Je bent hier
Home Eindexamens

Informatie

Eindexamens

Het is belangrijk om te weten dat de examenperiode officieel loopt tot de start van de vroegste zomervakantie. In 2020 is dit dus tot 4 juli 2020. Officieel moeten eindexamenleerlingen tot die datum beschikbaar zijn.

Het Belteam staat ieder jaar tijdens de examenperiode klaar om de klachten van alle scholieren die examen doen op te nemen. Dit team bestaat uit bestuursleden, medewerkers, en vrijwilligers van LAKS. Check de trailer van

Sommige jaren zijn examens moeilijker dan in andere jaren. Om te garanderen dat het niveau om een voldoende te halen hetzelfde blijft, wordt ná het nakijken, het examenniveau landelijk geëvalueerd door een commissie bestaande uit

Sommige jaren zijn examens moeilijker dan in andere jaren. Om te garanderen dat het niveau om een voldoende te halen hetzelfde blijft, wordt ná het nakijken, het examenniveau landelijk geëvalueerd. Vragen over klagen? Het LAKS

Vwo: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet: Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel moet minimaal een

Soms worden scholieren uitgesloten van het centraal examen. Dat mag niet zo maar. Wanneer mag uitsluiten van het examen wel? Een school kan een leerling terugtrekken en/of uitsluiten van het centraal examen in de volgende

Veel havo- en vwo-scholieren kiezen wiskunde A, B of C en dit vak hoort altijd bij de kernvakken. Sommige scholieren hebben echter ook wiskunde D. Wiskunde D is altijd een keuzevak en hoort daarom NIET

Ben je minder dan een half uur te laat, dan mag je gewoon naar binnen en je examen maken. Je stopt wel tegelijkertijd met de rest. Kom je meer dan een half uur te laat,

Er zijn erg strikte regels voor wat je wel en niet mag meenemen aan hulpmiddelen tijdens het examen. Check de officiële regels op Examenblad. Kijk hier voor het vmbo en hier voor het havo en

Sinds 2016 mag je geen gebruik meer maken van formules of documenten in je grafische rekenmachine (GR). Je dient voor aanvang van een examen je GR ofwel te resetten (RESET-functie), ofwel in de Examenstand te

Elke school heeft een examensecretaris of examencoördinator: dit is degene die alles regelt wat betreft de organisatie van eindexamens op jouw school. Soms staat er op de site van je school wie deze functie heeft,

Kijk op bijvoorbeeld op: Mijn Examen: Maak een gepersonaliseerd examenrooster en kijk hier voor handige tips. Examenblad: Deze site is voor examensecretarissen, hierop staat de officiële regelgeving. Maar kijk onder andere voor syllabi (hierin staat

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is de instantie die de examenroosters maakt. Dit doen ze ongeveer twee jaar van tevoren. Ook kijkt er iemand van LAKS mee. Tijdens het maken van de roosters

De school is niet wettelijk verplicht om correctiefouten in het examenwerk achteraf te laten herstellen. Als de school niet wil meewerken, dan kan dit de volgende oorzaken hebben: De school is niet op de hoogte

Deze vraag bereikt ons regelmatig na de examens. Wij verwijzen dan altijd naar onderstaand artikel uit het eindexamenbesluit: ‘Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijst, bedoeld in artikel 56, worden gedurende

Ja, iedere scholier mag na de centrale schriftelijke examens voor één vak één herkansing maken. Je kunt daarmee een onvoldoende wegwerken, om alsnog te slagen, maar je kunt de herkansing ook gebruiken om een hoger

Voordat je het centraal examen maakt, worden jouw school examencijfers opgestuurd naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Veel scholen laten scholieren eind april of begin mei hun eigen cijfers controleren en deze lijst ondertekenen. Als je

Heb je net een paar tienden te kort? Herkans dan je examen. Mocht dit helaas niet gelukt zijn is het in ieder geval slim om gebruik te maken van het Inzagerecht. Dit kan tot 6

Wat is het verschil tussen een digitaal en een schriftelijk examen? Op het vmbo BB en KB worden examens op de meeste scholen digitaal afgenomen. Op het vmbo GL/TL, havo en het vwo schriftelijk. Het

Elk centraal schriftelijk examen is nagekeken door twee vakdocenten: jouw eigen leraar op school en een andere willekeurige vakdocent in Nederland. Als het goed is, vinden zij dezelfde antwoorden goed of fout. Als zij geen

Het antwoord hierop is: nee (helaas!). Als jij als gymnasiast het examen maakt kun je na vaststelling van de uitslag ook alleen maar een gymnasiumdiploma overhandigd krijgen. Achteraf heb je dus geen recht meer op

Je bent dit jaar (2018-2019) geslaagd als: Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is. Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. Let op: de rekentoets telt niet mee

Voor de schoolexamens stelt jouw school zelf regels op. Deze regels kan je vinden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in het examenreglement van jouw school. Als je deze stukken opvraagt kun

Je bent dit jaar (2018-2019) geslaagd als je aan alle volgende eisen voldoet: Het gemiddelde van al je centraal examencijfers een 5,5 of hoger is (tel al je centraal examencijfers bij elkaar op en deel

Doe je eindexamen vmbo-gemengd (2018-2019)? Je bent geslaagd als je voldoet aan alle volgende eisen: je cijfers voor je centraal examen gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn. 5.4999 betekent: gezakt. je eindcijfer voor Nederlands afgerond