Stages

Het LAKS is voor beroepsstages en snuffelstages in het vmbo, mits ze inhoudelijk worden ingevuld en een werkelijke toevoeging vormen op de opleiding. Stages met goede en duidelijke voorwaarden zijn waardevol.

Maatschappelijke stages moeten geen verplicht karakter hebben. Maatschappelijke stages kunnen onderdeel zijn van burgerschapsvorming. Er wordt op dit moment nogniet voldaan aan de voorwaarden om deze stages goed uit te voeren, en daarom is het LAKS bang dat de maatschappelijke stages ten koste gaan van het onderwijs. Indien de maatschappelijke stages toch verplicht zijn, moet een duidelijk kader worden gegeven waarbinnen de maatschappelijke stage moet vallen, zodat nutteloze stages niet mogelijk zijn. Ook hebben scholieren formeel gezien niets te zeggen over hun stage: ze dragen wel de verantwoordelijkheid over de stageplaats.

Terug naar onze visie