Je bent hier
Home Corona Wat gaat er gebeuren met de eindexamens 2021?

Informatie

Corona, Eindexamens

?

Wat gaat er gebeuren met de eindexamens 2021?

Update! Het eindexamenbesluit van afgelopen december is gewijzigd.

De eindexamens gaan door in bijna dezelfde vorm als voorgaande jaren. Omdat het afgelopen jaar geen gewoon jaar is geweest, komen er wel een aantal aanpassingen voor de eindexamens. Hieronder vind je ze op een rij:   

De ‘duimregeling’: één niet-kernvak hoeft niet mee te tellen

De extra aanpassing voor het eindexamen t.o.v. het oude besluit is dat je de ‘duimregeling’ voor een niet-kernvak mag toepassen. Wat betekent dat, deze duimregeling? Als je deze duimregeling inzet telt je cijfer niet mee voor de slaag-zak regeling . Oftewel, dit cijfer kan er dus niet voor zorgen dat je zakt. Het cijfer komt wel op je diploma te staan. Deze regeling kan maar voor een cijfer ingezet worden en geldt alleen voor niet kernvakken.

Spreiding over drie tijdvakken 

De examens worden niet zoals gewoonlijk in één tijdvak afgenomen maar in drie tijdvakken.  

  • Tijdvak 1: 17 mei t/m 1 juni 
  • Tijdvak 2: 14 juni t/m 25 juni 
  • Tijdvak 3: 6 t/m 9 juli 

In de tijdvakken 1 en 2 kun je je examens maken. In tijdvak 2 en 3 kun je je herkansingen maken. Als je bijvoorbeeld in quarantaine zit of veel lessen van een vak gemist hebt, kun je samen met je school beslissen om het vak in tijdvak 2 te maken. Dit geeft je meer tijd om je op dat examen voor te bereiden.  

Eén extra herkansing 

In plaats van alleen één centraal eindexamen te mogen herkansen, mag je dit jaar twee centrale eindexamens herkansen. Deze extra herkansing samen met drie tijdvakken geeft je meer ruimte om examens in te plannen op basis van hoe goed je voorbereid bent voor een vak. 

Relatieve normering 

Normaalgesproken worden de centrale eindexamens absoluut genormeerd. Er wordt dan alleen gekeken naar de eindexameneisen van elk vak op basis waarvan je een bepaald aantal punten krijgt. Bij relatieve normering gaat er gekeken worden naar de prestaties van je medeleerlingen maar ook naar de examens van voorgaande jaren en naar de moeilijkheidsgraad van de examens. Kortom: er wordt gekeken welk cijfer realistisch is. Dus als een examen slecht is gemaakt, zal de normering soepeler zijn en als het examen goed is gemaakt, wat strenger. 

Al eerder bekendgemaakte aanpassingen 

Voor de praktijkexamens is er al eerder een besluit genomen: de centrale praktijkexamens gaan dit jaar niet door, maar de eindtermen van de praktijkvakken vervallen niet. Deze zullen nu door middel van schoolexamens getoetst worden. Dit naar aanleiding van de grote achterstanden bij praktijkvakken door de uitval van veel lessen.  

Daarnaast is de periode waarin de flexibele digitale centrale examens BB en KB afgenomen worden verlengd tot en met 23 juli 2020.  

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS