Je bent hier
Home Medezeggenschapsraad (MR) Welke rechten heb je als MR?

Informatie

Medezeggenschapsraad (MR)

?

Welke rechten heb je als MR?

Om je taken goed uit te kunnen voeren heeft de leerling in de MR een aantal rechten: het initiatiefrecht, het informatierecht, het instemmingsrecht en het adviesrecht.

Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht is een belangrijke wettelijke bevoegdheid die je als MR hebt. Het initiatiefrecht betekent dat de MR alle onderwerpen die met school te maken hebben op de agenda mag plaatsen. Dit maakt de MR leuk en interessant: het geeft je namelijk de mogelijkheid om alles te bespreken – met of zonder het bevoegd gezag erbij – wat jij op dat moment belangrijk vindt. Je kunt aan van alles denken: het lesrooster, de hoeveelheid huiswerk, strafprocedures, een sportdag, kluisjes, het instellen van een leerlingenraad of bijvoorbeeld het idee dat leerlingen aanwezig moeten zijn bij de sollicitaties van docenten.

Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat de MR het recht heeft om informatie op te vragen en tijdig geïnformeerd te worden door het bevoegd gezag. De MR moet alle gegevens krijgen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. In de Wet Medezeggenschap op School is een hele lijst opgenomen waarin staat wat het bevoegd gezag ten minste moet opsturen aan de MR.

Instemmingsrecht
Het Instemmingsrecht betekent dat de MR of een bepaalde geleding moet instemmen met een voorstel van het bevoegd gezag, anders gaat het niet door. Het instemmingsrecht is dus een soort vetorecht. Als de MR of een geleding niet met een voorstel instemt, dan moet het bestuur het voorstel aanpassen of gaan onderhandelen met de raad, totdat je het met elkaar eens bent. Word je het niet eens, maar wil het bestuur toch het besluit doorvoeren, dan moeten ze een geschil aanspannen.

Adviesrecht
De MR heeft over bepaalde onderwerpen adviesrecht. Dit betekent dat het bevoegd gezag over deze onderwerpen advies moet vragen aan de MR. Dit advies kan het bevoegd gezag echter naast zich neer leggen, ze zijn niet verplicht het advies op te volgen. Het bevoegd gezag moet daarvoor dan wel goede redenen geven en de mogelijkheid bieden om overleg te voeren. Ook moeten zij het advies op tijd vragen, zodat alle ideeën en de opmerkingen van de MR nog van invloed kunnen zijn op de beslissing.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS