Je bent hier
Home Corona Ik heb een toets gemist vanwege een coronabesmetting, hoe zit het met herkansen en inhalen van toetsen?

Informatie

Corona

?

Ik heb een toets gemist vanwege een coronabesmetting, hoe zit het met herkansen en inhalen van toetsen?

Er zijn vooralsnog geen landelijke regels over hoe scholen herkansingen en inhaalmomenten moeten regelen. Wel moeten scholen zelf hier regels over maken. Deze staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en/of in het leerlingenstatuut. Kijk dus in het PTA of het leerlingenstatuut wat de regels zijn van jouw school.

Ben je het niet eens met deze regels? Ga dan in gesprek met een docent, de schoolleiding of spreek leerlingen uit de leerlingenraad aan. Zij kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) deze regels herzien.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS