Je bent hier
Home Medezeggenschapsraad (MR)

Informatie

Medezeggenschapsraad (MR)

Het schoolplan is een tekst waarin de directeur voor de komende vier jaar opschrijft hoe ze de school willen organiseren. Dit is belangrijk om te weten als actieve leerling. Jij hebt namelijk het recht om

Als je in de medezeggenschapsraad zit heb je recht op een paar dingen: 1. Vacatievergoeding: Op vrijwillige basis: vacatieregeling, regeling onkostenvergoeding en/of eventueel andere voorzieningen voor ouders en/of leerlingen. Het is niet onredelijk om te

A Achterban: De groep mensen die je vertegenwoordigt en die jou steunen. Als leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad zijn alle scholieren op jouw school je achterban. Activeren: Het oproepen van je achterban, de leerlingen, om zich

Elke middelbare school in Nederland heeft een leerlingenstatuut. Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In een goed leerlingenstatuut staat beschreven wat je van je docenten

Welke skills heb je nodig als MR-lid? Nou, volgens het LAKS: vergaderen, contact met de leerlingen, lobbyen en onderhandelen. Vergaderen Je hoort bijna nooit dat leerlingen in een MR willen omdat ze ‘zo graag vergaderen’.

Om je taken goed uit te kunnen voeren heeft de leerling in de MR een aantal rechten: het initiatiefrecht, het informatierecht, het instemmingsrecht en het adviesrecht. Initiatiefrecht Het initiatiefrecht is een belangrijke wettelijke bevoegdheid die

De ondersteuningsplanraad (OPR) Alle verschillende scholen binnen een regio (vaak de gemeente) vormen gezamenlijk een samenwerkingsverband. Scholen binnen een samenwerkingsverband maken afspraken over welke extra ondersteuning zij leerlingen kunnen bieden die bijzondere aandacht nodig hebben,

Bevoegd gezag / schoolbestuur Het bevoegd gezag (ook wel het schoolbestuur genoemd), zijn de mensen die de school (vaak lang geleden) gesticht hebben. Zij zijn dus niet de schoolleiding! Vaak zijn het kerkgenootschappen die wilden

Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen, dan is er naast de MR op de scholen ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR vertegenwoordigt dan meerdere scholen. Net als de MR bestaat de

Medezeggenschap = samen een beetje baas zijn! Medezeggenschap betekent dat je samen met anderen inspraak hebt op schoolzaken en dat je daarom ook samen beslissingen mag maken. In het geval van een school komt het