Heb je vragen of klachten over jouw school, over medezeggenschap of andere vragen over het voortgezet onderwijs? Dan kun je terecht bij het informatiecentrum van LAKS. Zoek je antwoord hier op onderwerp of neem contact met ons op. Van maandag t/m donderdag kan je ons bellen tussen 10:00 uur en 17:00 uur via 030-7900 910.
    • Wat kunnen de directie en de MR doen aan pesten en discriminatie?

      Het dagelijks bestuur van de school moet zich actief inzetten voor het behouden van een goede sfeer op school. Ook moet het bevoegd gezag aandacht besteden aan het voorkomen van pesten en discriminatie op school. Dit kan waargemaakt worden door het trainen van docenten in begeleiding van pest- en discriminatieproblemen. Ook kunnen er lesprogramma’s worden ontwikkeld, of kan er met de leerlingen een pestprotocol worden opgesteld.


      De medezeggenschapsraad (MR) moet bekend zijn met het onderwerp pesten en discriminatie, omdat hier alle groepen (ouders, leerlingen en docenten) in zitten die met pesten en discriminatie te maken kunnen hebben. De MR kan advies geven aan het bevoegd gezag van de school over de handelingen bij pesten en discriminatie.

Staat je vraag er niet bij? Stel dan je vraag aan het LAKS