Agenda

17.09.2017 - 18.09.2017

Ledenvergadering

 

 

 

Het LAKS houdt standaard vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is hét moment waarop de leden kunnen laten zien dat zij de vereniging zijn! Hieronder vindt je wat meer informatie.

Tweemaal per jaar duurt een ALV 2 dagen, we slapen dan gezamelijk ergens. Dit is de najaarsvergadering en de voorjaarsvergadering. Daarnaast vindt er de zomervergadering plaats, waarop het nieuwe bestuur geinstalleerd wordt en de wintervergadering. Laatsgenoemde vergaderingen duren één dag. 

 

Doelen ALV

- De leden hebben inspraak in de vereniging. Ze kunnen moties indienen waarme ze bijvoorbeeld het bestuur zaken kunnen opdragen, het bestuur kunnen afzetten of de vereniging zaken kunnen opdragen. Het bestuur zelf kan ook moties indienen. Daarnaast kunnen er amendementen ingediend worden op de Meerjarenvisie (MJV), de standpunten van het LAKS kunnen dus gewijzigd worden. En het bestuur zal stukken als de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voorleggen aan de leden.

- Er wordt een nieuw bestuur gekozen. Dit gebeurt op de voorjaarsvergadering.
- Het bestuur wil graag de mening weten van haar leden, niet alleen door officiële moties maar ook door bijvoorbeeld een debat.
- Gezelligheid en ontmoeting! Gemiddeld komen er tussen de 80 en 150 scholieren naar een ALV. Dit is erg gezellig en leerzaam. Zeker een aanrader!

AANMELDEN
aanmelden, vragen of opmerkingen? Mail de secretaris: secretaris[at]laks.nl

18.09.2017 - 19.09.2017

MR Cursus 18 & 19 september

Het LAKS geeft samen met trainingsbureau TAQT cursussen voor leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR). Daar doen ieder jaar zo’n 200 leerlingen aan mee. Je leert er de fijne kneepjes van het werk in een raad, alles over de rechten en plichten van leerlingen en je leert hoe je jouw school kunt verbeteren. Zit je in de leerlingenraad en denk je erover om in de toekomst actief te worden in de MR, ook dan is deze cursus erg leuk voor jou.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier of mail ons even (mrcursus(at)laks.nl) voor meer informatie.
13 november 2017, 14:00 - 20:00

MR terugkomdag

Terugkomdag voor alle deelnemers van de MR-cursussen
23.11.2017 - 24.11.2017

MR cursus 23 & 24 November

Het LAKS geeft samen met trainingsbureau TAQT cursussen voor leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR). Daar doen ieder jaar zo’n 200 leerlingen aan mee. Je leert er de fijne kneepjes van het werk in een raad, alles over de rechten en plichten van leerlingen en je leert hoe je jouw school kunt verbeteren. Zit je in de leerlingenraad en denk je erover om in de toekomst actief te worden in de MR, ook dan is deze cursus erg leuk voor jou.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier of mail ons even (mrcursus(at)laks.nl) voor meer informatie.
7.12.2017 - 8.12.2017

MR-cursus 7 & 8 december

Het LAKS geeft samen met trainingsbureau TAQT cursussen voor leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR). Daar doen ieder jaar zo’n 200 leerlingen aan mee. Je leert er de fijne kneepjes van het werk in een raad, alles over de rechten en plichten van leerlingen en je leert hoe je jouw school kunt verbeteren. Zit je in de leerlingenraad en denk je erover om in de toekomst actief te worden in de MR, ook dan is deze cursus erg leuk voor jou.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier of mail ons even (mrcursus(at)laks.nl) voor meer informatie.
12 januari 2018, 15:00 - 19:00

Wintervergadering

Ledenvergadering

Het LAKS houdt standaard vier keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tevens kan er bij bijzondere omstandigheden een Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden uitgeroepen. De ALV is hét moment waarop de leden kunnen laten zien dat zij de vereniging zijn! Hieronder vindt je wat meer informatie en de datum voor de eerstvolgende ALV.

Tweemaal per jaar duurt een ALV 2 dagen, we slapen dan gezamelijk ergens. Dit is de najaarsvergadering en de voorjaarsvergadering. Daarnaast vindt er de zomervergadering plaats, waarop het nieuwe bestuur geinstalleerd wordt en de wintervergadering. Laatsgenoemde vergaderingen duren één dag. 

 

De eerste ledenvergadering staat gepland: 17 & 18 september. Meer Informatie en een aanmeldformulier volgen snel. Maar voor nu: save the date

 

Doelen ALV

- De leden hebben inspraak in de vereniging. Ze kunnen moties indienen waarme ze bijvoorbeeld het bestuur zaken kunnen opdragen, het bestuur kunnen afzetten of de vereniging zaken kunnen opdragen. Het bestuur zelf kan ook moties indienen. Daarnaast kunnen er amendementen ingediend worden op de Meerjarenvisie (MJV), de standpunten van het LAKS kunnen dus gewijzigd worden. En het bestuur zal stukken als de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voorleggen aan de leden.

- Er wordt een nieuw bestuur gekozen. Dit gebeurt op de voorjaarsvergadering.
- Het bestuur wil graag de mening weten van haar leden, niet alleen door officiële moties maar ook door bijvoorbeeld een debat.
- Gezelligheid en ontmoeting! Gemiddeld komen er tussen de 80 en 150 scholieren naar een ALV. Dit is erg gezellig en leerzaam. Zeker een aanrader!

Ieder lid, een leerlingenraad dus, is verplicht eenmaal per jaar op een ALV te komen. Twee afgevaardigden van iedere leerlingenraad hebben stemrecht. Een nieuw lid moet eerst op de ALV benoemd worden voor ze officieel lid is.
De tweedaagse ALV vindt gebruikelijk plaats op een zondag en een maandag, centraal in het land. De voorjaarsvergadering vindt plaats op een doordeweekse dag.