Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
  • VMBO - Afwijkende roosters en digitale examens, hoe zit het daarmee?

   Wat is het verschil tussen een digitaal en een schriftelijk examen?
   Op het vmbo BB en KB worden examens op de meeste scholen digitaal afgenomen, op het vmbo GL/TL, havo en het vwo schriftelijk. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle centrale examens in BB en KB digitaal zullen worden afgenomen.
   Op vmbo-basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg worden de algemene vakken (bijvoorbeeld Nederlands of aardrijkskunde) digitaal afgenomen, terwijl beroepsgerichte vakken met praktijkexamens worden geëxamineerd. Dit is bij bijna alle vmbo-bb en kb-scholen het geval.
   Op vmbo GL/TL, havo- en vwo-scholen worden de examens op papier afgenomen, dus met een opgaven- en antwoordvel en een pen. Uitzondering daarop vormen enkele examens in de kunstvakken, waarbij de computer wordt gebruikt voor bronnenmateriaal, maar dit is desondanks een schriftelijk examen.
   Scholen voor BB en KB maken zelf voor aanvang van de examenperiode de beslissing of zij hun kandidaten het examen digitaal of op papier voorleggen.

   Zijn alle examens op de computer digitale examens?

   Nee. Alle praktijkexamens bevatten onderdelen die afgenomen worden op de computer, maar een praktijkexamen is een ander type examen dan een digitaal examen, ook al wordt bij beide examens de computer gebruikt. Daarnaast is er voor sommige schriftelijke examens een computer nodig, zoals bij de kunstvakken uit het voorbeeld hierboven.

   Zijn alle praktijkexamens digitaal?

   Nee. In alle praktijkexamens staat de praktijk centraal. Denk bijvoorbeeld aan het examen plantenteelt. Daarvoor moet een kandidaat bijvoorbeeld laten zien dat hij of zij een microscoop kan bedienen of gewassen kan oogsten.

   Waarom komt het rooster voor de digitale examens niet overeen met het examenrooster voor de papieren centrale examens?

   Scholen kunnen zelf plannen wanneer zij de digitale examens afnemen. Zij kunnen een datum kiezen tussen 3 april tot en met 22 juni 2018. Het kan dus voorkomen, dat je digitale examens dwars door de examenperiode heen lopen, terwijl de examendata helemaal niet kloppen met het examenrooster voor de papieren examens. Voor de praktijkexamens geldt hetzelfde, behalve dat die tot en met 6 juli 2018 kunnen worden afgenomen. Vraag dan aan je school het rooster van jouw digitale en praktische examens.

   Wanneer komen de antwoorden van de digitale examens vmbo-bb en kb?

   De antwoorden van de digitale examens worden niet op websites gepubliceerd tijdens de examenperiode, in september komen ze online.

    

   Wanneer komen de antwoorden van de schriftelijke examens vmbo-bb online? 

   Omdat men de regels omtrent digitale examens en de schriftelijke examens zoveel mogelijk gelijk willen trekken, komen ook de antwoorden van de schriftelijke examens niet online voor september. (Bij vmbo-kb gebeurt dit toch wel, omdat de kb examens overlap hebben met de vmbo-gl examens. Voor alle schriftelijke examens van vmbo-kb/gl/tl, havo en vwo komen de antwoorden op de dag van de examens online.)


   Voorbeelden van digitale en praktijkexamens

   Voorbeelden van digitale examens of praktijkexamens vind je op de website van Cito. Voor de praktijkexamens moet je in het navigatiemenuutje links even klikken op schriftelijke en praktische examens vmbo, dan op het jaartal en dan klikken op de items met ‘cspe’ in de naam.Daarnaast - om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden - worden jaarlijks per vak drie voorbeeldexamens aan de scholen beschikbaar gesteld. 

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS