Je bent hier
Home Corona

Informatie

Corona

Jouw school moet zorgen dat alle leerlingen en al het personeel zich houden aan de hygiënemaatregelen van het RIVM (handen ontsmetten, handen wassen, niezen in de elleboog, afstand houden en thuis blijven en laten testen bij klachten). 
De school heeft de plicht … Lees verder

Recent heeft het ministerie van Onderwijs besloten om een dringend advies uit te brengen voor het dragen van mondkapjes binnen de school in situaties waar de afstand van 1,5 meter tussen leerling en docent niet toe … Lees verder

Je moet met alle volwassenen die zich op school begeven 1,5 meter afstand houden: met leraren, conciërges, baliemedewerkers en bezoekers.  
Als je vmbo basis, vmbo kader of praktijkonderwijs volgt kun je soms tijdens de praktijklessen geen afstand bewaren tot je leraar. Voor … Lees verder

Ja, je mag nog steeds gebruik maken van het opebaar vervoer om op school te komen. Scholen die per dag meer dan 100 leerlingen hebben die met het openbaar vervoer naar school reizen, moeten wel lokale afspraken maken met de regionale vervoerder over … Lees verder

De school moet ervoor zorgen dat je je kan houden aan de geldende corona-maatregelen (thuisblijven bij klachten) en tegelijkertijd ook je toetsen en herkansingen kan maken. Er moeten dus inhaalmomenten geregeld worden (zie vraag Ik heb een toets/examen gemist wegens … Lees verder

Er zijn vooralsnog geen landelijk regels voor hoe de scholen dit moeten regelen. Minister van Onderwijs Arie Slob heeft wel aangegeven dat de school een alternatief inhaalmoment moet regelen voor leerlingen die een toets of … Lees verder

Het kabinet heeft €224 miljoen vrijgemaakt om achterstanden in te halen in onder andere voortgezet onderwijs. Dit geld is bedoeld voor leerlingen die door corona-maatregelen extra ondersteuning nodig hebben. Scholen mogen aanspraak maken op dit geld om bijvoorbeeld extra programma’s … Lees verder

De docenten mogen bezwaar maken tegen het filmen tijdens de les of opnemen van lessen op basis van privacyredenen. De school dient gebruik te maken van een degelijke tool en duidelijke afspraken te maken voor het afstandsonderwijs … Lees verder

Als je tot de risicogroep behoort, kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit gebeurt in overleg met je ouders/verzorgers en je school. Samen met hen kijk je naar wat er mogelijk is. Volgens de Inspectie … Lees verder

De regels gelden voor de verschillende onderwijssectoren. Voor jou gelden daarom de regels die gelden voor het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat alle leerlingen in het voorgezet onderwjis, ongeacht leeftijd, thuis blijven en zich laten testen bij coronagerelateerde klachten. 
 
 

De regel geldt nog steeds: bij klachten blijf je thuis. Bij een neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts hebt, ga je niet … Lees verder

Als je tot de risicogroep behoort, kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit gebeurt in overleg met je ouders/verzorgers en je school. Samen met hen kijk je naar wat er mogelijk is. Volgens de Inspectie … Lees verder

Het is heel begrijpelijk dat er bij jou of bij je ouders sprake is van angst voor corona. Toch is het belangrijk om volledig fysiek onderwijs te volgen. Ga daarom samen met de school en … Lees verder

Nee, als jij thuis blijft omdat je coronagerelateerde klachten hebt, dan hou je je aan het dringende advies van het kabinet. Meld je je ziek op school, dan kan er geen sprake zijn van ongeoorloofd verzuim.
 
 

Nee, de school doet namelijk geen verzuimmelding als jij vanwege deze reden in thuisquarantaine zit. Wel is het goed om met je school te overleggen of je afstandsonderwijs kan volgen, zodat je zo min mogelijk … Lees verder

Voor jou geldt het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan als je weer thuis bent. Dat betekent dat je ook niet naar school toe mag. Als de 10 dagen erop zitten en je hebt … Lees verder

De regels voor het ventileren van de klaslokalen zijn afhankelijk van het type ventilatie die er op je school wordt gebruikt. Wil je daar meer informatie over, check dan het informatieblad over ventileren
 
 

Je hoeft geen afstand te houden van medeleerlingen. Je moet wel afstand houden van leraren en andere volwassenen. 
 
 

Ja, tijdens gymlessen geldt ook dat je 1,5 meter afstand houdt van je leraar. 
 
 

Op de VAVO dien je 1,5 meter afstand te houden van de leraren, medestudenten, conciërges, baliemedewerkers en bezoekers.
 
 

Nee, de 1,5 meter vervalt voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook als je 18 jaar of ouder bent.  
 
 

Neem contact op met de leerlingen die lid zijn van de medezeggenschapsraad (MR) van je school. De MR heeft instemmingsrecht op de examenregelingen/regelementen en het PTA. Hierin wordt alles rondom toetsen en examens op je … Lees verder

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Op basis van die richtlijnen heeft jouw school haar eigen protocollen opgesteld. Deze protocollen dienen zoveel mogelijk met de medezeggenschapsraad (MR) – waar ook leerlingen in vertegenwoordigd zijn … Lees verder

In de kamerbrief van 8 april heeft de minister een mogelijkheid gecreëerd om leerlingen die door de coronacrisis en de examenmaatregelen zwaar geraakt zijn, een extra RV toets te geven. Het gaat hierbij in het … Lees verder

In Nederland geldt vrijheid van onderwijs waardoor scholen heel veel dingen zelf mogen bepalen. Ook de regels voor overgaan, oftewel de overgangsnormen, mogen de scholen zelf opstellen. Daarom kan het zijn dat de ene school strenge overgangsnormen … Lees verder

De vakken die je nu afrondt, hebben dezelfde waarde als normaal. Voor deze vakken hoef je dus geen centraal examen meer te doen als je volgend jaar naar de VAVO gaat. Vakken die je volgend jaar … Lees verder