Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
  • Wie maakt het examenrooster? En kan dit nog worden aangepast?

   Het College voor Examens (CvE) is de instantie die de examenroosters maakt. Dit doen ze ongeveer twee jaar van tevoren. Ook kijkt er iemand van LAKS mee. Tijdens het maken van de roosters wordt er nauwkeurig gekeken welke combinaties er op één dag en in één week gepland worden. Daar is dus over nagedacht. Helaas kunnen de makers niet met iedereen rekening houden en elk jaar zijn er kandidaten die een voller of minder vol rooster hebben. 

   Er zijn heel veel criteria waaraan het rooster dient te voldoen:

   Het CvE noemt Nederlands bijvoorbeeld een leesvak en geschiedenis een schrijfvak. Zo proberen ze verschillende vakken zoveel mogelijk met elkaar te combineren zodat je niet te veel lees-, of niet te veel schrijfwerk hebt op één dag. Engels en Nederlands heeft iedereen, wat onvermijdelijk maakt dat deze vakken op dezelfde dag zijn met andere vakken.

   In het rooster proberen de roosteraars elke jaar enigszins af te wisselen door vakken beurtelings iets vroeger en dan weer later in het rooster op te nemen: een soort wisselrooster over de jaren heen. De schuifmogelijkheden zijn echter beperkt, omdat het tijdpad eist dat het eerste tijdvak grotendeels binnen twee weken wordt afgenomen. Bovendien valt er in mei vaak een feestdag (bijvoorbeeld tweede pinksterdag) middenin de examenperiode. 

   Daarnaast kan voor een aantal vakken de ochtend niet worden benut omdat deze examens gelijktijdig ook worden afgenomen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en Caribisch Nederland.
Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS