Nieuws

26 January 2015

Waarom Jet en ik nu vrienden lijken

Zelfs al is het LAKS tegen het leenstelsel, toch vinden wij het belangrijk dat scholieren weten wat hun rechten zijn.

Het is ruim een halfjaar geleden dat wij op onze zolderkamer in Amsterdam besloten om ons te verzetten tegen het leenstelsel. We zijn van mening dat de plannen van minister Bussemaker totaal niet deugen. We vinden dat het onze morele plicht was om als belangenbehartigers van scholieren alles in te zetten om dit leenstelsel niet door te laten gaan.

Meerdere acties volgden op dat besluit, tegelijkertijd werd er stevig lobby gevoerd en als klap op de vuurpijl organiseerden we samen met een groot aantal jongerenorganisaties een manifestatie om zo het kabinet en de constructieve oppositie te overtuigen van ons standpunt. Geen moment hebben wij ons principe van verzet overboord laten gaan. We bleven stug en principieel vasthouden aan ons enige doel: het leenstelsel in zijn geheel tegenhouden. En daar zouden we niet van afwijken.

Afgelopen dinsdag stemde tot onze grote teleurstelling de Eerste Kamer alsnog in met het wetsvoorstel. Het leenstelsel is daarmee sinds dinsdag een feit. We blijven van mening dat de afschaffing van de basisbeurs ernstige gevolgen heeft. Vooral de snelheid waarmee de invoering gepaard gaat vinden we kwalijk. Zo bleek uit een recent onderzoek van LAKS, JOB en FNV Jong dat veel scholieren op dit moment geen idee hebben over wat hen nou eigenlijk te wachten staat met de invoering van het leenstelsel. Dit is een duidelijk signaal, dat er nu keihard moet worden gewerkt om de voorlichting op orde te krijgen is iedereen duidelijk. Ook het LAKS speelt hier een rol in. Want hoe belangrijk we het vonden om als belangenbehartigers harde strijd te leveren tegen het leenstelsel, zo belangrijk vinden we het nu om onze achterban goed te informeren en ervoor te zorgen dat niemand verrast wordt op 1 september aanstaande. Ook dát is je taak als belangenbehartiger.

Vanaf nu hebben het ministerie van Onderwijs, LAKS en andere partijen dan ook een gezamenlijk doel: alle scholieren goed voorlichten over het leenstelsel wat van kracht is vanaf 1 september. Geen één scholier mag voor verrassingen komen te staan omdat hij te laat of niet goed voorgelicht is hierover. Iedere scholier moet  goed geïnformeerd zijn over hoe er wordt geleend maar ook over hoe om te gaan met lenen voor een studie op zich alvorens de scholier student wordt. Ook het LAKS moet hier een rol in spelen.

Afgelopen zaterdag waren we samen met de minister, ISO en LSVb betrokken bij de eerste voorlichtingscampagne. Zo trokken we door het land om op diverse open dagen aanstaand studenten aan te spreken, hen te informeren over het leenstelsel en om  vragen te beantwoorden. Ook willen we het ministerie van Onderwijs helpen met de voorlichting, omdat we deze tot dusver niet goed vonden. We moeten ons steentje bijdragen, omdat een sterke voorlichting van groot belang is voor onze eigen achterban. Achter het principe van het leenstelsel zelf zullen we nooit staan. Maar nu het een feit geworden is moeten we handelen vanuit het belang van scholieren. Dit verplichte huwelijk aangaan is in het belang van alle scholieren.

 

LAKS-bestuur '14-'15

Reageren?
Je e-mailadres wordt niet getoond. En we gaan netjes met je gegevens om!
Reacties: