Nieuws

25 January 2017

LAKS juicht uitstel niveauaanduiding naar eind jaar 2 toe.

Vandaag kwam de VO-raad met het plan om aan het einde van jaar twee scholieren opnieuw te adviseren welk niveau zij aan kunnen. Hiermee willen scholen het keuzemoment verder uitstellen en zodoende de kansongelijkheid aanpakken. Door het basisschooladvies na twee jaar te heroverwegen, krijgen scholieren een extra kans om aan te tonen wat zij hiervan vinden. Dit is een stap in de goede richting, al wil het LAKS benadrukken dat wij er nog lang niet zijn.

Veel scholieren in Nederland zitten nog steeds vast in het onderwijssysteem. Vaak worden zij op basis van de vakken waar zij het slechtste in zijn toegelaten tot een bepaald niveau.  Ook is het nog steeds lastig om te stapelen. Deze wijziging lost deze problemen volledig niet op. Het keuzepunt wordt inderdaad uitgesteld, maar het blijft nog steeds lastig voor leerlingen in hogere leerjaren om op te stromen naar een ander niveau. Het LAKS zou daarom graag zien dat er per vak en per leerjaar wordt gekeken welk niveau een scholier aan kan. Dit moet ertoe leiden dat scholieren gedurende hun hele schoolcarrière, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, kunnen switchen van niveau. Op die manier kan het potentieel van scholieren pas echt benut en krijgen zij onderwijs dat voldoet aan hun individuele wensen!
Reageren?
Je e-mailadres wordt niet getoond. En we gaan netjes met je gegevens om!
Reacties: