Nieuws

12 April 2017

Staat van verontrusting

Vandaag is wederom een rapport van de Onderwijsinspectie gepubliceerd dat Nederland zich moet aantrekken. De resultaten van ‘De Staat van het Onderwijs’ zijn zorgelijk. De kwaliteit van het onderwijs daalt; zowel internationaal, als ten opzichte van het eigen verleden. Van de basisschool tot aan de universiteit gaat de gemiddelde leerling erop achteruit en onze excellente leerlingengroep wordt kleiner. Daarnaast blijkt wederom dat vroege selectie in het onderwijs kansenongelijkheid eerder vergroot dan verkleint. Het is daarom tijd om grote stappen te zetten. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) pleit daarom voor (1) een algeheel doorstroomrecht voor alle scholieren en (2) het stimuleren van maatwerk door middel van forse investering in docenten en ander onderwijspersoneel. Voorzitter van het LAKS , Sven Annen: ‘Talent ontplooien begint bij het bieden van kansen. Forse investeringen zijn nodig om kansrijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs te garanderen voor iedereen.’


Gedurende het hele onderwijstraject stuiten leerlingen op obstakels, zoals hoge door- en opstroomeisen. Het zijn vooral de kinderen van lager opgeleide ouders die hier de dupe van worden. Het is cruciaal dat deze barrières in het voortgezet onderwijs worden weggenomen, zodat alle kinderen ruim de tijd en de kans krijgen zichzelf optimaal te ontplooien. Hiervoor is een algeheel doorstroomrecht nodig. Een vmbo-t diploma moet direct toegang bieden tot het havo en een havo diploma moet direct toegang bieden tot het vwo.

Daarnaast is het voor de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen cruciaal dat zij steevast geholpen en begeleid worden door kwalitatief hoogstaande docenten en ander onderwijspersoneel. Daarom moet fors geïnvesteerd worden in het docentschap, zodat de kwaliteit en mogelijkheden van persoonlijke begeleiding toenemen. De grote verschillen tussen scholen moeten ook worden weggenomen, slagingspercentages kunnen sterk uiteenlopen per school, tot soms 25%. Het zou niet moeten uitmaken of je ouders genoeg geld hebben om extra bijlessen te betalen of  dat je toevallig op een goede school zit. Daarbij is goede loopbaanbegeleiding cruciaal in het bestrijden van kansenongelijkheid. Hiervoor zijn forse investeringen in het decaanschap nodig. Hierdoor kan elke leerling zich met het oog op de toekomst optimaal ontwikkelen, ongeacht afkomst of achtergrond.

In het rapport staat meer dat tot zorgen stemt. Wij van het LAKS zijn verontrust, maar hopen dat iedereen die een aandeel heeft in het vormgeven van het onderwijs in Nederland, de neuzen dezelfde kant opzet op weg naar verbetering.
Reageren?
Je e-mailadres wordt niet getoond. En we gaan netjes met je gegevens om!
Reacties: