Agenda

3 november 2017, 17:30 - 20:00

Pizzapanel Kansengelijkheid

Waar je vandaan komt, waar je bent opgegroeid en wat je ouders hebben gestudeerd kan ervoor zorgen dat je op een lager niveau wordt ingedeeld, geen mogelijkheid hebt om bijles te volgen en/of niet op schoolreis/excursie kan omdat de kosten voor je ouders te hoog zijn. Herken jij dit bij jezelf of bij iemand anders? Dan is er absoluut sprake van kansenongelijkheid!

Dus, ben of ken jij iemand die last heeft (gehad) van kansenongelijkheid en/of wil jij hierover meepraten? 
kom dan 3 November om 17:30 naar het LAKS! We zullen tijdens een panel (gesprek) het hebben over kansen(on)gelijkheid terwijl we (gratis) pizza eten. Want wij willen weten hoe jullie over kansen(on)gelijkheid denken.

Klik hier om je aan te melden! 
13 november 2017, 14:00 - 20:00

MR terugkomdag

Op 13 november 2017 organiseert het LAKS samen met TAQT een terugkomdag voor alle leerlingen die de MR-cursus hebben gevolgd. Tijdens de terugkomdag krijg je een LAKS-presentatie, een opfriscursus over de Wet Medezeggenschap op Scholen, een debattoernooi en workshops. 

De terugkomdag vindt plaats bij Kargadoor in Utrecht. Het adres is Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht. Je kunt je aanmelden voor de terugkomdag bij Anne van Meerveld, via a.van.meerveld@stg-combo.nl.
23.11.2017 - 24.11.2017

MR cursus 23 & 24 November

Het LAKS geeft samen met trainingsbureau TAQT cursussen voor leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR). Daar doen ieder jaar zo’n 200 leerlingen aan mee. Je leert er de fijne kneepjes van het werk in een raad, alles over de rechten en plichten van leerlingen en je leert hoe je jouw school kunt verbeteren. Zit je in de leerlingenraad en denk je erover om in de toekomst actief te worden in de MR, ook dan is deze cursus erg leuk voor jou.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier of mail ons even (mrcursus(at)laks.nl) voor meer informatie.
28 november 2017, 18:00 - 20:00

VAVO

Beste studenten, Het Landelijk Aktie Komitee organiseert een themabijeenkomst voor vavo-studenten. We krijgen af en toe vragen binnen van vavo-studenten. Graag horen we meer van jullie over hoe het is om op het vavo te studeren en wat er eventueel verbeterd kan worden aan het vavo. Op 28 november zijn jullie welkom in cafe de Havelaar in Amsterdam voor pannenkoeken en een biertje. Wordt niet alleen inhoudelijk, maar ook gezellige kennismaking.

 

 

Aanmelden via fb:

 

https://www.facebook.com/events/360266117756476/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions

 

29 november 2017, 09:15 - 16:00

WMS-congres


WMS congres 2017


Op woensdag 29 november 2017 vindt het elfde landelijke WMS congres plaats, onder de titel: Medezeggenschap, zo doe je dat! in de ReeHorst in Ede. De inhoudelijke organisatie van het congres is in handen van Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap.

 

Tijdens de plenaire opening wordt onder meer de vernieuwde website van Infowms gepresenteerd en is er een optreden van De Speld Live. Er is een keuze van ruim 44 workshops en lezingen verdeeld over drie rondes. Ook LAKS verzorgt een cursus. Bestuurslid Philippe Kallen neemt de bezoeker mee in zijn ervaringen in de MR en we lopen langs de meest gehoorde problemen en beste oplossingen.


Tijd en kosten

De ontvangst van het congres is om 09.15, om 10.00 volgt het plenaire gedeelte en de afsluiting met een drankje is om 16.10. De deelnamekosten bedragen €95,- per persoon, inclusief lunch.
Inschrijven

Inschrijven kan uitsluitend individueel online via buro Bombarie.

7.12.2017 - 8.12.2017

MR-cursus 7 & 8 december

Het LAKS geeft samen met trainingsbureau TAQT cursussen voor leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR). Daar doen ieder jaar zo’n 200 leerlingen aan mee. Je leert er de fijne kneepjes van het werk in een raad, alles over de rechten en plichten van leerlingen en je leert hoe je jouw school kunt verbeteren. Zit je in de leerlingenraad en denk je erover om in de toekomst actief te worden in de MR, ook dan is deze cursus erg leuk voor jou.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier of mail ons even (mrcursus(at)laks.nl) voor meer informatie.
10 januari 2018, 11:00 - 16:00

Scholierencongres Noord-Brabant

Het scholierencongres Noord-Brabant vindt plaats op woensdag 10 januari van 11:00 tot 16:00 op de Brabantlaan 1, 5216 TV, in Den Bosch.
12 januari 2018, 15:00 - 19:00

Wintervergadering

Ledenvergadering

Het LAKS houdt standaard vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tevens kan er bij bijzondere omstandigheden een Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden uitgeroepen. De ALV is hét moment waarop de leden kunnen laten zien dat zij de vereniging zijn! Hieronder vindt je wat meer informatie en de datum voor de eerstvolgende ALV.

Tweemaal per jaar duurt een ALV 2 dagen, we slapen dan gezamelijk ergens. Dit is de najaarsvergadering en de voorjaarsvergadering. Daarnaast vindt er de zomervergadering plaats, waarop het nieuwe bestuur geinstalleerd wordt en de wintervergadering. Laatsgenoemde vergaderingen duren één dag. 

 

De eerste ledenvergadering staat gepland: 17 & 18 september. Meer Informatie en een aanmeldformulier volgen snel. Maar voor nu: save the date

 

Doelen ALV

- De leden hebben inspraak in de vereniging. Ze kunnen moties indienen waarme ze bijvoorbeeld het bestuur zaken kunnen opdragen, het bestuur kunnen afzetten of de vereniging zaken kunnen opdragen. Het bestuur zelf kan ook moties indienen. Daarnaast kunnen er amendementen ingediend worden op de Meerjarenvisie (MJV), de standpunten van het LAKS kunnen dus gewijzigd worden. En het bestuur zal stukken als de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voorleggen aan de leden.

- Er wordt een nieuw bestuur gekozen. Dit gebeurt op de voorjaarsvergadering.
- Het bestuur wil graag de mening weten van haar leden, niet alleen door officiële moties maar ook door bijvoorbeeld een debat.
- Gezelligheid en ontmoeting! Gemiddeld komen er tussen de 80 en 150 scholieren naar een ALV. Dit is erg gezellig en leerzaam. Zeker een aanrader!

Ieder lid, een leerlingenraad dus, is verplicht eenmaal per jaar op een ALV te komen. Twee afgevaardigden van iedere leerlingenraad hebben stemrecht. Een nieuw lid moet eerst op de ALV benoemd worden voor ze officieel lid is.
De tweedaagse ALV vindt gebruikelijk plaats op een zondag en een maandag, centraal in het land. De voorjaarsvergadering vindt plaats op een doordeweekse dag.
2 februari 2018, 11:00 - 16:00

Scholierencongres Noord-Holland

Scholierencongressen De Toekomst

 
LAKS to the Future!
 
Het LAKS organiseert negen scholierencongressen met de titel: LAKS to the FUTURE. We gaan daarin gezamenlijk dagdromen over de toekomst en bespreken hoe je al tijdens je schooltijd bezig bent met je eigen toekomst: door profielkeuze, studiekeuze en de voorbereiding op werken. Op school moet je hieraan tijd besteden: dat noemen we LOOPBAAN ORIENTATIE EN BEGELEIDING (LOB).

LOB is iets dat al op veel scholen goed gaat. Decanen organiseren meeloopdagen, snuffelstages; mentoren voeren indiviudele gesprekken over jouw profielkeuze en je vervolgstudie; docenten besteden tijdens de lessen aandacht aan waarom hun vak belangrijk is voor je toekomst (het leren schrijven van een CV bijvoorbeeld). Over deze (en meer) onderwerpen willen we tijdens de scholierencongressen brainstormen en jullie mening horen. Wat is goede LOB volgens de leerlingen? Veel leerlingen vallen namelijk uit in het vervolgonderwijs. Door verkeerde studiekeuze, geen goede motivatie, etc. Keuzes maken blijkt in elk geval een stuk lastiger dan we vaak aannemen. Hoe kan goede LOB je daarop voorbereiden?
 
Op dit moment vergadert bestuurslid Thijs van Schie met o.a. de decanenverenigingen, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs over wat goede LOB nu is. We willen deze congressen dus ook gebruiken om onze achterban te raadplegen en hen voor te leggen waarover we in Den Haag vergaderen.
 
Er zijn al een aantal data bekend:
 
* Noord Holland:
Datum: vrijdag 2 februari 2018 van 11:00 tot 16:00
Plaats: Dreef 3, 2012 HR, Haarlem
8 februari 2018, 11:00 - 16:00

Scholierencongres Friesland

Scholierencongres Friesland vindt plaats op 8 februari 2017 van 11:00 tot 16:00.
15 februari 2018, 11:00 - 16:00

Scholierencongres Gelderland

Scholierencongres Gelderland vindt plaats op 15 februari 2018 van 11:00 tot 16:00.
22 februari 2018, 11:00 - 16:00

Scholierencongres Groningen

Klik hier om je aan te melden voor het scholierencongres Groningen dat plaatsvindt op donderdag 22 februari 2018 van 11:00 tot 16:00. Het congres vindt plaats in het stadhuis van Groningen, Grote Markt 1.
13 maart 2018, 11:00 - 16:00

Scholierencongres Utrecht

Scholierencongres Utrecht vindt plaats op 13 maart 2018 van 11:00 tot 16:00.
20 maart 2018, 11:00 - 16:00

Scholierencongres Zuid-Holland

Scholierencongres Zuid-Holland vindt plaats op 20 maart 2018 van 11:00 tot 16:00.