Je bent hier
Home Blog LAKS: Eindexamens in huidige vorm onhoudbaar

LAKS nieuws

LAKS: Eindexamens in huidige vorm onhoudbaar

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept minister Slob op zijn besluit over de centrale eindexamens op korte termijn te heroverwegen. Na de nieuwe maatregelen ziet het LAKS de voorbereiding op de eindexamens dusdanig verder verstoord raken, dat deze niet zoals gepland door kunnen gaan. LAKS-voorzitter Nienke Luijckx “De voorbereiding op de examens was al lastig, maar anderhalve meter aanhouden in de klas, betekent het einde van goed fysiek onderwijs. Daar kan je voor kiezen uit gezondheidsoverwegingen, maar dan moet je de consequentie accepteren dat de examens niet in de huidige vorm verder kunnen.”

Scholen verzaken taak tot fysiek onderwijs examenkandidaten
Tot de nieuwe maatregelen werden aangekondigd, kregen scholen de opdracht om bepaalde groepen leerlingen, waaronder de examenkandidaten, fysiek onderwijs aan te blijven bieden. Luijckx: “Die plicht toonde al aan dat iedereen het erover eens is dat afstandsonderwijs niet voldoende voorbereiding op de examens biedt.” Het LAKS kreeg tot nu toe al meldingen van tientallen verschillende scholen binnen waar niet aan deze verplichting werd voldaan. “Leerlingen op die scholen worden dus niet goed voorbereid. De ongelijkheid tussen leerlingen van verschillende scholen was dus al aan het toenemen”, aldus Luijckx.

LAKS pleit voor eerlijke en heldere keuzes
Het LAKS stelt dat het niet reëel is de examens grotendeels door te laten gaan als in andere jaren. Voorzitter Luijckx: “Het lijkt erop dat de minister zich voor een keuze gesteld voelt die hij niet wil maken. Ofwel enorme aantallen gezakten, met als gevolg weinig studenten voor vervolgopleidingen en overvolle klassen volgend jaar, ofwel soepelere normeringen, met als risico dat er onduidelijkheid ontstaat over het niveau van kandidaten. Dat is ook een bijna onmogelijke keuze, maar de oplossing ligt niet in het net doen alsof er niet zoveel aan de hand is en alsof we de problemen kunnen oplossen met sleutelen in de marge, door bijvoorbeeld alleen maar de planning aan te passen.”

Achterstanden en ongelijkheid erkennen vraagt om prioritering
De scholierenorganisatie wijst erop dat de examenkandidaten van dit jaar dezelfde leerlingen zijn die in hun voorexamenjaar ook al een achterstand opliepen. “Waar de hoop was dat die achterstand met intensieve programma’s kon worden ingelopen, zien we nu dat deze door het steeds verder wegvallen van fysiek onderwijs alleen maar groter wordt en de leerlingen die al minder kansen hadden het hardst worden getroffen. Daarom moeten we keuzes maken. Doe datgene wat je doet goed, en kies bijvoorbeeld voor centrale examens in de kernvakken en maatwerk in de vorm van schoolexamens bij de andere vakken. Dan kan je gericht bijspijkeren en weten kandidaten en vervolgopleidingen waar ze aan toe zijn. De tijd en docenten ontbreken nu eenmaal om alles te doen”, aldus Luijckx.

Kamer bespreekt eind januari examens
Het kabinet maakte vorige week bekend dat ook de middelbare scholieren die nog fysiek onderwijs krijgen anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden in de klas. In de praktijk betekent dit dat klassen niet meer in hun geheel in een lokaal passen en dus met hetzelfde aantal docenten slechts ongeveer halve lessen zullen krijgen. De kwaliteit van het fysiek onderwijs voor eindexamenleerlingen is dus flink afgenomen. Vooralsnog is het ministerie van plan de examens te verspreiden over twee tijdvakken en een extra herkansingsmogelijkheid te bieden, maar verder geen wijzigingen aan te brengen. 25 januari praat de Tweede Kamer over de examenplannen van minister Slob.

DELEN: