Wanneer mag ik worden uitgesloten van de centraal examens?

In de wet staat dat je mag worden uitgesloten van de centraal examens wanneer er sprake is van onregelmatigheden. Er is echter alleen sprake van onregelmatigheden wanneer je een vak niet hebt afgesloten óf je fraude hebt gepleegd tijdens een van de examens. Wanneer je ziek bent geweest of met opgave van reden te veel lessen hebt gemist, mag de school je dus NIET uitsluiten van het centraal examen.

Wanneer je dus een onvoldoende hebt op bijvoorbeeld je profielwerkstuk of één of meer van je vakken, mag de school je niet uitsluiten. Zelfs wanneer je een contract hebt getekend waarin staat dat je aan bepaalde eisen moet voldoen (bijvoorbeeld maximaal 1 onvoldoende staan) voordat je aan je examen mag deelnemen. Zo'n contract mag namelijk helemaal niet volgens de wet. In artikel 12 van het Inrichtingsbesluit VO staat namelijk het volgende:

Artikel 12. Voorwaardelijke bevordering      
              
            2 Een leerling wordt niet voorwaardelijk bevorderd tot het hoogste leerjaar.

Word je wel uitgesloten van je centraal examen? Neem dan gelijk contact met ons op! Nog niet overtuigd? Lees dan ook deze pagina van de Inspectie van het Onderwijs even.

In onderstaand filmpje wordt dit onderwerp ook besproken: