Je bent hier
Home Corona

Informatie

Corona

Vanaf 1 maart gaan de middelbare scholen weer gedeeltelijk open. Dit betekent dat je als leerling minimaal één dag per week weer naar school gaat. Jouw school mag zelf bepalen hoe ze dit gaat organiseren. In elk geval moet de school ervoor zorgen dat er 1,5 meter … Lees verder

Update! Het eindexamenbesluit van afgelopen december is gewijzigd.
De eindexamens gaan door in bijna dezelfde vorm als voorgaande jaren. Omdat het afgelopen jaar geen gewoon jaar is geweest, komen er wel een aantal aanpassingen voor de eindexamens. Hieronder vind … Lees verder

Ja! Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje op elke school verplicht. Grote kans dat jij van je school al een mondkapje moest dragen. Dus wat verandert er dan nu?
Voorheen mocht de school … Lees verder

Leerlingen die praktijkvakken volgen hebben afgelopen jaar veel praktijklessen gemist. Daarom kwam bij velen van jullie de vraag op: kan ik nog wel goed mijn praktijkexamens maken?  
Het antwoord is nee. Jullie hebben te veel belangrijke praktijklessen gemist. Daarom is besloten om … Lees verder

Update! Het eindexamenbesluit van afgelopen december is gewijzigd.
De eindexamens gaan door in bijna dezelfde vorm als voorgaande jaren. Omdat het afgelopen jaar geen gewoon jaar is geweest, komen er wel een aantal aanpassingen voor de eindexamens. Hieronder vind … Lees verder

Jouw school moet zorgen dat alle leerlingen en al het personeel zich houden aan de hygiënemaatregelen van het RIVM (handen ontsmetten, handen wassen, niezen in de elleboog, afstand houden en thuis blijven en laten testen bij klachten). 
De school heeft de plicht … Lees verder

Je moet met alle volwassenen die zich op school begeven 1,5 meter afstand houden: met leraren, conciërges, baliemedewerkers en bezoekers.  
Als je vmbo basis, vmbo kader of praktijkonderwijs volgt kun je soms tijdens de praktijklessen geen afstand bewaren tot je leraar. Voor … Lees verder

De school moet ervoor zorgen dat je je kan houden aan de geldende corona-maatregelen (thuisblijven bij klachten) en tegelijkertijd ook je toetsen en herkansingen kan maken. Er moeten dus inhaalmomenten geregeld worden (zie vraag Ik heb een toets/examen gemist wegens … Lees verder

Er zijn vooralsnog geen landelijk regels voor hoe de scholen dit moeten regelen. Minister van Onderwijs Arie Slob heeft wel aangegeven dat de school een alternatief inhaalmoment moet regelen voor leerlingen die een toets of … Lees verder

Het kabinet heeft €37 miljoen vrijgemaakt om examenkandidaten extra ondersteuning en begeleiding te bieden. Het is aan je school om zelf te bepalen of zij extra geld gaan aanvragen en hoe ze dit geld inzetten. Heb je … Lees verder

De docenten mogen bezwaar maken tegen het filmen tijdens de les of opnemen van lessen op basis van privacyredenen. De school dient gebruik te maken van een degelijke tool en duidelijke afspraken te maken voor het afstandsonderwijs … Lees verder

Als je tot de risicogroep behoort, kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit gebeurt in overleg met je ouders/verzorgers en je school. Samen met hen kijk je naar wat er mogelijk is. Volgens de Inspectie … Lees verder

De regel geldt nog steeds: bij klachten blijf je thuis. Bij een neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts hebt, ga je niet … Lees verder

Als je tot de risicogroep behoort, kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit gebeurt in overleg met je ouders/verzorgers en je school. Samen met hen kijk je naar wat er mogelijk is. Volgens de Inspectie … Lees verder

Het is heel begrijpelijk dat er bij jou of bij je ouders sprake is van angst voor corona. Toch is het belangrijk om volledig fysiek onderwijs te volgen. Ga daarom samen met de school en … Lees verder

Ja! als jij thuisblijft omdat je corona gerelateerde klachten hebt, dan hou je je aan het dringende advies van het kabinet om thuis te blijven. Meld je je ziek op school, dan is er dus sprake van geoorloofd verzuim.
 
 

Nee, de school doet namelijk geen verzuimmelding als jij vanwege deze reden in thuisquarantaine zit. Wel is het goed om met je school te overleggen of je afstandsonderwijs kan volgen, zodat je zo min mogelijk … Lees verder

Voor jou geldt het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan als je weer thuis bent. Dat betekent dat je ook niet naar school toe mag. Als de 10 dagen erop zitten en je hebt … Lees verder

Goede ventilatie zorgt voor een veiligere schoolplek. De regels voor het ventileren van de klaslokalen zijn afhankelijk van het type ventilatie die er op je school wordt gebruikt. Wil je daar meer informatie over, check … Lees verder

Je moet overal op het schoolterrein (zowel binnen als buiten) afstand houden van medeleerlingen, leraren en andere volwassenen.
 
 

Nee, de 1,5 meter vervalt voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook als je 18 jaar of ouder bent.  
 
 

Neem contact op met de leerlingen die lid zijn van de medezeggenschapsraad (MR) van je school. De MR heeft instemmingsrecht op de examenregelingen/regelementen en het PTA. Hierin wordt alles rondom toetsen en examens op je … Lees verder

Indirect wel! De richtlijnen van het RIVM zijn natuurlijk leidend. Op basis van die richtlijnen heeft jouw school haar eigen coronabeleid gemaakt. Dit beleid moet de school zoveel mogelijk met de medezeggenschapsraad (MR) – waar … Lees verder

De vakken die je in 2020 hebt afrond, hebben dezelfde waarde als normaal. Voor deze vakken hoef je op de VAVO dus dit jaar geen centraal examen meer te doen. De vakken die je dit … Lees verder