Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
  • Hoe oefen ik invloed uit op het beleid en de regels van de school?

   Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De MR bestaat voor de helft uit docenten en voor de andere helft uit ouders en leerlingen die (vaak door de ouders) zijn aangewezen (lees: benoemd). Benoemde leerlingen vertegenwoordigen alle leerlingen op school. Via deze leerlingen kun je invloed uitoefenen op het beleid van de school. Je kunt jezelf natuurlijk ook kandidaat stellen voor MR! Daarvoor kun je het beste contact opnemen met de docent-vertegenwoordiger uit je MR, of met een van de ouders in je MR.

   De MR vergadert regelmatig met de schoolleiding over de plannen die de school heeft. Op een aantal onderwerpen heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat de school niets mag veranderen, tenzij de MR daarmee instemt. Het gaat dan om het schoolplan, schoolreglementen, de klachtenregeling of een fusie. Bovendien heeft de MR adviesbevoegdheid over een groot aantal andere onderwerpen, zoals de roosters, financiën, schoolorganisatie en verbouwingen. De schoolleiding moet een beargumenteerde reactie geven op adviezen over deze onderwerpen.

   Ook hebben veel scholen een leerlingenraad. In tegenstelling tot de MR zitten er in deze raad alleen maar leerlingen. Zij mogen dan meepraten over allerlei zaken!

    

   Als je vragen hebt over deelnemen in een MR of een leerlingenraad, of als je meer informatie wil nemen om concrete stappen te nemen; schroom dan niet contact op te nemen met het LAKS!

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS