beste verplichten om de rekentoets meer keren te maken. Ze hebben de plicht er voor te zorgen dat leerlingen hem minimaal één keer maken, want als er geen rekentoets

Niet iedereen kan zomaar een ER-toets maken, dit moet de school voor je regelen. Je hebt een dyscalculieverklaring nodig om deze toets te kunnen maken, of een dossier waaruit blijkt dat je ernstige rekenproblemen hebt.

Leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie mogen een andere rekentoets maken, de ER-toets. Doe je vmbo, dan maak je de 2ER toets. Havisten en vwo’ers maken de 3ER toets. Deze toetsen verschillen in het soort

Met een dyslexieverklaring heb je recht op extra tijd tijdens de rekentoets. Je kunt dan ook gebruik maken van een door de computer voorgelezen versie van de rekentoets. Dit regel je via je school. Let

Per niveau zijn voorbeeldtoetsen (inclusief antwoorden) beschikbaar waarmee je kunt oefenen. Deze zijn te vinden op rekentoetsvo.cito.nl en op oefenen.facet.onl. De opgaven uit de centrale examens van het mbo zijn ook geschikt voor het VO.

Kladpapier gebruiken mag wel en dat raden we ook aan. Je leraar deelt dit uit. Zorg dus voor een pen. Daarnaast mag je net zoals bij centrale examens een woordenboek gebruiken bij het maken van

Je mag niet je eigen rekenmachine meenemen. Je gebruikt de rekenmachine die in het  examenprogramma op de computer is ingebouwd. Bij de ER-toets mag je wel je eigen rekenmachine meenemen. Je mag ook dan de ingebouwde computerrekenmachine

Je ontvang het cijfer ongeveer een maand nadat je de rekentoets hebt gemaakt. Je krijgt dit via je school. Je hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets komt op je cijferlijst te staan. Voor vmbo-bb is

Er zijn verschillende niveaus voor de rekentoets: Niveau 2A: De rekentoets bestaat uit 45 vragen en duurt 90 minuten. Niveau 2F: De rekentoets bestaat uit 45 vragen en duurt 90 minuten. Niveau 3F: De rekentoets

Sinds schooljaar 2013-2014 moeten scholieren in het voortgezet onderwijs de rekentoets maken. In het onderwijs en in de samenleving waren namelijk zorgen over de rekenvaardigheden van scholieren. Er zijn toen niveaus opgesteld die vertellen hoe