Je bent hier
Home Blog LAKS teleurgesteld over marginale aanpassingen examen

LAKS nieuws

LAKS teleurgesteld over marginale aanpassingen examen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is teleurgesteld in het herziene examenbesluit van minister Slob. De scholierenorganisatie had gepleit voor grondige en substantiële aanpassingen om het eindexamen door te kunnen laten gaan. LAKS-voorzitter Nienke Luijckx: “Nu zien we weer slechts aanpassingen in de marge. Als je nagaat hoe slecht de voorbereiding op het eindexamen is geweest en onder hoeveel druk leerlingen nu staan, dreigt het de verkeerde kant op te buigen, als je niks aan de omvang doet.”

Vandaag kwam het nieuwe examenbesluit naar buiten. In eerste instantie zou dit pas rond de voorjaarsvakantie zijn, maar mede op aandringen van het LAKS is er nu sneller duidelijkheid. Luijckx: “De duidelijkheid is er, maar wat vooral duidelijk is, is dat het instituut Centraal Examen belangrijker wordt geacht dan de ontwikkeling van de scholier.” In de nieuwe examenregels staat naast de extra herkansing die in december al was toegevoegd, dat scholieren een extra onvoldoende mogen halen. Verder gaat gewerkt worden met een relatieve normering, in plaats van een absolute normering.

De afgelopen maanden dacht het LAKS constructief mee over een oplossing met oog voor alle belangen. Nienke Luijckx: “Natuurlijk snappen we goed dat geen enkele keuze ideaal is, maar we gingen er vanuit dat we in elk geval met elkaar tot een keuze zouden komen. Wat ons betreft had die keuze in de omvang gezeten. Nu wordt er geen fundamentele keuze gemaakt in wat we wel en niet examineren. Wie daar niet in kiest, kiest dus voor meer gezakten en volle examenklassen en lege collegezalen volgend jaar. Het beeld van een regulier eindexamen wordt nu koste wat kost overeind gehouden, ondanks alle signalen dat we daar teveel waarde aan hechten. Had die moeite gestoken in het gericht begeleiden van leerlingen.”

Het LAKS pleitte eerder voor het beperken van de omvang van het centraal examen om duidelijkheid en rust te creëren. Door het zeer gebrekkige fysieke onderwijs en toenemende mentale klachten, somberheid en stress, kwam de voorbereiding van veel scholieren zwaar onder druk te staan. Rust en gerichte voorbereiding op bijvoorbeeld enkel de kernvakken, zou volgens de scholierenorganisatie een antwoord hebben kunnen zijn. Volgens Nienke Luijckx overheerst nu bij veel scholieren een gevoel van onrechtvaardigheid. “We krijgen veel signalen van scholieren die vinden dat als de examens vorig jaar werden afgeschaft, dat dit jaar, met alle slechte voorbereidingen, zeker ook zou moeten. We hoorden ook veel andere geluiden en hebben daarom geprobeerd constructief tot een goede oplossing voor iedereen te komen. Die ligt er nu niet.”

 

DELEN: