Nieuws

11 July 2016

Vanaf schooljaar 2016-2017 telt de rekentoets voor VWO-ers mee als kernvak

Vanaf schooljaar 2016-2017 telt de rekentoets mee in de kernvakken regeling voor het VWO. Dit betekent dat je voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde én de Rekentoets maar één 5 als eindcijfer mag hebben.

De Rekentoets telt ook in schooljaar 2016-2017 niet mee voor het gemiddelde voor je centraal examens, dat een 5.5 moet zijn.

Ook telt de Rekentoets in het schooljaar 2016-2017 niet mee voor de compensatieregeling. Dit betekent dat je een 5 op de rekentoets niet hoeft te compenseren met een 7, of andersom; dat je de rekentoets kan gebruiken om een onvoldoende te compenseren. Ook zou je met een 5 op de rekentoets nog kunnen slagen met 2 andere onvoldoendes.

Een voorbeeld: Het gemiddelde van al je centraal examens is een 6.1. Je hebt een 5 voor de rekentoets, een 4 voor geschiedenis en een 5 voor Duits en verder drie 7-ens. Omdat geschiedenis en Duits geen kernvakken zijn, voldoe je aan de eis dat je maar één 5 op een kernvak mag halen.  Een andere belangrijke eis is dat wanneer je meer dan een onvoldoende hebt op eindlijst, je de onvoldoendes moet compenseren. De Rekentoets hoef je niet te compenseren, waardoor het geen tekortpunt oplevert. Hierdoor heb je nog 3 tekortpunten, 2 doordat je een 4 voor geschiedenis hebt gehaald en één doordat je een 5 voor Duits hebt gehaald. Omdat je drie keer een 7 op je eindlijst hebt, heb je drie overschotten. Deze 3 overschotten zijn voldoende om de drie tekorten weg te werken waardoor je met deze cijferlijst kan slagen.

Reageren?
Je e-mailadres wordt niet getoond. En we gaan netjes met je gegevens om!
Reacties:
  • 30 September 2016
    Thierry Orth
    Hoe inconsequent kun je het maken? Wel als kernvak laten meetellen én geen compensatiepunt én het telt niet mee in je totale gemiddelde? Ik ben er heilig van overtuigd dat er leerlingen zijn, die dankzij zo'n compensatiepunt wél zouden kunnen slagen. Of je laat het cijfer niet meetellen, of het cijfer moet gecompenseerd worden bij een onvoldoende, kan een compensatiepunt opleveren én telt mee in je totale gemiddelde.