Je bent hier
Home Corona

Informatie

Corona

Vanaf 19 april 2021 zijn er zelftesten voor COVID-19 beschikbaar op scholen voor leerkrachten en leerlingen. Het doel van het zelftesten is om het virus tijdig op te sporen en het verspreiden te voorkomen. Het meedoen aan een zelftest is … Lees verder

Vanaf 1 maart gaan de middelbare scholen weer gedeeltelijk open. Dit betekent dat je als leerling minimaal één dag per week weer naar school gaat. Jouw school mag zelf bepalen hoe ze dit gaat organiseren. In elk geval moet de school ervoor zorgen … Lees verder

Update! Het eindexamenbesluit van afgelopen december is gewijzigd.
De eindexamens gaan door in bijna dezelfde vorm als voorgaande jaren. Omdat het afgelopen jaar geen gewoon jaar is geweest, komen er wel een aantal aanpassingen voor de eindexamens. Hieronder … Lees verder

Ja! Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje op elke school verplicht. Grote kans dat jij van je school al een mondkapje moest dragen. Dus wat verandert er dan nu?
Voorheen mocht de school … Lees verder

Leerlingen die praktijkvakken volgen hebben afgelopen jaar veel praktijklessen gemist. Daarom kwam bij velen van jullie de vraag op: kan ik nog wel goed mijn praktijkexamens maken?  
Het antwoord is nee. Jullie hebben te veel belangrijke praktijklessen gemist. Daarom is besloten om … Lees verder

Jouw school moet zorgen dat alle leerlingen en al het personeel zich houden aan de hygiënemaatregelen van het RIVM (handen ontsmetten, handen wassen, niezen in de elleboog, afstand houden en thuisblijven en laten testen bij klachten).  
De school heeft de plicht … Lees verder

Je moet 1,5 meter afstand houden van iedereen op school, overal in de school. Dit betekent dat jouw school jou en je klasgenoten kan verspreiden over meerdere lokalen.  
Ben je een leerlingen in het praktijkonderwijs, in de praktijkgerichte lessen van het vmbo of in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)? … Lees verder

Ja, je mag nog steeds gebruik maken van het opebaar vervoer om op school te komen. Scholen die per dag meer dan 100 leerlingen hebben die met het openbaar vervoer naar school reizen, moeten wel lokale afspraken maken met de regionale vervoerder over … Lees verder

De school moet ervoor zorgen dat je je kan houden aan de geldende corona-maatregelen (thuisblijven bij klachten) en tegelijkertijd ook je toetsen en herkansingen kan maken. Er moeten dus inhaalmomenten geregeld worden (zie vraag Ik heb een toets/examen gemist wegens … Lees verder

Er zijn vooralsnog geen landelijk regels voor hoe de scholen dit moeten regelen. Minister van Onderwijs Arie Slob heeft wel aangegeven dat de school een alternatief inhaalmoment moet regelen voor leerlingen die een toets of … Lees verder

Het kabinet heeft €224 miljoen vrijgemaakt om achterstanden in te halen in onder andere voortgezet onderwijs. Dit geld is bedoeld voor leerlingen die door corona-maatregelen extra ondersteuning nodig hebben. Scholen mogen aanspraak maken op dit geld om bijvoorbeeld extra programma’s … Lees verder

De docenten mogen bezwaar maken tegen het filmen tijdens de les of opnemen van lessen op basis van privacyredenen. De school dient gebruik te maken van een degelijke tool en duidelijke afspraken te maken voor het afstandsonderwijs … Lees verder

Als je tot de risicogroep behoort, kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit gebeurt in overleg met je ouders/verzorgers en je school. Samen met hen kijk je naar wat er mogelijk is. Volgens de Inspectie … Lees verder

De regels gelden voor de verschillende onderwijssectoren. Voor jou gelden daarom de regels die gelden voor het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat alle leerlingen in het voorgezet onderwjis, ongeacht leeftijd, thuis blijven en zich laten testen bij coronagerelateerde klachten. 
 
 

De regel geldt nog steeds: bij klachten blijf je thuis. Bij een neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts hebt, ga je niet … Lees verder

Als je tot de risicogroep behoort, kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit gebeurt in overleg met je ouders/verzorgers en je school. Samen met hen kijk je naar wat er mogelijk is. Volgens de Inspectie … Lees verder

Het is heel begrijpelijk dat er bij jou of bij je ouders sprake is van angst voor corona. Toch is het belangrijk om volledig fysiek onderwijs te volgen. Ga daarom samen met de school en … Lees verder

Nee, als jij thuis blijft omdat je coronagerelateerde klachten hebt, dan hou je je aan het dringende advies van het kabinet. Meld je je ziek op school, dan kan er geen sprake zijn van ongeoorloofd verzuim.
 
 

Nee, de school doet namelijk geen verzuimmelding als jij vanwege deze reden in thuisquarantaine zit. Wel is het goed om met je school te overleggen of je afstandsonderwijs kan volgen, zodat je zo min mogelijk … Lees verder

Voor jou geldt het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan als je weer thuis bent. Dat betekent dat je ook niet naar school toe mag. Als de 10 dagen erop zitten en je hebt … Lees verder

De regels voor het ventileren van de klaslokalen zijn afhankelijk van het type ventilatie die er op je school wordt gebruikt. Wil je daar meer informatie over, check dan het informatieblad over ventileren
 
 

Je moet overal op het schoolterrein afstand houden van medeleerlingen, leraren en andere volwassenen. 
 
 

Ja, tijdens gymlessen geldt ook dat je 1,5 meter afstand houdt van je leraar. 
 
 

Op de VAVO dien je 1,5 meter afstand te houden van de leraren, medestudenten, conciërges, baliemedewerkers en bezoekers.
 
 

Neem contact op met de leerlingen die lid zijn van de medezeggenschapsraad (MR) van je school. De MR heeft instemmingsrecht op de examenregelingen/regelementen en het PTA. Hierin wordt alles rondom toetsen en examens op je … Lees verder

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Op basis van die richtlijnen heeft jouw school haar eigen protocollen opgesteld. Deze protocollen dienen zoveel mogelijk met de medezeggenschapsraad (MR) – waar ook leerlingen in vertegenwoordigd zijn … Lees verder

In de kamerbrief van 8 april heeft de minister een mogelijkheid gecreëerd om leerlingen die door de coronacrisis en de examenmaatregelen zwaar geraakt zijn, een extra RV toets te geven. Het gaat hierbij in het … Lees verder

In Nederland geldt vrijheid van onderwijs waardoor scholen heel veel dingen zelf mogen bepalen. Ook de regels voor overgaan, oftewel de overgangsnormen, mogen de scholen zelf opstellen. Daarom kan het zijn dat de ene school strenge overgangsnormen … Lees verder

De vakken die je nu afrondt, hebben dezelfde waarde als normaal. Voor deze vakken hoef je dus geen centraal examen meer te doen als je volgend jaar naar de VAVO gaat. Vakken die je volgend jaar … Lees verder