Je bent hier
Home Corona Gezakt? Beroep op de hardheidsclausule!

Informatie

Corona

?

Gezakt? Beroep op de hardheidsclausule!

In de kamerbrief van 8 april heeft de minister een mogelijkheid gecreëerd om leerlingen die door de coronacrisis en de examenmaatregelen zwaar geraakt zijn, een extra RV toets te geven. Het gaat hierbij in het speciaal ook om leerlingen die in de reguliere situatie een veel grotere kans van slagen hadden gehad. Denk hierbij aan leerlingen die in de reguliere situatie (centraal examen voor alle vakken, plus 1 herkansing) een veel grotere kans van slagen hadden gehad. Als je gezakt bent raden wij je aan om een beroep op deze clausule te proberen. Je kan hier een beroep op doen door een brief naar het bevoegd gezag van jouw school te schrijven. Leg in deze brief uit waarom jij denkt dat je benadeeld bent door de coronamaatregelen en vraag het bevoegd gezag om jou een extra RV-kans te geven. De school is niet verplicht om deze kans te bieden, maar het is altijd het proberen waard. Weet je niet wie het bevoegd gezag van jouw school is? Kijk dan in de schoolgids van jouw school, hierin moet vermeld staan tot wie je klachten kan richten.

 

 

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS