Je bent hier
Home Corona

Informatie

Corona

Nee, de duimregeling en de extra herkansing golden voor de leerlingen die in 2021-2022 opgingen voor het diploma. Of er extra regelingen komen voor dit schooljaar, moet nog blijken.

De eindexamens van 2023 zullen weer bijna net zo zijn als de examens voor corona.  Minister Wiersma heeft slecht kleine maatregelen aangekondigd. Zo is het tweede tijdvak langer dan gebruikelijk en is de afname periode … Lees verder

Het is voor jou als leerling belangrijk om volledig fysiek onderwijs te volgen. In principe gaat daarom iedere leerling gewoon fysiek naar school. Als je klachten hebt blijf je thuis en laat je je testen. 
Val … Lees verder

Je hoeft als leerling geen 1,5 meter afstand houden: niet van je leraren, conciërges, baliemedewerkers of medeleerlingen. Volwassen hoeven ook geen afstand meer te houden!
 
 
 

De middelbare scholen zijn volledig open. Alle leerlingen kunnen volledig naar school. Er hoeft geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden en je hoeft geen mondkapje meer te dragen.
Bij klachten die passen bij corona, … Lees verder

Jouw school moet zorgen dat alle leerlingen en al het personeel zich houden aan de hygiënemaatregelen van het RIVM (handen ontsmetten, handen wassen, niezen in de elleboog, afstand houden en thuis blijven en laten testen bij klachten);
De school heeft de … Lees verder

De school moet ervoor zorgen dat je je kan houden aan de geldende corona-maatregelen (thuisblijven bij klachten) en tegelijkertijd ook je toetsen en herkansingen kan maken. Er moeten dus inhaalmomenten geregeld worden (zie vraag Ik heb een toets/examen gemist wegens … Lees verder

Er zijn vooralsnog geen landelijk regels voor hoe de scholen dit moeten regelen. Minister van Onderwijs Arie Slob heeft wel aangegeven dat de school een alternatief inhaalmoment moet regelen voor leerlingen die een toets of … Lees verder

Het kabinet heeft €37 miljoen vrijgemaakt (het Nationaal Programma Onderwijs) om examenkandidaten extra ondersteuning en begeleiding te bieden. Het is aan je school om zelf te bepalen of zij extra geld gaan aanvragen en hoe ze … Lees verder

De docenten mogen bezwaar maken tegen het filmen tijdens de les of opnemen van lessen op basis van privacy redenen. De school dient gebruik te maken van een degelijke tool en duidelijke afspraken te maken voor het … Lees verder

Als je tot de risicogroep behoort, kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit gebeurt in overleg met je ouders/verzorgers en je school. Samen met hen kijk je naar wat er mogelijk is. Volgens de Inspectie … Lees verder

De regel geldt nog steeds: bij klachten blijf je thuis. Bij een neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts hebt, ga je niet … Lees verder

Als je tot de risicogroep behoort, kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit gebeurt in overleg met je ouders/verzorgers en je school. Samen met hen kijk je naar wat er mogelijk is. Volgens de Inspectie … Lees verder

Het is heel begrijpelijk dat er bij jou of bij je ouders sprake is van angst voor corona. Toch is het belangrijk om volledig fysiek onderwijs te volgen. Ga daarom samen met de school en … Lees verder

Ja! Als jij thuisblijft omdat je corona gerelateerde klachten hebt, dan hou je je aan het dringende advies van het kabinet om thuis te blijven. Meld je je ziek op school, dan is er dus sprake van geoorloofd verzuim.
 
 

Dat mag! Sinds 25 februari 2022 hoeven reizigers niet meer in quarantaine bij aankomst in Nederland.
 
 

Goede ventilatie zorgt voor een veiligere schoolplek. De regels voor het ventileren van de klaslokalen zijn afhankelijk van het type ventilatie die er op je school wordt gebruikt. Wil je daar meer informatie over, check … Lees verder

Neem contact op met de leerlingen die lid zijn van de medezeggenschapsraad (MR) van je school. De MR heeft instemmingsrecht op de examenregelingen/regelementen en het PTA. Hierin wordt alles rondom toetsen en examens op je … Lees verder

Indirect wel! De richtlijnen van het RIVM zijn natuurlijk leidend. Op basis van die richtlijnen heeft jouw school haar eigen coronabeleid gemaakt. Dit beleid moet de school zoveel mogelijk met de medezeggenschapsraad (MR) – waar … Lees verder

De vakken die je in 2021 hebt afrond, hebben dezelfde waarde als normaal. Voor deze vakken hoef je op de VAVO dus dit jaar geen centraal examen meer te doen. De vakken die je dit … Lees verder