Thijs

Thijs Römelingh, Gymnasium 4

'98% van onze leerlingen is vorig jaar geslaagd', zei mijn locatiedirecteur vorig jaar trots. Fantastisch, maar wat hij er niet bij zei is dat ondertussen een enorm percentage minstens één keer is blijven zitten. Er wordt nu eenmaal teveel gekeken naar cijfertjes en subsidies in het onderwijs, terwijl de leerling zelf toch vooraan zou moeten staan? Ik vind daarom dat elke leerling zijn haalbare niveau in zijn eigen tijd moet kunnen halen, zonder keihard afgerekend te worden door cijfers en doubleren. Want terwijl de school - een overheidsinstelling nota bene - profiteert, is de leerling de dupe.