Havo

Op het havo doe je in totaal in zeven vakken eindexamen.

Het havo duurt in principe vijf jaar. Als je je havo hebt afgerond, kun je rechtstreeks door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Met een havo-diploma op zak hoef je niet door naar een vervolgopleiding, want met een afgeronde havo voldoe je aan de kwalificatieplicht. Na het halen van je examen kun je ook doorstromen naar vwo.

Vakkenpakket op het havo

In de eerste drie jaar van het havo moet de school aandacht besteden aan een heleboel vakken: Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport, Duits en Frans (of één andere officiële taal).

Je school kan ervoor kiezen om sommige vakken samen te voegen. Als je school een vak inroostert, dan ben je als leerling verplicht dit vak te volgen. In het derde jaar krijg je alle vakken die horen bij de verschillende profielen. Als je het derde leerjaar afrondt, stroom je door naar de bovenbouw. Vanaf de bovenbouw volg je de vakken die horen bij je gekozen profiel.

Profielkeuze

Tot en met de derde klas krijgen alle leerlingen dezelfde vakken. In de derde klas moet je als leerling een profielkeuze maken. Dat kan soms best lastig zijn. Ben je goed in talen of vind je toch de technische kant leuker? Het is nuttig en goed om dit samen met je mentor of decaan verder uit te zoeken. Je profielkeuze kan namelijk ook invloed hebben op de studie die je later wilt gaan doen of het soort werk dat je gaat doen. Hieronder vind je de verschillende profielen op een rijtje.

Er zijn vier havo-profielen:

Natuur en Techniek (NT)
• Wiskunde B
• Natuurkunde
• Scheikunde

Natuur en Gezondheid (NG)
• Wiskunde A
• Biologie
• Scheikunde

Economie en Maatschappij (EM)
• Wiskunde A
• Economie
• Geschiedenis

Cultuur en Maatschappij (CM)
• Wiskunde C
• Geschiedenis

Naast de profielvakken volgt iedere havo-leerling ook de verplichte vakken:

• Nederlands taal en literatuur
• Engels taal en literatuur
• Rekenen (telt niet mee voor eindexamen)
• maatschappijleer
• culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
• lichamelijke opvoeding

Naast de verplichte vakken in het profiel kiezen leerlingen één of twee profielkeuzevakken en één keuzevak uit het vrije deel. De keuzevakken in het vrije deel zijn de vakken die bij een ander profiel horen. Ook moet iedere havo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken.

Doorstromen van havo naar vwo

Tegenwoordig gelden er geen eisen meer voor leerlingen die van 5 havo naar 5 vwo willen doorstromen. Scholen mogen dus geen voorwaarden in de vorm van cijfers of werkhouding stellen aan leerlingen die in 5 vwo willen instromen. De keuze om door te stromen naar vwo ligt bij jou als leerling zelf.

Heb je vragen over jouw onderwijs?

Neem contact met ons op