Ledenvergadering

Het LAKS houdt standaard vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is hét moment waarop de leden kunnen laten zien dat zij de vereniging zijn! Hieronder vindt je wat meer informatie.

Hoe werkt dat?

Tweemaal per jaar duurt een ALV twee dagen; we slapen dan gezamenlijk ergens. Dit zijn de najaarsvergadering en de voorjaarsvergadering. Daarnaast vindt er de zomervergadering plaats, waarop het nieuwe bestuur geïnstalleerd wordt en de wintervergadering. Laatstgenoemde vergaderingen duren één dag.

De reiskosten naar een ledenvergadering worden voor 70% vergoed voor maximaal twee afgevaardigden per lid (leerlingenraad). Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk na akkoord van de penningmeester. (toeslagen niet en je moet een bewijs van je reishistorie overhandigen op je persoonlijke OV-chipkaart). Je kan ook je schooldirecteur vragen om de kosten te vergoeden!

Benieuwd hoe dat er dan uit ziet? Check het filmpje:

Doelen ALV

– De leden hebben inspraak in de vereniging. Ze kunnen moties indienen waarmee ze bijvoorbeeld het bestuur zaken kunnen opdragen, het bestuur kunnen afzetten of de vereniging zaken kunnen opdragen. Het bestuur zelf kan ook moties indienen. Daarnaast kunnen er amendementen ingediend worden op de Meerjarenvisie (MJV), de standpunten van het LAKS kunnen dus gewijzigd worden. En het bestuur zal stukken als de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voorleggen aan de leden.

– Er wordt een nieuw bestuur gekozen. Dit gebeurt op de voorjaarsvergadering.
– Het bestuur wil graag de mening weten van haar leden, niet alleen door officiële moties maar ook door bijvoorbeeld een debat.
– Gezelligheid en ontmoeting! Gemiddeld komen er tussen de 80 en 150 scholieren naar een ALV. Dit is erg gezellig en leerzaam. Zeker een aanrader!

Aanmelden?

Door het coronavirus kon de ALV op 3 en 4 april in Den Haag niet doorgaan. Aangezien het wel een belangrijke ALV is hebben we samen met een jurist gekeken naar de mogelijkheden van het organiseren van een digitale ALV. 

Deze digitale ALV zal plaatsvinden op 27 mei 2020, maar er zitten wat haken en ogen aan. Daarom hebben we een brief opgesteld waarin je alles precies kan vinden, lees hier de brief .

De aanmeldingen zijn gesloten.