Je bent hier
Home Eindexamens Wat moet ik en wat mag ik bij de eindexamens 2021?

Informatie

Eindexamens

?

Wat moet ik en wat mag ik bij de eindexamens 2021?

Waar heb je recht op als je dit jaar voor je diploma gaat (dus alle vakken afrondt)? 

 • Een extra herkansing voor vak naar keuze dus in totaal twee herkansingen. Deze herkansingen kan je maken in tijdvak 2 of tijdvak 3. Als je allebei de herkansingen maakt in tijdvak 3 en deze op dezelfde tijdstip ingepland staan, moet de school ervoor zorgen dat je alsnog allebei de herkansing kan doen oftewel een quarantaine-regeling voor je treffen. 
 • Examens verspreiden over twee tijdvakken. Je mag zelf beslissen welke vakken je in tijdvak 1 doet en welke in tijdvak 2. Let op! Dit moet je uiterlijk 23 april 2021 aangeven bij je school, anders maakt de school de keuze voor je. 
 • Eindcijfer voor één niet-kernvak wegstrepen 
 1. Je maakt je schoolexamens voor alle vakken. 
 2. Je maakt je centrale examens voor alle vakken. 
 3. Er wordt voor elk vak een eindcijfer berekend op basis van je SE en CEcijfers. 
 4. Er wordt een uitslag voor je bepaald op basis van je eindcijfers. 
 5. Als je op zakken staat, maar kan slagen door één eindecijfer voor een niet-kernvak weg te laten, dan mag dat.  
 6. Het cijfer van het weggestreepte vak komt wel op je diploma te staan zodat iedereen kan zien welk vakkenpakket je afgelegd hebt.  Voorbeeld: Vanwege je eindcijfer voor Frans sta je op zakken. Deze onvoldoende als eindcijfer mag je wegstrepen. Hierdoor wordt dus niet naar het eindcijfer van Frans gekeken bij het bepalen van je uitslag. Je bent geslaagd! Het cijfer staat wel op je diploma. Op die manier kun je laten zien dat je Frans hebt gehad tot en met je eindexamenjaar. 

Waar moet je aan voldoen als je dit jaar voor je diploma gaat (dus alle vakken afrondt)? 

 • Bij je school aangeven of en hoe je je examens wil verspreiden vóór 23 april 2021. 
 • Schoolexamens afronden vóór 16 mei 2021 (vmbo gl/tl, havo en vwo)Je school mag je SE cijfers tot één dag voor de eindexamens doorgeven aan de overheid en hiermee je aanmelden voor de eindexamens. Dit geldt voor alle vakken, ongeacht in welk tijdvak je de examens gaat doen. Let op! Als je door ziektequarantaine of een andere goede reden je SE’s niet op tijd hebt kunnen afronden voordat tijdvak 1 begint, kan je extra tijd krijgen om je SE’s te maken. Dit gebeurt in overleg met jouw school. Jrondt je SEs dan af voordat je je eindexamens gaat maken in tijdvak 2. 
 • Schoolexamens afronden 10 dagen voor digitale en flexibele examen(vmbo bb en kb). Je school mag zelf bepalen wanneer deze examens afgenomen worden dus de SE’s moeten per vak 10 dagen voor het betreffende examen afgerond zijn. 
 • Alle eisen van de slaag-zakregeling. Deze eisen gelden voor je hele vakkenpakket net zoals voorgaande jaren, behalve voor een vak dat je eventueel wegstreept om zo te kunnen slagen (zie hierboven). Kijk op www.mijeindexamen.nl voor de details van de slaag-zakregelingen per niveau. 

Tijdlijn eindexamens

 • 5 april: start afnameperiode digitale en flexibele examens vmbo bb en kb 
 • 5 april: start Eindexamenklachtenlijn LAKS digitaal 
 • 23 april: deadline voor het aangeven in welk tijdvak je de centraal schriftelijke examens wilt doen 
 • 16 mei: deadline voor je school om je SE-cijfers door te geven aan de overheid 
 • 17 mei: start tijdvak 1, voor het eerst opgaan voor (een deel van) je vakken 
 • 17 mei: start Eindexamenklachtenlijn LAKS telefonisch 
 • 1 juni: laatste dag tijdvak 1 
 • 10 juni: bekendmaking n-term tijdvak 1 
 • 11 juni: deadline aanmelden voor herkansingen vakken tijdvak 1 bij je school 
 • 13 juni: deadline afronden SE’s als je deze door een geldige reden niet kon afronden voor start tijdvak 1 
 • 14 juni: start tijdvak 2, voor het eerst opgaan voor (een deel van) je vakken en herkansen vakken tijdvak 1 
 • 14 juni: start Eindexamenklachtenlijn LAKS digitaal en telefonisch (?) tijdvak 2 
 • 25 juni: laatste dag tijdvak 2 
 • 2 juli: bekendmaking n-term tijdvak 2 
 • 5 juli: deadline aanmelden voor herkansingen vakken tijdvak 1 en 2 bij je school 
 • 6 juli: start tijdvak 3, herkansen vakken uit tijdvak 1 en 2 
 • 6 juli: start Eindexamenklachtenlijn LAKS digitaal, tijdvak 3 
 • 9 juli: laatste dag tijdvak 3 
 • 15 juli: bekendmaking n-term tijdvak 3 
 • 23 juli: laatste dag afnameperiode digitale en flexibele examens vmbo bb en kb 
Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS