Nieuws

4 February 2014

Vercijferen

In het wetenschappelijke regime waarin wij leven zijn inmiddels cijfers belangrijker geworden dan ideeën. Niet zo gek natuurlijk,  aangezien wij worden opgeleid aan de hand van cijfers. Binnen het onderwijs wordt niet alleen de kwantiteit, maar bovenal de kwaliteit gemeten in cijfers. De prestaties van leerlingen, de prestaties van scholen, maar ook de onderwijsprestaties van landen worden gemeten en vergeleken met deze cijfers.  Meten is weten! Met ons geloof in meetbare resultaten heeft ons land het heel ver geschopt, althans volgens de cijfers. Maar is ons geloof in deze cijfers niet een beetje doorgeslagen?

 

Twee weken geleden verkondigde minister Bussemaker het naar eigen zeggen revolutionaire idee om colleges online te plaatsen.  Waar de rest van de wereld allang toegang had tot online colleges, documentaires en wetenschappelijke artikelen mogen nu ook studenten gebruik maken van het internet.  Dit gebeurde natuurlijk allang, maar nu kunnen er studiepunten mee worden verdiend. Ook wil staatsecretaris Dekker scholieren voor de rekentoets motiveren door het toetscijfer op een bijlage van het diploma te zetten. Terwijl het rekenonderwijs niet op orde is en de rekentoets niet toetst wat die moet toetsen.

Natuurlijk is een groep scholieren daadwerkelijk gevoelig voor cijfers en hopelijk gaat hun motivatie verder dan elkaar cijfermatig te vergelijken. Maar belangrijker is dat een nog groter aantal scholieren helemaal niet warm loopt voor het halen van hoge cijfers. Zij proberen doorgaans met minimale inspanning het diploma te behalen, de zogenoemde zesjescultuur. Een motivatieprobleem dat volgens mij juist niet kan worden opgelost door middel van cijfers.

Deze scholieren denken vooral binair: voldoende of onvoldoende, wel of niet. Wil je hen toch motiveren door middel van cijfers, verbind dan privileges aan de hoogte van deze cijfers. Hoe hoger het cijfer, hoe meer lessen scholieren mogen missen of besteden aan andere excellente projecten. Hierdoor kunnen onze vakkundige docenten bovendien meer tijd besteden aan scholieren die nóg lage cijfers hebben.

De overdaad aan cijfers in het onderwijs heeft bij beleidsmakers blijkbaar het denkbeeld  gecreëerd dat  cijfers belangrijker zijn dan ideeën. Problemen bestaan uit cijfers, cijfers zijn de oplossing en ook het succes.  Laten we de beleidsmakers van de toekomst meegeven dat cijfers dienen als hulpmiddel en dat resultaat niet gelijk staat aan een cijfer.

 

Pippie

Reageren?
Je e-mailadres wordt niet getoond. En we gaan netjes met je gegevens om!
Reacties: