Je bent hier
Home Eindexamens

Informatie

Eindexamens

Vanaf 1 maart gaan de middelbare scholen weer gedeeltelijk open. Dit betekent dat je als leerling minimaal één dag per week weer naar school gaat. Jouw school mag zelf bepalen hoe ze dit gaat organiseren. In elk geval moet de school ervoor zorgen dat er 1,5 meter … Lees verder

Update! Het eindexamenbesluit van afgelopen december is gewijzigd.
De eindexamens gaan door in bijna dezelfde vorm als voorgaande jaren. Omdat het afgelopen jaar geen gewoon jaar is geweest, komen er wel een aantal aanpassingen voor de eindexamens. Hieronder vind … Lees verder

Leerlingen die praktijkvakken volgen hebben afgelopen jaar veel praktijklessen gemist. Daarom kwam bij velen van jullie de vraag op: kan ik nog wel goed mijn praktijkexamens maken?  
Het antwoord is nee. Jullie hebben te veel belangrijke praktijklessen gemist. Daarom is besloten om … Lees verder

Update! Het eindexamenbesluit van afgelopen december is gewijzigd.
De eindexamens gaan door in bijna dezelfde vorm als voorgaande jaren. Omdat het afgelopen jaar geen gewoon jaar is geweest, komen er wel een aantal aanpassingen voor de eindexamens. Hieronder vind … Lees verder

Voorbeelden van digitale examens of praktijkexamens vind je op de website van Cito. Voor de praktijkexamens moet je in het navigatiemenuutje links even klikken op schriftelijke en praktische examens vmbo, dan op het jaartal … Lees verder

De antwoorden van de digitale examens worden niet op websites gepubliceerd tijdens de examenperiode, in september komen ze online. Dit komt doordat scholen zelf bepalen wanneer ze de examens afnemen. Niet alle leerlingen maken het … Lees verder

Het Belteam staat ieder jaar tijdens de examenperiode klaar om de klachten van alle scholieren die examen doen op te nemen. Dit team bestaat uit bestuursleden, medewerkers, en vrijwilligers van LAKS. Check de trailer van … Lees verder

Sommige jaren zijn examens moeilijker dan in andere jaren. Om te garanderen dat het niveau om een voldoende te halen hetzelfde blijft, wordt ná het nakijken, het examenniveau landelijk geëvalueerd door een commissie bestaande uit … Lees verder

Sommige jaren zijn examens moeilijker dan in andere jaren. Om te garanderen dat het niveau om een voldoende te halen hetzelfde blijft, wordt ná het nakijken, het examenniveau landelijk geëvalueerd.
Vragen over klagen?
Het LAKS krijgt tijdens … Lees verder

Vwo: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet:

Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel moet minimaal een 8,0 … Lees verder

Soms worden scholieren uitgesloten van het centraal examen. Dat mag niet zo maar.

Wanneer mag uitsluiten van het examen wel?
Een school kan een leerling terugtrekken en/of uitsluiten van het centraal examen in de volgende gevallen:

Als je … Lees verder

Veel havo- en vwo-scholieren kiezen wiskunde A, B of C en dit vak hoort altijd bij de kernvakken. Sommige scholieren hebben echter ook wiskunde D. Wiskunde D is altijd een keuzevak en hoort daarom NIET … Lees verder

Ben je minder dan een half uur te laat, dan mag je gewoon naar binnen en je examen maken. Je stopt wel tegelijkertijd met de rest.
Kom je meer dan een half uur te laat, dan … Lees verder

Er zijn erg strikte regels voor wat je wel en niet mag meenemen aan hulpmiddelen tijdens het examen. Check de officiële regels op Examenblad. Kijk hier voor het vmbo en hier voor … Lees verder

Sinds 2016 mag je geen gebruik meer maken van formules of documenten in je grafische rekenmachine (GR). Je dient voor aanvang van een examen je GR ofwel te resetten (RESET-functie), ofwel in de Examenstand te … Lees verder

Elke school heeft een examensecretaris of examencoördinator: dit is degene die alles regelt wat betreft de organisatie van eindexamens op jouw school. Soms staat er op de site van je school wie deze functie heeft, … Lees verder

Kijk op bijvoorbeeld op:

Mijn Examen: Maak een gepersonaliseerd examenrooster en kijk hier voor handige tips.
Examenblad: Deze site is voor examensecretarissen, hierop staat de officiële regelgeving. Maar kijk onder andere voor syllabi (hierin staat … Lees verder

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is de instantie die de examenroosters maakt. Dit doen ze ongeveer twee jaar van tevoren. Ook kijkt er iemand van LAKS mee. Tijdens het maken van de roosters … Lees verder

De school is niet wettelijk verplicht om correctiefouten in het examenwerk achteraf te laten herstellen. Als de school niet wil meewerken, dan kan dit de volgende oorzaken hebben:

De school is niet op de hoogte van … Lees verder

Deze vraag bereikt ons regelmatig na de examens. Wij verwijzen dan altijd naar onderstaand artikel uit het eindexamenbesluit:
‘Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijst, bedoeld in artikel 56, worden gedurende ten … Lees verder

Ja, normaal gesproken mag iedere scholier na de centrale schriftelijke examens voor één vak één herkansing maken. Dit jaar mag je twee centrale examens herkansen. Je kunt daarmee  onvoldoendes wegwerken, om alsnog te slagen, maar … Lees verder

Voordat je het centraal examen maakt, worden jouw school examencijfers opgestuurd naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Veel scholen laten scholieren eind april of begin mei hun eigen cijfers controleren en deze lijst ondertekenen. Als je … Lees verder

Heb je net een paar tienden te kort? Herkans dan je examen. Mocht dit helaas niet gelukt zijn is het in ieder geval slim om gebruik te maken van het Inzagerecht. Dit kan tot 6 … Lees verder

VMBO kb- en bb- scholen kunnen zelf plannen wanneer zij de digitale examens afnemen. Zij kunnen een datum kiezen tussen 30 maart en met 19 juni 2020. Het kan dus voorkomen, dat je digitale examens … Lees verder

Elk centraal schriftelijk examen is nagekeken door twee vakdocenten: jouw eigen leraar op school en een andere willekeurige vakdocent in Nederland. Als het goed is, vinden zij dezelfde antwoorden goed of fout. Als zij geen … Lees verder

Het antwoord hierop is: nee (helaas!). Als jij als gymnasiast het examen maakt kun je na vaststelling van de uitslag ook alleen maar een gymnasiumdiploma overhandigd krijgen. Achteraf heb je dus geen recht meer op … Lees verder

De regels voor schoolexamens stelt jouw school zelf op. Deze regels kun je vinden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in het examenreglement van jouw school. In deze documenten kun je vinden … Lees verder