Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
  • Wanneer ben ik cum laude geslaagd?

   Vwo

   Voor vwo moet gemiddeld voor de grote vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel, het hoogste cijfer uit het vrije deel en de rekentoets minimaal 8,0 zijn behaald. Bij 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude. Bovendien mag geen eindcijfer lager zijn dan een 7. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7, maar ook hier geldt dat het cijfer voor de samenstellende onderdelen wel lager mag zijn dan 7. Een 9 voor maatschappijleer, een 5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Door de 5 voor ANW wordt de cum laude-vermelding niet getorpedeerd.

   Het cijfer voor de rekentoets telt niet mee voor het judicium cum laude, tenzij het cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan. Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer alsnog laten betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude. Deze mogelijkheid geldt alleen in het schooljaar 2017-2018.

    

   Havo

   Voor havo moet het gemiddelde van de grote vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer in het vrije deel minimaal 8,0 zijn. Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 6, maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager zijn dan 6. Een 9 voor maatschappijleer, een 5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Door de 5 voor ANW wordt de cum laude vermelding niet getorpedeerd. Op havo telt de rekentoets niet mee, omdat deze ook niet cijfermatig meetelt bij de uitslagbepaling.

    

   Vmbo-tl/gl

   Voor vmbo-tl/gl komt het neer op gemiddeld minimaal 8,0 voor de cijfers in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. Ook mag geen cijfer lager zijn dan 6. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Op vmbo telt de rekentoets niet mee, omdat deze ook niet cijfermatig meetelt bij de uitslagbepaling.

    

   Vmbo bb/kb

   Oude situatie/sectoren

   Voor vmbo bb/kb moet het gemiddelde minimaal 8,0 zijn, berekend op basis van de eindcijfers voor de twee algemene vakken in het sectordeel en twee keer het cijfer voor het beroepsgerichte vak. Voor de andere vakken die meetellen bij de uitslagbepaling moet minimaal het eindcijfer 6 zijn gehaald. Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen probleem voor cum laude. Op vmbo telt de rekentoets niet mee, omdat deze ook niet cijfermatig meetelt bij de uitslagbepaling.

   Vernieuwd vmbo/profielen

   In het vernieuwde vmbo is voor de beroepsgerichte leerwegen ook de cum laude-bepaling aangepast. Een deel van het beroepsgerichte vak staat dan immers in het profieldeel en een deel in het vrije deel.

   Het gemiddelde eindcijfer van minimaal 8,0 wordt dan berekend op basis van de eindcijfers voor het profielvak en de twee algemene vakken in het profieldeel en het combinatiecijfer in het vrije deel. Voor de andere vakken die meetellen bij de uitslagbepaling (Nederlands, Engels) mag niet lager zijn behaald dan een 6.


    


   Ook leerlingen die een leerwerktraject volgen moeten aan de eisen voor vmbo basisberoeps voldoen.

   In alle gevallen gaat het om een 8.0 onafgerond. Wanneer je gemiddeld een 7.99999 of lager staat
   ben je dus niet cum laude geslaagd.

   Let op! De rekentoets telt niet mee voor lotingsstudies. Cum laude betekent dus niet automatisch dat je in lotingklasse A wordt geplaatst.

   Dubbele check? Bekijk hier de regels volgens het DUO

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS