Klachtenregeling

Door de groeiende autonomie van scholen worden leerlingen steeds meer afhankelijk van beslissingen die de school over hun toekomst maakt. Scholen zijn vrij om te besluiten over het geven onderwijsaanbod, regels rondom toetsing en de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 
Deze besluiten brengen vaak problemen met zich mee waar leerlingen en ouders geen raad mee weten omdat de klachtenregeling slecht beschikbaar en bereikbaar is. Het LAKS pleit daarom voor goede informatie over de klachtenregeling en het instellen van een gemeenschappelijke klachtencommissie voor alle middelbare scholen. Ook moet het in de praktijk mogelijk zijn dat men nog een geschil met de oude school kan laten behandelen, terwijl men op een nieuwe school staat ingeschreven.

Terug naar onze visie