Onze visie

Het LAKS vertegenwoordigt bijna een miljoen scholieren in Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen. Wij vinden het belangrijk dat de scholieren van Nederland een stem hebben en daarom zijn wij er om dat scholierengeluid te geven richting de media, de politiek en de scholen. Wij scholieren moeten namelijk mee kunnen praten over hun onderwijs zodat we samen met de docenten en schooldirectie het maximale uit onszelf kunnen halen. Hieronder vind je de mening van het LAKS over de verschillende onderwerpen binnen het onderwijs op alfabetische volgorde.
 

Bedrijfsleven

Bijzonder onderwijs

Bovenbouw

Brede school

Docenten

Doorstroom

Emancipatie en acceptatie

Europa

Excellentie

Fusies

Gymnasium

Hersenontwikkeling

Het nieuwe leren

ICT

Illegaliteit

Inspectie van het Onderwijs

Inspraak

Internationalisering

Klachtenregeling

Klassengrootte

Kwaliteitszorg

Leerlingen evalueren docenten (LED)

Leerlingenraad

Leerlingenzorg

Leerplicht

Lesmethoden

Lessen

Management in het onderwijs

Medezeggenschap

Onderbouw

Onderwijstijd

Passend Onderwijs

Pesten

Privacy

Privatisering

Schaalgrootte

Schoolboeken

Schoolgrootte

Schorsing en verwijdering

Segregatie

Speciaal onderwijs

Stages

Toetsing

Tweetalig onderwijs

Transparantie

Uitwisseling

Veiligheid en drugs

Vmbo

Zwakke scholen