Je bent hier
Home Blog Wie weet er raad?

LAKS nieuws

Wie weet er raad?

De medezeggenschapsraden in Nederland zijn weer van start. Daarom sturen we een bericht met relevant nieuws en uitnodigingen voor alle leerlingen die in een medezeggenschapsraad zitten of willen. Het LAKS hecht veel waarde aan goede medezeggenschap want veel besluiten worden niet meer in Den Haag genomen, maar gewoon op school. Een MR moet daar wel klaar voor zijn en zeker voor leerlingen kan dat een uitdaging zijn. Om komend jaar slim en enthousiast van start te gaan zijn er een aantal zaken waar we jullie graag op willen wijzen.

Het LAKS heeft een rollenspel voor scholieren in het voortgezet onderwijs over medezeggenschap ontwikkeld. Het is een spel waarin leerlingen met elkaar discussiëren over thema’s die spelen op de school en in de vergaderingen van de MR.

Meer weten of meedoen met de testfase? Mail naar Karin@laks.nl en misschien komen we het spel bij jou op school spelen. Zo leren we je medeleerlingen wat medezeggenschap nu eigenlijk is.

We hebben je nodig!

Help ons met een ini-mini-enquete over medezeggenschap. Het zijn vier vragen over hoe we medezeggenschap kunnen verbeteren voor de leerlingen. Je antwoorden blijven volledig anoniem en wij gebruiken ze om met het Ministerie van Onderwijs in gesprek te gaan en te verduidelijken wat leerlingen nodig hebben.

KLIK HIER VOOR EEN SUPER NUTTIGE ENQUÊTE

Onderwijstijd – wat is dat?

De medezeggenschapsraad mag meebeslissen over wat de school verstaat onder onderwijstijd. Dat is geen gemakkelijk onderwerp; dus om het makkelijker te maken hebben we een brochure die het nog eens uitlegt. Check de brochure hierrrr

Waarom nu?

Komend jaar zullen er een aantal dingen veranderen op het gebied van onderwijstijd. De urennorm die per opleiding geldt blijft hetzelfde, maar de maximale lestaak van docenten wordt verminderd. Dit is afgesproken in de nieuwe cao. Per 1 augustus 2019 moet de lestaak van 750 uur per docent worden verminderd met 30 uur. Dit betekent dat het onderwijsprogramma van jouw school en de bijbehorende lessentabel moet worden aangepast, zodat het voldoet aan de nieuwe maximale lestaak. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de hele MR, want het nieuwe onderwijsprogramma moet worden vastgesteld in overeenstemming met de MR. In de cao is bovendien afgesproken dat het overleg tussen de school, de MR, en het onderwijzend personeel voor 1 maart 2019 moet zijn afgerond. Begin daarom snel met nadenken over hoe het ideale onderwijsprogramma er uit zou moeten zien voor leerlingen.

Waarom zou ik hier iets mee doen?

* Je hebt instemmingsrecht op de hoeveelheid uren. Die urennorm kan flexibel zijn en ook naar beneden toe bijgesteld. Dit kan voor leerlingen met een zorgvraag een uitkomst zijn. Overleg met school hoeveel uren les jullie willen aanbieden.

* Het moet, want de wet is veranderd.

* Je hebt instemmingsrecht op wat volgens jullie een onderwijsactiviteit is. Valt een schoolreisje onder les of niet? Is een kwt-uur onderwijs of niet? Praat hierover met je school en vul je tijd op school zo nuttig mogelijk in.

* Je school kan met deze regeling maatwerk aanbieden, maar dat doen nog niet alle scholen. Er is meer mogelijk dan je denkt.

MR BOOTCAMP

Het LAKS geeft samen met trainingsbureau TAQT cursussen voor leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR). Daar doen ieder jaar zo’n 200 leerlingen aan mee. Je leert er de fijne kneepjes van het werk in een raad, alles over de rechten en plichten van leerlingen en je leert hoe je jouw school kunt verbeteren. Zit je in de leerlingenraad en denk je erover om in de toekomst actief te worden in de MR, ook dan is deze cursus erg leuk voor jou. Samen met andere leerlingen blijf je een nachtje slapen en is het ook gewoon gezellig!

Volgende cursusdata zijn:

1 en 2 november 2018

13 en 14 december 2018

De cursus wordt gegeven in Stayokay Bunnik en duurt 2 dagen. De studielast omvat 17 uur, dat zijn dus de uren die je tijdens de 2 dagen aan de cursus besteedt. De cursusgroepen bestaan uit maximaal 22 medescholieren. De kosten zijn 125,- voor niet leden en 115,- voor leden. Kosten voor z’n trainingen moeten altijd betaald worden door je schoolleider! Wil je meer weten? Wil je je aanmelden? Wil een zieke medezeggenschapseindbaas worden? Kijk dan eventjes hier voor meer info en het aanmeldformulier.

Medezeggenschapscongres in Ede 7 november

Op woensdag 7 november 2018 vindt het  WMS congres plaats in Ede. Dit jaar is het thema ‘Contact met de achterban’. Wat leeft er onder onderwijspersoneel, ouders en leerlingen? Hoe informeer je ze en hoe zorg je ervoor dat ze bekend zijn met werk van de medezeggenschapsraad? Niemand minder dan minister Arie Slob is aanwezig en zal een speech geven. Ook het LAKS geeft een workshop. Ben jij er ook bij? Meld je aan via deze link! (het kost 95 euro, maar je schoolleider moet die betalen!!!!)

#bijzijnismeemaken

DELEN: