Nieuws

3 April 2017

Start vmbo examens: Succes!

Vandaag start de eindexamenperiode voor kandidaten vmbo basis, kader en gemengd. Door het hele land en in Caribisch Nederland krijgen deze leerlingen praktijkexamens voor hun kiezen, van elektrotechniek tot consumptief-bakken, en digitale examens, van Nederlands tot aardrijkskunde. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hoopt dat ook deze leerlingen de scholierenorganisatie weten te vinden voor hun klachten en vragen over de examens.

‘Wat elk jaar met de eindexamens opvalt, is dat het LAKS relatief minder klachten ontvangt van examenkandidaten basis, kader, gemengd en theoretisch, terwijl deze leerlingen gezamenlijk meer dan de helft van de examenkandidaten beslaan.’, zegt LAKS-bestuurslid Sterre Teunissen, coördinator van de eindexamenklachtenlijn 2017. Dit werd ook duidelijk na de examenperiode van vorig schooljaar. De klachteninbreng bij het LAKS werd toen gedomineerd door examenkandidaten havo en vwo. In totaal namen 210.000 kandidaten deel aan de eindexamens. Daarvan deed 10% examen in vmbo basis, 14,2% in vmbo kader en 28,8% in vmbo gemengd/theoretisch. Van de in totaal 203.112 klachten die het LAKS vorige examenperiode ontving, kwam 0,3% van kandidaten basis, 1,6% van kandidaten kader en 19,3% van kandidaten gemengd/theoretisch. Daartegenover kwam 48,7% van de klachten van havisten en 31,1% van de klachten van vwo-kandidaten.

Het LAKS roept docenten, mentoren en examensecretarissen van vmbo-scholen en scholen met een vmbo-afdeling op klagen over de examens veel gangbaarder te maken. Dit kan door examenkandidaten goed te informeren en voor te lichten over de gang van zaken rondom examens en de manier waarop leerlingen kunnen klagen. Bij het LAKS kan geklaagd worden over het examen als geheel, over de voorbereiding van het examen, over het correctievoorschrift, over een specifieke vraag,  over geluidsoverlast en over de organisatie van het examen. Ook is het van belang dat examencommissies van scholen open staan voor klachten van examenkandidaten. Met name klachten over de organisatie rondom examens en geluidsoverlast kunnen door een school sneller worden opgepakt.

Vanaf vandaag kunnen examenkandidaten vmbo hun klachten over de examens indienen op www.examenklacht.nl, en op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur bellen naar 020-5244060. Het LAKS hoopt dat met deze oproep het aantal klachten van vmbo-kandidaten over de examens zal toenemen in vergelijking tot voorgaande jaren. Het LAKS wenst alle examenkandidaten vmbo veel succes met hun praktijkexamens en digitale examens.

Reageren?
Je e-mailadres wordt niet getoond. En we gaan netjes met je gegevens om!
Reacties:
  • 18 May 2017
    Suze
    Waarom worden de antwoorden van de examens op vmbo basis pas later bekend gemaakt dan op andere niveaus?