Nieuws

18 June 2015

Rapportage Scholieren-congressen Motivatie 2015

Het LAKS publiceert de uitkomsten van de scholierencongressen over motivatie. Hierin bespreken wij de rol van digitalisering, docenten en het curriculum op de motivatie van scholieren. Lees het hier.

Ruim een jaar geleden werd ons, de scholieren van Nederland, een spiegel voorgehouden middels de Staat van het Onderwijs. Wat bleek, de Nederlandse scholier zou in vergelijking tot scholieren uit andere landen ongemotiveerd zijn. We vinden het blijkbaar erg moeilijk om ons voor schoollessen te motiveren, zien het nut van de lessen niet altijd in en zijn niet gemotiveerd om hard te werken op school. Hoewel benadrukt wordt dat we ondanks onze achterblijvende motivatie niet per se slechter presteren dan scholieren uit andere landen, is dit toch een zorgelijk gegeven.

Hier moet iets aan veranderen, luidt de conclusie. Maar niet alleen de teruglopende motivatie van scholieren, ook andere maatschappelijke trends zoals de digitalisering van de samenleving en de snel veranderende arbeidsmarkt vragen om veranderingen binnen het onderwijs. Het onderwijs staat dus voor een aantal grote uitdagingen, daar zal iedereen het mee eens zijn. De vraag is alleen hoe we dit gaan aanpakken.

Het LAKS hecht veel waarde aan het betrekken van scholieren bij vraagstukken binnen het onderwijs. In het debat vergeet men jammer genoeg met regelmaat scholieren te vragen naar onze ervaring, mening en visie. Dit terwijl iedereen het met ons eens zal zijn wanneer we stellen dat onderwijs uiteindelijk draait om de scholieren zelf. Het is daarom ontzettend belangrijk dat scholieren zich vanuit hun eigen ervaring en visie laten horen in het debat. Wij, als organisatie voor scholieren en door scholieren, maken ons sinds 1984 hier hard voor.

De provinciale scholierencongressen die wij afgelopen maanden georganiseerd hebben, zijn een voorbeeld van een door het LAKS geïnitieerd platform waar scholieren hun mening kunnen geven over een vraagstuk. Uiteraard volgens het kernprincipe van het LAKS: voor scholieren, door scholieren. Wij proberen door middel van deze congressen zoveel mogelijk scholieren te betrekken bij dit vraagstuk om antwoord te kunnen geven op de vraag: “Wat er moet veranderen binnen het onderwijs om scholieren weer te motiveren?”

Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze scholierencongressen. We willen hiermee onze bijdrage leveren aan het motivatie-debat. Het is tenslotte een debat over ons.

Download de rapportage hier.

 

 

Reageren?
Je e-mailadres wordt niet getoond. En we gaan netjes met je gegevens om!
Reacties: