Je bent hier
Home Corona

Informatie

Corona

Voor het hbo en wo is de aanmeldingsdeadline verplaatst van 1 mei naar 1 juni om leerlingen en studenten meer ruimte te geven voor het kiezen van een studie. Leerlingen en mbo studenten wordt opgeroepen

De slaag/zak-regeling wordt later bekend gemaakt. Wanneer dit precies is, weten we niet. Wel weten we dat je hierover uiterlijk op 6 april wordt geïnformeerd.  

Met de scholen in Caribisch Nederland wordt overlegd hoe zij het aan kunnen pakken. Over de inzet van de Nederlandse centrale examens in Curaçao, Aruba en Sint Maarten vindt verdere afstemming plaats met de ministers

Ook voor kandidaten aan het staatsexamen is het centraal examen afgelast. Het college-examen (mondeling) gaat wel door. Op basis van dat examen wordt bepaald of je het vak afrondt of niet. 

Dit mag, mits er gehoor gegeven wordt aan de maatregelen die door het RIVM en het kabinet zijn opgesteld. Dit houdt in dat er:   Altijd minimaal 1,5 meter afstand tussen alle mensen moet zijn.  Leerlingen

Dit geldt ook voor de praktijkexamens, ook de CSPE’s zullen niet afgenomen worden. 

De SE’s kunnen vanaf vandaag t/m begin juni afgenomen worden. Wel benadrukt de minister dat de schoolexamens in elk geval tot 6 april zo veel mogelijk digitaal opgenomen moeten worden. Wanneer de SE’s tot 6

Het ministerie van onderwijs is momenteel bezig met het uitwerken van de voorwaarden. Mogelijk komt er een landelijke herkansingsronde.  Zodra dit bekend is zullen wij deze vraag aanvullen. 

Op dinsdag 24 maart heeft het ministerie bekend gemaakt dat de centrale eindexamens en de praktijk- en digitale examens dit jaar vanwege de corona-crisis niet door zullen gaan. Dit betekent dat de schoolexamencijfers als eindcijfers

Jouw school mag met goedkeuring van de medezeggenschapsraad het PTA aanpassen. Het LAKS komt zo snel mogelijk met een handreiking die jullie kunnen gebruiken om deze belangrijke taak uit te voeren. 

Ja! De meivakantie gaat gewoon door.

Ja. Alle regels die zijn ingesteld voor het voortgezet onderwijs, gelden ook voor de VAVO.

Ook stagebedrijven hebben zich aan de maatregelen te houden. Neem contact op met jouw stage om te bespreken of jij eventueel je stage vanuit huis kunt doen.  

Het is officieel niet verboden om af te spreken met vrienden en vriendinnen. Wel wordt er aangeraden om zo veel mogelijk thuis te blijven en sociaal contact te vermijden. Probeer tijdens het afspreken een beetje

Dat is onder andere afhankelijk van het reisadvies dat het ministerie van Buitenlandse Zaken momenteel geeft voor jouw bestemming. Daarnaast is het mogelijk dat school- en centrale examens op andere tijdstippen gemaakt gaan worden waardoor