Nieuws

19 March 2015

Het middelbaar onderwijs kent ook UVA’s

Het maagdenhuis is bezet! Wat begon met een kleine groep studenten die zich keerde tegen het rendementsdenken, is uitegegroeid tot een landelijke schreeuw om meer inspraak. En hoewel het maagdenhuis voornamelijk bezet wordt door studenten, roepen scholieren ook al jaren om een luisterend oor. 

Sinds de jaren zestig accepteren scholieren niet langer automatisch het gezag van docenten en bestuurders en eisen zij meer inspraak. Dit leidt in april 1984 tot de oprichting van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Wij komen nog elke dag op voor de belangen van scholieren. En met succes, want sinds de oprichting is het LAKS uitgegroeid tot dé stem van de Nederlandse scholier.

 Maar we zijn er nog niet. Want het is van groots belang dat scholieren niet alleen op landelijk niveau een stem laten horen maar iedere schooldag opnieuw. Ondanks de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) zijn er in Nederland nog steeds veel scholen waar scholieren nauwelijks meepraten over wat er gebeurt op hun school. Tijdens de Scholierencongressen die wij afgelopen weken organiseerden, hoorden wij het telkens weer: ‘wij willen kunnen meepraten op onze school ’.  Dat scholieren inspraak nog niet op iedere school als normaal wordt beschouwd is een gemiste kans.

Het probleem is dat schoolbesturen hun scholieren niet altijd het belangrijkste vinden. Eigenlijk kan je ze dit ook nauwlijks kwalijk nemen. Het is namelijk nog steeds zo dat de Onderwijsinspectie scholen beoordeeld op hun rendement.  Daarom willen scholen het liefst een zo hoog mogelijk slagingspercentages en zo hoog mogelijke cijfers voor het Centraal Examen behalen. Dit leidt ertoe dat scholen vaak besluiten om trucjes te gebruiken om deze statistieken zo rooskleurig mogelijk te laten lijken. Dat dit dan tenkoste gaat van hun eigen scholieren lijkt er voor hen niet altijd toe tedoen.

Dat rendemtsdenken niet alleen voorkomt in het hoger onderwijs blijkt wel uit de volgende twee voorbeelden:  Wij krijgen nog steeds klachten binnen van scholieren die ten onrechte geen centraal examen mogen doen, omdat zij onvoldoendes hebben gehaald voor hun schoolexamen. Dit doet de school om zo hun geliefde slaagpercentages hoog te houden.  Ook zijn er HAVO scholen die scholieren weigeren omdat hun CITO-score te laag is, ondanks dat hun basisschool een VWO advies geeft. Voor alle duidelijkheid, in beide voorbeelden overtreden de scholen de wet!

Als LAKS spreken wij ons uit tegen dit soort rendementsenken. Liever zien wij dat scholen er alles aan doen om leerlingen te motiveren waardoor zij hoge cijfers halen, in plaats van misleidende trucjes te gebruiken die er toe leiden dat de school op papier super is. En voor schoolbesturen die niet weten hoe zij hun scholieren moeten motiveren een kleine tip: Maak niet dezelfde fout als UvA voorzitter Gunning. Betrek uw scholieren bij de inrichting van uw onderwijs. Het LAKS bewijst al sinds 1984 dat scholieren prima kunnen aangeven wat zij belangrijk én leuk vinden!

Reageren?
Je e-mailadres wordt niet getoond. En we gaan netjes met je gegevens om!
Reacties: